Geloof is zo moeilijk nog niet

“U moet me maar eens uitleggen hoe dat zit met de hel,” zei de man na de bijeenkomst tegen de evangelist. “Niet dat ik er in geloof of zo, maar iedereen zegt er iets anders over. Wat denkt u?”

Maar de evangelist wilde eerst weten wie die man eigenlijk was en begon met hem een gesprek over diens persoonlijke gevoelens, zijn vragen en zijn verwachtingen. Na een half uurtje had de man tranen in zijn ogen en bad hij om Jezus als zijn redder aan te nemen.

Toen vroeg de evangelist: “En nu de hel. Wat wilt u er over weten?

“Laat maar zitten,” antwoordde de man met een brede glimlach. “Dat kan me niet schelen, want ik ga er toch niet heen.”

***

Geloof is geen wetenschap. Gods liefde heeft niet veel te maken met zware, theologische verhandelingen en wetenschappelijke bewijzen. Niet dat de wetenschap het geloof niet kan ondersteunen, versterken en zelfs kan bevestigen, maar geloof is op de eerste plaats een geestelijke, onzichtbare en emotionele verbinding met God en kan niet altijd logisch verklaard worden. Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem.” Zijn schapen hebben dat stille verlangen naar eenheid met God, een diepe hunkering naar ware liefde en naar rust en vrede in het hart.

Dat is het verlangen dat mensen er toe brengt om uit te roepen naar de God die ze nog niet kennen: “Heer, overtuigt U mij van Uw kracht. Laat het mij zien… Als U echt bestaat dan wil ik U kennen!” Dan begint het geloof zich te manifesteren, want Jezus zei dat Hij dan bij ons binnenkomt. Dan gaat het geloof groeien en wordt het echt.

Geloof moet geestelijk beleefd worden. Logische argumenten hebben hun plaats, maar zijn nooit toereikend om de menselijke geest volledig te overtuigen, hoe mooi ze soms ook zijn. God spreekt boven alles de taal van de liefde en dat is ook de enige taal die door alle mensen op aarde begrepen  wordt. En de liefde is nooit gecompliceerd. Daarom zei Jezus dat wij ons op het gebied van het geloof moeten opstellen als kinderen. Kinderen die vertrouwen zonder alles eerst te moeten weten.

Kinderen die zich veilig voelen omdat ze weten dat hun Vader over hen waakt.Dat geldt ook voor de Bijbel; Gods instructieboek voor de reis door dit leven.

Een instructieboek dat alleen begrepen kan worden door hoog opgeleide schriftgeleerden en slimmerikken schiet zijn doel voorbij.

Er staat in de Bijbel wat er staat en je hoeft niet op zoek te gaan naar de kleine lettertjes of naar een geheime boodschap tussen de regels.

Maar als wij de boodschap van Gods liefde uit de Bijbel niet aanvaarden, omdat die te eenvoudig lijkt of omdat het onze zelfzucht aan de kaak stelt, dwalen we af en raken we verstrikt in moeilijke, verwarrende theorieën over het leven. Laten we in ons hart als kinderen zijn; blijmoedig en eenvoudig

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier