Maandag 10 oktober 2022

“In een wereld waar het lijkt alsof iedereen er op uit is om de beste koopjes te bemachtigen en wij voortdurend op zoek zijn naar buitenkansjes is er toch een voordelige aanbieding waar niemand eigenlijk ‘nee’ tegen zou mogen zeggen”, aldus de leraar op een zondagsschool. “En wat voor koopje dat is? Dat is niet moeilijk. Er bestaat geen betere aanbieding dan die Jezus ons geeft. Hij biedt ons gratis en voor niets de waarheid van de Heilige Schrift en het aanbod van het eeuwige leven… dat is pas een koopje.”

Toen vroeg hij zich af of iemand in zijn klasje zich wellicht een voorbeeld uit de Schrift kon herinneren dat gezien kon worden als een echte miskoop.

“Ik wel,” antwoordde een jongen: “Esau bijvoorbeeld. Die deed een enorme miskoop toen hij zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een prutje soep.”

Een tweede zei: “Judas maakte het nog bonter. Het was pas een echte miskoop toen hij zijn Heer verkocht voor dertig zilverlingen.” Een derde jongen merkte op: “Onze Heer heeft het zelf over een miskoop. Hij zegt dat het een slechte zaak is als iemand bereid is om zijn eigen ziel te verliezen, om daarmee de hele wereld te winnen. Ze hadden alle drie gelijk. En zo zijn er inderdaad veel slechte aanbiedingen en koopjes waar je maar beter zo ver mogelijk bij vandaan kunt blijven.

De moeite waard deze week:
1, James H. McConkey, een bekende bijbelleraar die leefde van 1858 tot 1937, vertelt ons in zijn eigen woorden hoe hij tot het geloof kwam. Hij zei: ”Alles wat ik bezat had ik in mijn zaak geïnvesteerd. Maar mijn compagnon en ik kregen snel te maken met teleurstellingen en alles ging mis… Er was die winter nog een kans en die moesten we aangrijpen…
Lees hier verder over James H. McConkey’s bekering.

2.Old Humphrey slaat het oude boek van de tijd open. Wat hij leest is verontrustend, of valt er toch iets heel moois te ontdekken?
Lees hier over het boek van de tijd.

3. Hoe kunnen we toch leren om voortdurend in harmonie met God te leven? Zo moeilijk is dat niet. We moeten alleen leren om open te staan voor de zachte aanwijzingen. Lees er hier meer over.

4. De oktober Actief is uit

Spreuk van de week
De haast is wellicht de grootste bedreiging voor ons geestelijke leven. Je moet die gejaagdheid met al die aanverwante stress meedogenloos uit je leven bannen en onbarmhartig uitroeien.
J.M. Comer

Ik heb vele dingen in mijn bezit gehad, en ben ze allemaal weer kwijtgeraakt, maar alles wat ik in Gods handen heb gelegd, bezit ik nog steeds.
Maarten Luther

Om over na te denken
Prijs de Here! Geef eer aan de Here in de hemel, prijs zijn naam die hoog verheven is. Prijs Hem, engelen! Prijs Hem, hemelse legers! Prijs Hem, zon en maan! Prijs Hem, alle sterren, die zoveel licht geven! Prijs Hem, alle hemelen en al het water dat de hemel omspant! Laat alles de naam van de Here prijzen!
Psalm 148:1-5

In deze korte doch zo wonderlijke Psalm roept de psalmist de schepping op om mee te zingen met de wonderbaarlijke lofzang aan God. Het is het uiteindelijke doel van onze God dat de wereld vervuld wordt met harmonieuze lofprijzing en eerbied voor Zijn schepping. God wil dat het wezen van de mens harmonieert met de bloemen van het veld, dat de kwaliteit van zijn levensstijl zich vermengt met de glorie van de zonsopgang, en dat zijn spraak en lach zich vermengen met het gezang van vogels en de melodie van stromende beken. Maar zo ver is het nog lang niet.

Helaas is de mens nog vaak een wanklank in de schepping. De bloemen maken hem te schande. Vergeleken bij de vogels klinkt hij hard en schril. De mens is niet goed afgestemd op de waarheid en zijn tonen klinken veelal vals en zijn in disharmonie met het ware leven. Wat moet ik dan doen? “O Heer, stem mijn hart zodat ik Uw lof waarachtig kan bezingen.”

We moeten de kapotte, verroeste en gebroken snaren naar de Hersteller en Stemmer van onze ziel brengen. Het is de blijde bediening van Zijn genade om stille akkoorden te doen ontwaken, ontstemde harpen te herstellen, en nieuwe liederen in onze mond te leggen. Hij zal ons vrienden maken van alle schitterende, zuivere en goede dingen. Wij zullen “met vreugde voortgaan” en “alle bomen van het veld zullen in hun handen klappen”.

Uit het archief van Spurgeon
Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.
Jesaja 41:10

 Wat zegt de Heer daar in Zijn Woord? Wat is een van de meest uitgesproken hemelse raadgevingen? Het zijn de woorden: “Vrees niet.” Deze woorden, of woorden met dezelfde strekking zoals “Wees niet bang” komen 103 keer voor in de Engelse King James Versie van de Bijbel. Het woord vrees of angst alleen wordt meer dan 500 keer genoemd. De Heer weet dus dat vrees, angst en onzekerheid voor Zijn kinderen op hun aardse pelgrimstocht een serieus obstakel vormen. “Vrees niet,” is dan ook niet zomaar een beetje goede raad, maar is Zijn goddelijke aanmoediging voor hen die op Zijn bevel nieuwe zeeën opvaren om Zijn Koninkrijk te bevorderen. Als God aanwezig is kan het duister van de angst niet in leven blijven, maar verschroeit deze emotie direct in het aangezicht van de Heer. Zonder onze God zouden we inderdaad bang moeten zijn. Zonder God kan elke stap een verkeerde stap zijn; maar als Hij ons laat zien om hier of daar heen te lopen zou het gevaarlijk zijn om te treuzelen, ongeacht de soms overweldigende omstandigheden. Mijn beste Lezer, ga dus voorwaarts in geloof en vrees niet.”

Uit de schatkist van het verleden
Het verhaal gaat dat eens de vrouw van een belangrijke staatsman werd opgepakt. Haar man moest berecht worden voor zijn schadelijke complottheorieën waar de koning een grote hekel aan had. Men dacht dat de vrouw haar man had verborgen. “Je moet ons direct vertellen waar je man uithangt, want wij moeten hem arresteren. Waar heb je je man verborgen?” De vrouw schudde bedroefd haar hoofd. “Hoe zou ik mijn eigen man kunnen verraden, met wie ik zoveel lief en leed heb gedeeld?”
“Als je het ons niet vertelt zullen we je doden,” sprak de koning.
“En wat gebeurt er met me als ik het u zeg?” antwoordde de vrouw.
“Dan wordt uw leven gespaard en kunt u veilig naar uw huis terugkeren.”
“Echt waar?”
“Natuurlijk,” bromde de koning geïrriteerd. “Ik ben de koning en aan mijn woord valt niet te tornen.”
De vrouw knikte haar hoofd en zei: “Goed, dan zal ik het u vertellen. Mijn man zit in mijn hart. Daar heb ik hem verborgen.”

Zo kunnen ook wij met de Psalmist zeggen: “Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.” -Psalm 119:11

Laat Jezus vrijelijk toe in je hart.

Dat is grappig
Een ijdele jonge vrouw belde eens met een beschaamd gezicht aan bij de dominee. Toen de man had opengedaan zei ze aarzelend: “Dominee, u zei laatst dat we onze zonden moeten belijden alvorens we deelnemen aan het avondmaal. Welnu…,” sprak ze terwijl ze zenuwachtig met haar vingers friemelde. “… Hier ben ik dan.”

De dominee zette zijn bril wat beter op zijn neus en vroeg bezorgd: “Goed dat je komt, Greetje. Welke zonde wil je belijden?”

De vrouw keek op en antwoordde: “U weet dat ik een heel mooi meisje ben. Dat is soms een erg zwaar kruis om te dragen, mijnheer. Ik heb dan ook de zonde van ijdelheid begaan. Ik kijk wel vijf keer per dag in de spiegel en zeg dan tegen mezelf dat ik waarschijnlijk de mooiste vrouw ben die ooit op aarde rondliep.” De dominee fronste zijn wenkbrauwen, keek haar eens goed aan en zei toen: “Mijn lieve kind, dat zou ik niet direct een zonde willen noemen. Ik denk eigenlijk eerder dat je dat een grove vergissing moet noemen.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier