De gedachten van deze wereld

Let er op dat jullie je niet laten bedriegen door de zogenaamde wijsheid en mooie praatjes van andere mensen. Want hun ideeën zijn menselijke ideeën. Het zijn de gedachten van deze wereld. Niet die van Christus.
Colossenzen 2:8

 We leven in een wereld waarin veel mensen op een verkeerd spoor worden gezet door “mooie praatjes en misleidende filosofie”. Menselijke ideeën en de gedachten van deze wereld worden op ons afgevuurd via het nieuws en de media en dat begint al op scholen en seculiere universiteiten. Veel jonge mensen groeien op in christelijke gezinnen maar geven het geloof van hun ouders op als ze de wereld in stappen en geconfronteerd worden met die ‘zogenaamde wijsheid.’

Dit is vooral zo triest omdat die menselijke filosofieën, die hen letterlijk op het verkeerde been zetten, inderdaad misleidend zijn en niets anders dan lege en holle praatjes. Ze zijn in het bijzonder misleidend omdat de antwoorden die ze geven op de grote levensvragen die ieder mens heeft, niet gebaseerd zijn op echte filosofie, maar op denkbeelden die voortkomen uit een volhardende en haast religieus te noemen levensovertuiging dat God een lang achterhaald idee is en de mens inmiddels beter weet. Ze zijn leeg omdat deze seculiere opvattingen voortkomen uit louter “menselijke traditie” die geïnspireerd is op de “elementaire geestelijke krachten van deze wereld in plaats van op de liefde van God in Christus.”

Het probleem is niet filosofie op zich. Er is niets mis met oprechte, filosofische beschouwing. Iedere tak van de wetenschap rust op een filosofische benadering die leidt tot onderzoek en ervaring.

Het probleem waar de apostel Paulus het over heeft, de holle en bedrieglijke filosofie,’ is de filosofie die los van Christus staat. Het denken dat Christus verwerpt en dat geleid wordt door het beperkte perspectief van louter menselijk denken.

Het is onmogelijk om een systeem te begrijpen vanuit dat systeem zelf. Het kan alleen volledig begrepen worden door het van buitenaf te bekijken. God staat buiten de tijd en kan ons dus op de juiste manier leiden.

Hier is een idee om het je beter voor te stellen. Stel je eens voor dat we allemaal kleine onderdelen zijn van een grote computer, allemaal componenten van een groter geheel.  Maar dan komen er opeens kleine digitale componenten die vol overtuiging en luidkeels beweren dat ze precies weten hoe het geheel in elkaar zit en dat ze die van buitenaf gestuurde computer zo kunnen beïnvloeden dat de hele operatie veel beter gaat lopen.

Terwijl eerlijke wetenschap en filosofie een groot goed zijn zouden we die dwingende stemmen van die ‘slimme’ computeronderdelen met een korreltje zout moeten nemen. Het zijn slechts menselijke ideeën onder de kwaadaardige invloed van de elementaire geestelijke krachten van deze wereld.

Het christelijk geloof heeft een perspectief met specifieke leerstellingen die gevolgen hebben voor elk aspect van het leven, ook het academische leven vormt hierop geen uitzondering. Het is daarom de taak van christenen om deze gevolgen voor de filosofie en de wetenschappen uit te werken en de holle en misleidende filosofieën van onze tijd te ontmaskeren zodat we zien wat ze werkelijk zijn.

Gods licht moet overal schijnen, in ieder aspect van deze wereld.

Uit een artikel van Bible League International
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier