Maandag 10 juli 2023

Gebed
Heer, maak me doof voor laster, maak me rein
Leg mijn tong het zwijgen op als ik onvriendelijk wil zijn
Laat alleen het goede komen uit mijn mond
Uw liefde door mij stralen als bij de morgenstond
Kleed me in een nederig gewaad
Dat anderen U zien in elke daad

***

Er was eens een zoon van een rijke vader die het mooie, ouderlijke huis verliet voor een leven van misdaad en immoraliteit. Het verhaal van de verloren zoon? Ja, alleen met een ander einde. De zoon maakte zijn familie te schande en bezorgde zijn vader vele jaren van diep verdriet. Maar op zekere dag kwam de vader te overlijden en besloot de zoon even terug te keren. Zijn vader was tenslotte een rechtschapen man geweest en heeft mij, zo redeneerde de zoon, wellicht geld nagelaten. Dat kan ik heel goed gebruiken. En zo kwam het dat hij onaangekondigd bij het kantoor van de notaris verscheen op de dag dat het testament werd voorgelezen.

Maar dat viel de zoon niet mee, want het eerste deel van het testament was een lange opsomming van zijn zonden.  Zijn vader had ze één voor één zorgvuldig opgeschreven om zo uitdrukking te geven aan het verdriet dat hij zoveel jaren gedragen had.

De zoon werd steeds onrustiger bij het horen over al zijn slechte daden. Hij begon zenuwachtig op zijn stoel te wiebelen, want daar kwam hij niet voor.

Uiteindelijk hield hij het niet langer uit. Hij greep zijn jas, stampte de kamer uit en smeet de deur achter zich dicht. Maar hij ging te vroeg weg. Want in het tweede deel van het testament stond, dat zijn vader hem een groot kapitaal had nagelaten in de hoop dat het de zoon tot andere gedachten zou kunnen brengen. Maar de zoon was nergens meer te vinden.

Uiteindelijk stierf hij zo arm als een kerkrat en dat, terwijl hij eigenlijk een rijk man was. Omdat hij zijn zonden niet onder ogen wilde zien. Dat is pas echt een tragedie.
Auteur onbekend

 Deze week nieuw op de site
In een van de verhalen in het Oude Testament lezen we over de dood van een man die ongevraagd de ark van God probeerde te ondersteunen. Een bijzonder verhaal, maar wij kunnen er lering uit trekken. Een overdenking van A.B. Simpson
Lees meer

Ons hart wordt nogal eens vergeleken met een tuin waarin van alles kan groeien. Jezus kocht de tuin toen Hij aan het kruis stierf en die tuin is nu Zijn eigendom. Een overdenking.
Lees meer

“God is mijn vriend en komt geregeld bij me over de vloer,” aldus de politicus. “Ik vind het niet fijn om vergeving te vragen, dus doe ik alle dingen goed. Ik doe nauwelijks dingen die niet goed zijn.” Hmmm … Een bijzondere kijk op het geloof. Maar klopt het ook?
Lees meer

De Actief van juli

Spreuk van de week
Ik ken geen andere manier om werkelijk over de zonde te zegevieren dan er een innerlijke afkeer van te krijgen, en dat is alleen mogelijk als we meer voldoening in God vinden dan in het bevredigen van onze zondige verlangens.
John Piper

 Wil je omhoog in deze wereld? Begin dan met dalen. Wil je graag een toren bouwen die de wolken zal doorboren?  Leg dan eerst het fundament van nederigheid.
Augustinus

 Jezus is alles wat we hebben. Hij is alles wat we nodig hebben en alles wat we willen hebben. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat we schipbreuk hebben geleden op God en toen zijn gestrand op Zijn almacht!
Vance Havner (1901-1986)

 Om over na te denken
Jezus zei: “Je kunt het Koninkrijk van God vergelijken met een boer die goed zaad had gezaaid in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand. Hij zaaide onkruid over het gezaaide graan heen. Daarna ging hij weg.
Mattheüs 13:24

Het onkruid waar Jezus het hier over heeft lijkt zo enorm op het goede graan dat het ermee verward kan worden. Daar kunnen we iets van leren. Zo kan de ongelovige vaak lijken op een gelovige, en kan een huichelaar aangezien worden voor een oprecht mens. Omgekeerd kan het ook. Soms zijn de ware kinderen van God zo onhandig en zo onbeholpen dat ze door anderen als bedriegers kunnen worden bestempeld. “Heb je al gehoord wat die broeder gedaan heeft?” Jezus zegt hierover: “Veroordeel iets niet onmiddellijk, maar denk er eerst eerlijk over na voordat jullie je mening geven.” Mensen zoeken vaak naar volmaaktheid, maar in het tijdperk waarin we vandaag leven kunnen we geen volmaakte kerk of volmaakte mensen verwachten. Het is onredelijk dat te verwachten. “En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet.”
MacDonald  (Johannes 7:24, Jakobus 1:5)

***

“Kain, waarom kijk je zo boos? Als je doet wat goed is, ben Ik toch blij met je? Maar als je slechte dingen doet, loert het kwaad op je bij de deur van je hart. Het wil je grijpen, maar jij moet sterker zijn dan het kwaad.”
Genesis 4:7

Wij zijn er doorgaans snel bij om onze eigen oprechtheid en onze goede wil te verkondigen. Zo ging dat ook met Petrus die Jezus bezwoer dat hij Hem trouw zou blijven tot in de dood. Maar we weten allemaal dat het verhaal een andere wending kreeg. Zo is ieder mens in zekere zin een mysterie voor zichzelf. In elke ziel ligt, opgerold en sluimerend, een slang in winterslaap. Het is het kwaad, dat al door een kleine temperatuurstijging kan ontwaken en dan tot giftige activiteiten aanzet. Een slang in mijn ziel? Welnee. Kom nou toch.

Toch wel. Het is de boodschap die Jezus ons gaf: Ieder mens heeft gezondigd en ieder mens heeft te maken met wat Paulus ‘het zondige eigen ik’ noemt. Gelukkig leven we meer en meer onder de bescherming van de Heilige Geest, maar het is belangrijk om je te realiseren dat de zonde ook in ons hart nog altijd op de loer ligt en dat zal blijven doen tot op het moment dat we het eeuwige land binnenstappen. De essentie van het kwaad is egoïsme. Het is de zucht om het eigen ik te bevredigen. Menigeen heeft een ander mens beschadigd omdat hij luisterde naar zijn opvliegende karakter. Die mens wilde niet schreeuwen, schelden of slaan, maar deed het toch. En zo is het met iedere zonde. Dit betreft de geestelijke strijd waar de Bijbel ons over vertelt en we doen er goed aan hier niet te licht over te denken. Het huis van je buurman is in brand gevlogen. Hij had zijn zolder bedekt met stro. Wat een dwaas. Eigen schuld, dikke bult. Maar hoe ziet jouw huis eruit? Jij hebt net zoveel stro op zolder en in je kelder als je buurman. Wees er niet al te zeker van dat het jou niet kan overkomen.
Alexander MacLaren

 Uit het archief van Spurgeon
Laat hen door uw waarheid bij U horen. Want uw woord is de waarheid.
Johannes 17:17

De Bijbel staat vol met verwijzingen naar het Woord van God en vertelt ons dat dit Gods geliefde instrument is om ons te vormen, te kneden en te heiligen. Door het Woord plant de Heilige Geest de waarheid in onze gedachten, waar die tot bloei kan komen. Door het Woord te ontvangen en het op te nemen gaan we automatisch leven en doen naar Gods welbehagen.

De waarheid is de heiligmaker en als we de waarheid niet horen of lezen, zullen we ook niet kunnen groeien of de waarheid begrijpen. Wij kunnen alleen gezond worden als wij gezond leven en dat geldt zeer zeker ook voor een gezond geloofsleven. “Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad.”

Het Woord is de toetssteen voor alles. Zeg dan ook nooit over een dwaling dat het slechts een kwestie van een andere mening is. Als wij fouten en dwaling in ons leven toestaan zal het niet lang duren voordat wij eraan ten onder gaan en geestelijk schipbreuk lijden. Houd de waarheid vast, want door de waarheid hoog in het vaandel te houden groei je in de geest en ga je Gods plan begrijpen. Dat betekent het om geheiligd te worden door de Geest van God.

 Uit de schatkist van het verleden
In de negentiende eeuw was er in Zwitserland eens een edelman die de mensen in een bergdorp graag een kerkje wilde nalaten. Het werk vorderde gestadig en toen de kerk werd ingewijd verwonderde iedereen zich over de schoonheid van het gebouw. Na veel lovende woorden schamperde iemand echter: “Maar er zijn geen lampen; geen kaarsen of niets. Van binnen is die kerk altijd donker. Dat zijn de bouwers toch mooi vergeten.”

De edelman wees naar een afgesloten ruimte voor in de kerk. “Daar staan de lampen,” zei hij. “Die kunnen jullie oppakken en mee naar binnen dragen. Elke keer dat jullie hier zijn, wordt het gedeelte waar jullie zitten verlicht. Maar als je niet komt zal het donker zijn. Telkens als je niet naar de kerk komt, zal een deel van Gods huis donker blijven.”

Dat is grappig
Een kerkgemeente stond op het punt een nieuwe kerk te bouwen. De bouwcommissie nam in opeenvolgende vergaderingen de volgende besluiten:

  1. We zullen een nieuwe kerk bouwen.
  2. Het nieuwe gebouw komt op de plaats van het oude.
  3. Om kosten te sparen moet het materiaal van het oude gebouw worden gebruikt bij het nieuwe gebouw.
  4. We blijven het oude gebouw gebruiken totdat het nieuwe klaar is.

***

Jaren geleden woonde ik in een flatgebouw in een grote stad. Het gebouw ernaast was maar een paar meter van het mijne verwijderd en ik kon over de tussengelegen steeg heen naar het appartement op dezelfde verdieping als het mijne kijken. Er woonde daar een vrouw die ik nooit had ontmoet, maar toch kon ik haar zien als ze in de middag bij haar raam zat te naaien of te lezen.

Nadat er een paar maanden voorbij waren gegaan, begon het me op te vallen hoe vies haar ramen waren. Alles was besmeurd, en je keek door een waas. “Waarom wast die vrouw haar ramen niet? Ziet ze het zelf niet?” Ik liep weg met een warm gevoel van zelfingenomenheid.

Totdat ik een paar dagen later besloot mijn appartement te onderwerpen aan een voorjaarsschoonmaak. Na mijn appartement grondig schoongemaakt te hebben waste ik ook mijn ramen. Toen ik klaar was, ging ik tevreden met een kop koffie bij mijn raam zitten om even uit te rusten. Wat een verrassing! Die vrouw aan de overkant had haar ramen eindelijk schoongemaakt.

Toen drong het opeens tot me door. Ik had kritiek op haar vuile ramen gehad, maar al die tijd had ik ze door mijn eigen vuile ramen bekeken.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier