Maandag 12 juni 2023

Gebed voor de week

Lieve Heer, laat mij bij het aanbreken van deze nieuwe week gevuld worden met Uw Geest. Waar ik ook ga, laat mij liefde en vreugde verspreiden. Laat Uw Geest in mijn hart stralen zodat de mensen niet mij zien, maar in mij iets van U herkennen en zo aan U gaan denken. Ik verlang ernaar om meer op U te lijken, dicht bij U te mogen leven, Uw hand te mogen vasthouden en met U over alles te praten. Helpt U mij om hiernaar te verlangen en niet naar iets dat mij bij U wegtrekt. Dank U dat U als de Goede Herder ook deze week weer voor mij uitloopt.
In Jezus’ Naam,
Amen.

Er was eens een man die droomde dat hij een ladder bouwde van de aarde naar de hemel. Iedere keer als hij een goede daad verrichtte werd zijn ladder een paar treden langer. Als hij veel geld weggaf aan de armen ging de ladder omhoog en het werkte ook als hij de mensen heel geleerd over God vertelde. En zo kwam het dat hij op de ladder in zijn droom al snel uit het zicht verdween. Wat een mooie droom. De man voelde zich blij en tevreden, want niemand had zo’n sterke, stevige ladder en hij was verzekerd van een prachtige toekomst.

En zo klom hij in zijn droom omhoog, alsmaar hoger. Dwars door de wolken de blauwe lucht binnen. Maar hoe hoog hij ook klom, van de hemel was geen spoor te ontdekken. Toen hoorde hij een stem; een machtige, koninklijke stem, die zei: “Wie niet door de deur naar binnen gaat maar op een andere manier omhoogklimt om de schaapskooi binnen te gaan, is een dief en een rover.” *

Op datzelfde moment viel de ladder om en belandde de dromer met een grote klap op de grond. Diep verontrust werd hij wakker. Die dag nam hij Jezus aan als zijn Redder.
*Johannes 10:1

Deze week nieuw op de site
De man zei: “Door de jaren heen is mijn geloof zo sterk geworden dat ik niet zal falen en mijn liefde is nu zo warm en oprecht dat haar vuur nooit zal doven.” Dat klinkt toch niet helemaal juist. Een overdenking.
Lees meer

“En nu is het uit met je onzin,” schreeuwde de vader. “Ik heb er geen zin meer in. Eruit met jou.” En zo vertrok de zoon boos en bitter uit het huis van zijn ouders. Een waar verhaal uit het archief van D.L. Moody.
Lees meer

Een rijke karavaan in de woestijn zonder al te veel beveiliging zou een makkelijke prooi moeten zijn voor de roverhoofdman. En dus besloot hij om de karavaan met zijn handlangers die nacht te overvallen. Dat liep anders dan hij gedacht had…
Lees meer

De actief van juni

Spreuk van de week
Laten we proberen om in de voetstappen van de Heiland te lopen; mogen we ons er de hele dag bewust van zijn wat het is om mens te zijn. Dat wil zeggen dat we weten dat iedereen die we ontmoeten, in de ogen van God kostbaar is; dat hoe slecht iemand zich ook gedraagt, we niet kunnen zeggen: “Christus stierf niet voor die mens, en Christus zal niet voor hem zorgen. Als een mens kostbaar is in Gods ogen, zal hij dat ook in de mijne zijn.
Charles Kingsley

 Ik maak me niet al te veel zorgen over het leven. Waarom niet? Ik heb de laatste bladzijde van HET boek gelezen en dus weet ik dat alles goed komt.
Billy Graham

 Om over na te denken
Menselijke beloften kunnen gebroken worden. Soms zijn er zelfs mensen die een belofte maken terwijl ze al weten dat ze die niet gaan houden omdat dit beter is voor hun eigen plannetjes. Maar Gods woord staat vast. Hij houdt Zijn beloften en Zijn plan zal worden vervuld. Hij is een belofte-houdende God, en iedereen die Hem oprecht in de armen sluit zal tot diezelfde conclusie komen. Kom dan, gij twijfelend kind, dat elke dag weer opnieuw bestookt wordt door angst en onzekerheid en nooit durft te rusten op dat eeuwige Woord. Ban voor één keer die twijfelende stem uit je gedachten en rust in de armen van God. Vandaag ben je nog omringd door gezwoeg en pijn, maar eens zul je in volmaakte vrede mogen leven in het land van het Licht. Als je werkelijk je hart op Hem hebt gericht, zul je Zijn aangezicht zien. Welke vijanden er ook in de weg mogen staan, je zult overwinnen door het verlossende bloed van het Lam. De geest van Christus is geen geest van twijfel, maar een geest van geloof. Twijfels kunnen bestaan in de harten van geestelijke mensen, maar twijfels zelf zijn ongeestelijk. Stel je bloot aan het licht van Gods Woord en spreek vol vertrouwen over de dingen waar Gods Woord zelf ook vol vertrouwen over spreekt.
A.M. MacLaren

***

De oudste wettelijke standaard van het Engelse geld is het gewicht van de Engelse pond die in de Tower van London wordt bewaard. Vroeger stuurden alle mensen in de kleine plattelandsdorpen hun maten en gewichten er naar toe om zich er van te verzekeren dat hun gewichten en maten de juiste waren, zodat ze noch zichzelf, noch hun klanten benadeelden.

Daarom hebben we ook een standaard nodig voor ons leven, zodat wij noch onszelf, noch onze naasten benadelen. Die standaard is de openbaring van waarheid, goedheid en schoonheid en ligt buiten onszelf. Het is de standaard waarnaar we ons geweten kunnen brengen, zodat alles wat we ondernemen rechtschapen en juist is. Die standaard is het Woord van God dat ons pad verlicht en werkt als een lamp voor onze voeten.
Tuck

***

Een zakenman werd eens door een voorganger gevraagd om een donatie te geven voor een zendingsproject. Dat deed hij graag en dus zei hij dat de kerk eenmalig een groot bedrag van zijn rekening mocht halen. Net toen hij met de voorganger naar de deur liep om afscheid te nemen ging zijn telefoon en ontving hij een slecht bericht. De zakenman keek wat beduusd en schudde zijn hoofd.

“Slecht nieuws?” vroeg de voorganger.

De man knikte van ja en zei: “Een van mijn grootse schepen is gezonken met haar lading. Het is een groot verlies en het maakt een groot verschil met wat ik u kan schenken.” “Het spijt me dat te horen,” antwoordde de voorganger. “Maar ik begrijp het volkomen. Met wat minder zijn we echter ook heel blij.”

“Nee,” zei de zakenman verschrikt, “U begrijpt het niet. Na dit nieuws geef ik graag twee keer zo veel aan het project.”

De voorganger keek de zakenman verbaasd aan en zei toen: “Nee, daar begrijp ik inderdaad niets van.”

“Het zit zo,” legde de zakenman uit. “Het nieuws van mijn verlies is een boodschap van mijn hemelse Vader. Er staat toch geschreven: ‘Zoek voor uzelf geen schatten op aarde … maar maak schatten klaar voor in de hemel, waar mot noch roest ze aantasten en waar dieven niet kunnen inbreken of ze stelen.’ (Mattheüs 6:19-20) Niets is zo zinvol als een goede investering in het Koninkrijk van God.”
A.F. Muir

 Uit het archief van Spurgeon
“Vertrouw op de Heer en wacht geduldig op Hem.” Dat deed Mozes bij de Rode Zee en we doen er goed aan hetzelfde te doen. Ga er maar aan staan: Er komt een heel leger op je afgestormd en iedereen is in paniek. Maar Mozes hield zich vast aan God. Als je bezwijkt voor angst wanneer je slecht nieuws hoort en de dingen niet gaan zoals je wilt, zul je niet in staat zijn om de problemen het hoofd te bieden met die rust en kalmte die standhoudt in tegenspoed. Wanneer vallen we voor angst? Als wij het schild van geloof afwerpen, want dan staan we onbeschermd tegen een wilde horde Egyptenaren.

Uit de schatkist van het verleden
Geschreven in 1880 door D.L. Moody

Ik herinner me dat ik over een lerares van de zondagschool hoorde die haar klasje probeerde te inspireren om hun vriendjes en vriendinnetjes over Jezus te vertellen. De volgende zondag zei een klein meisje dat ze het geprobeerd had, maar dat de vader van haar vriendinnetje boos was geworden en niet wilde dat ze met zijn dochter over God praatte. “Ik ben een ongelovige heiden,” had hij haar spottend toegeroepen.

“Wat is een ongelovige heiden?” vroeg het kind. Daar had ze nog nooit van gehoord. Toen de lerares het haar had uitgelegd was het kind diep geschokt. Hoe was zoiets nou mogelijk?

Een paar dagen later liep het meisje toevallig langs het postkantoor op weg naar school, en zag ze de ongelovige vader naar buiten komen. Ze ging naar hem toe en zei: “Mijnheer, waarom houdt u toch niet van Jezus?”

Als het meisje een jongen was geweest had de vader hem zeker een oorvijg verkocht, maar een meisje slaan ging zelfs hem te ver. Hij keek haar even aan en liep toen door. Maar daar nam het kind geen genoegen mee en ze vroeg het hem weer. “Waarom houdt u toch niet van Jezus?”

Hij wilde haar geïrriteerd wegduwen, maar toen zag hij dat er zowaar tranen in de ogen van het meisje stonden. “Alstublieft, meneer, vertel me toch waarom u niet van Jezus houdt?”

Hij wist niet wat hij met dat vervelende kind moest doen en spoedde zich weg. Maar toen hij in zijn kantoor kwam, kon hij haar vraag niet uit zijn hoofd zetten. In alle post die hij die morgen moest lezen leek diezelfde vraag te staan: “Waarom houdt u niet van Jezus?”

Iedereen in zijn zaak leek het ook te zeggen: “Waarom hou je niet van Jezus?”

Wat hij ook deed, of hij nu schreef of met andere zakenlui een koop probeerde te sluiten, er kwam niets van terecht, want telkens galmde die vraag door zijn hoofd. “Waarom hou je niet van Jezus?”

Als hij thuis zou komen zou hij dat stomme gedoe wel vergeten, maar ook daar lukte het niet. Dus klaagde hij maar tegen zijn vrouw dat hij zich niet goed voelde en dus vroeg naar bed ging. Maar toen hij zijn hoofd op het kussen legde, klonk die stem nog luider: “Waarom hou je niet van Jezus?”

Rond middernacht stond hij weer op en zei: “Ik zal een Bijbel pakken en dan zoek ik een passage op waar Christus zichzelf tegenspreekt. Dan heb ik een reden waarom ik niet van Jezus hou.” En zo begon hij het boek Johannes te lezen. Als je een reden wilt vinden om niet te hoeven geloven moet je vooral het Evangelie van Johannes niet gaan lezen want als iemand Jezus goed kende was het Johannes wel. Ik geloof dan ook niet dat iemand het Evangelie van Johannes aandachtig kan lezen zonder zich tot Christus te keren. En dat gebeurde ook nu. De man las het tot in de morgen en vond geen enkele reden waarom hij Jezus niet zou liefhebben. Integendeel, hij vond talloze redenen waarom hij dat wel zou moeten doen. Vlak voordat zijn vrouw en kinderen opstonden viel hij op zijn knieën en begon hij van Jezus te houden.

Schepping
Heb je ooit een radijsje gekweekt? Je stopt een klein zwart zaadje in de bruine aarde en als je een tijd later in de tuin terugkomt, vind je de volgroeide radijs. De bovenkant is groen, de knol wit en bijna doorzichtig, en de huid is prachtig rood of roze gekleurd. Welke mysterieuze kracht was hier aan het werk en verzamelde uit de aarde al de deeltjes die het radijsje vormden, deed groeien, en de smaak eraan gaven? Van wie is toch het onzichtbare penseel dat de tinten van de zomerse zonsondergang overbrengt op dat radijsje dat in het donker groeit?

Als we zouden weigeren iets te eten totdat we het mysterie van de schepping van dat voedsel zouden begrijpen, zouden we al snel omkomen van de honger. Maar mysterie lijkt ons nooit te storen als het om eten gaat; alleen als het gaat om zaken van God en geloof schudden mensen geïrriteerd hun hoofd en zeggen ze: “Wat een onzin.”

 Dat is grappig
“Hoeveel broers heb jij?” vroeg iemand een jongetje.

“Ik heb er twee hier op aarde, en eentje in de hemel,” antwoordde het ventje.

“Nee, Jantje,” zei zijn moeder verschrikt. “Je moet niet fantaseren. Je hebt geen broer in de hemel.”

“Jawel,” zei Jantje overtuigd. “Heeft u me niet verteld dat God mijn Vader is en Jezus Zijn Zoon? Dan kan het niet anders dan dat Hij mijn broer in de hemel is.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier