Politieke hervormingen?

Dit is een brief die lang geleden werd geschreven door John Newton (1725-1807) aan een bevriende voorganger die op het punt stond de politiek in te gaan.

Beste vriend,
Sta mij toe om te zeggen dat het mij zowel verwondert als verontrust dat ik heb gehoord dat u, een Christelijke predikant, het nu als uw missie ziet om de politiek in te gaan en zo het land te hervormen. Als ik kijk naar de huidige staat van ons land, dan lijkt het mij dat zo’n poging haast net zo ijdel en dwaas is als het schilderen van een kajuit op een schip dat aan het zinken is, of het behangen van een woonkamer terwijl het huis in brand staat. Toen onze Heer Jezus op aarde was, weigerde Hij betrokken te raken bij geschillen of politiek, maar bleef altijd trouw aan Zijn door God gegeven missie.

Maar Jezus zei tegen hem: “Wie zegt dat Ik jullie rechter of scheidsrechter ben?”
Lukas 12:14.

Jezus antwoordde: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaren voor Mij hebben gestreden. Dan hadden de Joden Mij niet gevangen kunnen nemen. Maar mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”
 Johannes 18:36

Gods kinderen behoren tot een koninkrijk dat niet van deze wereld is; wij zijn vreemdelingen en pelgrims op aarde. De Bijbel spoort ons aan om de “stille in het land” te zijn. Kinderen, vol vertrouwen in de wetenschap dat God leidt.

Want zij spreken niet van vrede, maar zij bedenken bedrieglijke zaken tegen de stillen in het land.
Psalm 35:19

Satan heeft vele listen om ons bezig te houden, te vermaken en vooral ook om onze gedachten van het werkelijke gevaar en onze ware missie af te leiden!

Ik heb er geen twijfel over dat u oprecht bent, maar mijn gebed tot God voor u is, dat Hij u mag aanzetten om de talenten die Hij u gegeven heeft daadwerkelijk aan te wenden om het Koninkrijk te verhogen. De ware oorzaak van het onrecht in deze wereld en de bron van elk bestaand kwaad is niet de politiek, maar het verwerpen van God en het ongeloof. Ik geloof dan ook dat het uw taak als voorganger is om degenen die van God houden en Hem vrezen aan te zetten tot een diepere relatie met God en hen aan te sporen om in de bres te springen door te bidden dat Gods toorn afgewend mag worden en dat de mensen die Hem nog niet kennen Zijn genade mogen vinden. Dit is, denk ik, de beste manier waarop mensen hun land kunnen dienen. Ik zie voor een man zoals u, een mens geroepen door God om Zijn Koninkrijk te sterken, maar weinig heil in het verspillen van kostbare tijd aan politieke speculaties. Daar komt nog bij dat maar zeer weinig mensen bekwaam genoeg zijn om werkelijk iets te betekenen op politiek gebied.

Ik beschouw de goddelozen, die het land de verkeerde kant op lijken te sturen als zagen en hamers in de hand van de Heer. Voor zover zij Zijn werktuigen zijn, zullen ze in hun opzet slagen, maar ook geen centimeter verder komen! Want alles is in Gods machtige handen en ook de toorn en afvalligheid van de goddeloze leiders van ons land zullen Hem uiteindelijk eer brengen, want alles is dienstbaar aan Zijn plan.

Christenen door de geschiedenis heen zijn altijd rustig geweest en vol vertrouwen onder wrede regeringen en goddeloze vervolgers. In het verleden zijn Christenen opgejaagd als wilde beesten en de Bijbel voorspelt dat wij het in deze wereld zwaar te verduren zullen hebben. Wees daarom rustig en vol vertrouwen dat God de zaak nog steeds in Zijn handen heeft en er niets zal gebeuren dat geen deel van Zijn grote verlossingsplan is. Wees liever dankbaar voor de mogelijkheid om het lichaam van Christus te sterken, ook als we misschien eens geroepen zullen worden om voor het kruis te lijden.

Ik heb medelijden met hen die zich beroemen op hun zogenaamde ‘vrijheid’ maar die er geen idee van hebben dat ze allesbehalve vrij zijn. Mensen die er niet bij stilstaan dat ze in de meest erbarmelijke slavernij leven als slaven van de zonde en Satan. Wat is er erger dan te leven onder de vloek van Gods eeuwige toorn? O, dat een stem hun harten mag bereiken, zodat ze hun ware en vreselijke staat mogen kennen – en bevrijding zoeken van hun afschuwelijke slavernij!

Mogen u en ik, als dienstknechten van het Evangelie, ons inspannen om de wereld te leiden naar dat ene ding dat absoluut nodig is.

Als ik de wijsheid of invloed had om de verkeerde hartstochten van de mensheid te kalmeren, dan zou ik die direct aanwenden! Maar ik ben een vreemdeling en een pelgrim in deze wereld. Mijn handvest, mijn rechten en mijn schatten zijn allemaal in de Hemel en dat is ook de plaats waar mijn hart zou moeten zijn. Alleen God weet wanneer de dag komt dat ik zal worden overgebracht naar de onzichtbare en eeuwige wereld, waar alles wat nu zoveel drukte op aarde veroorzaakt, voor mij van geen enkel belang zal zijn. In het uur waarin de dood de deur naar de eeuwigheid zal openen, zullen veel dingen die nu zo belangrijk lijken, net zo onbeduidend blijken als de droom van een kind! Hoe belangrijk is het dan voor mij om waakzaam te zijn, mijn lamp brandende te houden en ijverig bezig te blijven met datgene waartoe God mij geroepen heeft. Eerlijk is eerlijk, de Heer heeft mij niet geroepen om regeringen in het gelijk te stellen, ze te verbeteren of te veranderen, maar om het evangelie te verkondigen, de glorie van Zijn naam te verhogen en ernaar te streven zielen te winnen!

Ik voelde mij verplicht om u dit te schrijven uit liefde en trouw. Ik bid voor u en beveel u aan bij de zorg en zegen van de grote Herder en Heiland; en blijf omwille van Hem, altijd uw toegenegen vriend en broeder,

John Newton

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier