Maandag 27 februari 2023

Een ongelovig man sprak eens spottend tegen me: “Al die onzin met dat geloof. Over honderd jaar is alles nog precies hetzelfde als vandaag.”
Alles hetzelfde? Dat hangt er maar vanaf. Dus zei ik: “Of de wereld over honderd jaar nog precies hetzelfde is als vandaag weet ik niet, maar wat ik wel heel zeker weet, is dat de wereld er voor jou over honderd jaar heel anders uit zal zien. Vraag jezelf eens af: “Waar ben jij tegen die tijd? Jezus zegt dat Hij de schapen zal scheiden van de geiten. Het ongeloof van het geloof en dat maakt een groot verschil met betrekking tot de plaats waar jij je volgende onderkomen zult vinden.”
Uit: “Tales, worth telling.”

Deze week de moeite waard
Een epidemie spreidde eens haar donkere vleugels over een grote stad. Iedere morgen ging de man naar zijn werk en in de avond kwam hij onzeker terug bij zijn huisje. Zou hij zijn geliefde vrouw nog terugvinden?
Lees er hier meer over

“Wij doen veel meer goed dan wij weten. Wij zaaien en brengen kleine beekjes op gang op dorre plaatsen waar het water van God nog nauwelijks stroomt; ware gedachten over Christus…” -George Matheson; de blinde, Schotse man van geloof mijmert over de waarde van een eenvoudig leven.
Lees er hier meer over

Luister toch naar die stem waar al het leven vandaan komt. Luister, ongelovige en gelovige mensen. Zijn stem verandert alles.
Lees er hier meer over

De jongen zat met zijn handen in zijn haar en staarde mismoedig naar de grond. Zijn vriend zag het en ging naast hem zitten. “Wat is er aan de hand? Is alles wel goed met je?” vroeg hij. De jongen schudde van nee…
Lees er hier meer over

Om over na te denken
Het is belangrijk voor een kind van God om zich te realiseren dat, wanneer God iemand in een verantwoordelijke positie plaatst, Hij hem er de genade en de kennis voor zal geven, en hem zal ondersteunen. Helaas gebeurt het nogal eens dat wij ergens naar toe rennen of een werk op onze schouders (laten) plaatsen waar God ons niet voor heeft uitgekozen. In zo’n geval kunnen we zeker verwachten dat we vroeg of laat instorten. Maar wanneer God een mens roept, zal Hij hem altijd begiftigen met de nodige genade om die positie te bekleden. Dit geldt in alle gevallen. We zullen niet falen zolang we ons vastklampen aan de levende God. We zullen nooit drooglopen als we putten uit Zijn fontein. Onze kleine bronnen zullen spoedig opdrogen, maar onze Heer Jezus Christus verklaart: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, uit zijn buik zullen stromen van levend water vloeien.”
Uit: Thoughts for the thoughtful

Spreuk van de week
Besteed je tijd niet aan iets waarvan je weet dat je er berouw over zult hebben, waarbij je niet zeker bent of je Gods zegen wel kunt verwachten; iets dat je niet met een rustig geweten op je sterfbed zou kunnen overdenken en besteed je tijd zeker nooit aan dingen waarvan je weet dat je ze niet zou moeten doen als je plotseling voor de poorten van de dood kwam te staan.
Richard Baxter (1615-1691)

Veel mensen willen God best dienen, maar dan wel in een adviserende rol.
-Auteur onbekend

Uit het archief van Spurgeon
God heeft gezegd: “Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten.
Hebreeën 13:5

Wat God tegen één heilige heeft gezegd, heeft Hij tegen allen gezegd. Als Hij een put opent voor één van Zijn kinderen, is dat opdat allen kunnen drinken. Klim naar de top van Gods berg en zoek de uiterste grens van Zijn goddelijke belofte… Het land is helemaal van jou. Er is geen beek waarin het levende water stroomt waarvan jij niet mag drinken. Wees dus moedig en vertrouw op Zijn Woord, want Hij heeft het gezegd en Zijn belofte staat vast: “Ik zal je nooit in de steek laten en je nooit verlaten.”
Met deze belofte geeft God ons alles. Hij zal zich sterk tonen voor eenieder die op deze belofte durft te vertrouwen. Welke eigenschappen het karakter van God ook bezit, ze staan allemaal voor ons klaar. Er is niets dat je kunt wensen, niets waar je om kunt vragen, en niets wat je nodig kunt hebben in deze tijd of in de eeuwigheid waarvoor deze belofte niet geldt. Hij heeft het gezegd. Het staat in de stenen gegrift: “Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten.”

Uit de schatkist van het verleden
Het gebeurde tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Twee vijandelijke legers beloerden elkaar argwanend vanuit hun stellingen. Angst en wreedheid regeerden op het slagveld en de vermoeide soldaten baden om vrede en rust. En toen opeens, vanuit het lange gras op het veld tussen de twee kampen, fladderde er een prachtig bruin vogeltje op dat alsmaar hoger cirkelde terwijl zijn blije getsjilp voor iedereen te horen was. Daar, hoog in de lucht, gaf hij een concert vol hoop en rust dat uit zijn kleine vogelhart vloeide. De harde blikken op de gezichten van de soldaten smolten weg en hun ogen vulden zich met tranen. De boodschap was voor iedereen overduidelijk en niemand had het beter kunnen verwoorden dan dit kleine vogeltje… Er is een God die van de mensen houdt en bij God is er altijd hoop.

Ik zeg tegen mezelf: “Waarom ben je zo treurig? Waarom ben je zo onrustig?
Vertrouw op God! Hem zal ik prijzen. Hij is mijn Redder, Hij is mijn God!”
Psalm 42:6

Over schepping en evolutie
“Is hij een aap of een man en waar zit die pygmee dan?”
Dat was de vraag die zo’n 40.000 bezoekers van de New York Zoo kregen voorgelegd in de vroege jaren 1900.

Het antwoord was duidelijk: “Een aap natuurlijk en hij zit in het apenhuis.”
Lees er hier meer over…

 Dat is grappig
De spotter had een enorme hekel aan het oude, gelovige vrouwtje bij hem in de buurt en deed zijn uiterste best om haar geloof te ondermijnen. Op zekere dag hoorde hij door haar open raam dat ze met God zat te praten. Hij sloop naderbij en luisterde aandachtig. “Lieve God,” zei de vrouw. “Ik heb geen geld, maar ik vraag u om mij toch te voorzien in mijn dagelijkse noden. Geeft u mij alstublieft brood.”

De spotter grijnsde gemeen, want hij had een idee. Hij zou dat vrouwtje wel eens laten zien hoe onzinnig het was om tegen God te praten. Hij stapte naar de winkel, kocht twee verse broden en gooide ze bij de vrouw door het raam naar binnen. “Dank U Heer,” hoorde hij de vrouw opgewonden roepen. “U heeft mijn gebed verhoord en het brood gestuurd.” De spotter begon hard te lachen en danste van plezier. “Hahaha. Dat was God helemaal niet. Die broden heb je van mij.” Het vrouwtje bleef God echter danken en sprak: “Dank U God, dat U mij die broden hebt gestuurd, ook al heeft U de duivel gebruikt om ze mij te brengen.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier