Luister toch naar die stem

James Harrington Evans, 1785-1849

Op datzelfde moment kwam er een stralende wolk om hen heen. En een stem zei vanuit de wolk: “Dit is mijn Zoon, van wie Ik heel veel houd. Ik ben erg blij met Hem. Luister naar Hem.”
Mattheüs 17:5

Luister toch naar Zijn stem, jullie onnadenkende, onbezonnen en zorgeloze mannen en vrouwen die zich omringen met gemak en weelde. Hoor Zijn stem, jullie zelfingenomen zielen die denken alles beter te weten en hun schouders ophalen over alles wat neigt naar heiligheid. Luister stil, allen die voortgaan op de wegen van goddeloosheid en verdorvenheid, en zonde bij zonde, en ongerechtigheid bij ongerechtigheid voegen.

Luister naar Mij, koppig en ongehoorzaam en onrechtvaardig volk!
(Jesaja 46:12).

Luister naar Zijn stem, mannen van uitstel, wier parool is: “Morgen.”  Hoort Hem spreken, jullie jongeren voor wie de bloei, de bloesem, en de lente van het bestaan nog maar net begonnen is, maar die nog niet begonnen zijn echt te leven. Hoort Hem, jullie oude zondaars, gekroond met grijze haren die het toonbeeld zouden moeten zijn van wijsheid, maar bij wie het begrip van de ware rijkdom afwezig is en het hoofd vol is van de wegen der ongerechtigheid. Hoort Hem, achterblijvers, slapers en weerspannige mensen en laat Zijn stem het hart schoonwassen en de zonde die zo rood is als karmozijn veranderen in hemelse sneeuw. En tenslotte, luister naar Zijn stem jullie beproefde en onzekere volgelingen van de Heer, want alles wat Hij zegt sterkt je ziel en brengt nieuwe levenskracht. Hoor je Zijn stem? Luister goed want Hij zegt: “Ik ben het, wees niet bang.”

J.H. Evans werd geboren in 1785 en werd in 1815 baptist. Hij schreef een groot aantal kerkliederen.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier