De schutsmuur van het geloof

De schutsmuur van geloof

Het gebed is de schutsmuur van het geloof; een wapen tegen de vijand die ons keer op keer weer belaagt. Laat ons dus niet versagen om te strijden met de wapenen van het gebed en al biddende de bazuin van Zijn engel te verbeiden.
Uit een oud Bijbels dagboekje 

Wat betekent het eigenlijk dat je je vasthoudt aan God? Wil dat zeggen dat je zo af en toe aan Hem denkt en toegeeft dat je wel gelooft dat er iets hogers is wanneer het gesprek tijdens een feestje die kant op gaat? Dat kan een begin zijn, maar je vasthouden aan God gaat veel verder. 

Het betekent dat je op Hem leunt, dat alles wat je doet erdoor beroerd wordt en bovenal dat je er vreugde in schept om te bidden en de nood voelt om alles met Hem door te praten.

Bidden een vreugde? Helaas is het voor veel mensen een plicht, of iets wat je doet als er niets anders meer overblijft omdat alle andere mogelijkheden gefaald hebben. Maar met zo’n houding staat niet God, maar je eigen ik nog steeds centraal. 

Op God leunen betekent dat je stil luistert en je oren open stelt voor wat de hemel je te vertellen heeft. Hoe kan een mens beweren dat hij God kent of een relatie met Hem heeft als er niet echt gecommuniceerd wordt? Als je niet gelooft in gebed en je niet op die manier aan God vasthoudt is dat een indicatie dat je teveel vertrouwen hebt in je eigen kunnen. 

De mens die niet van zijn eigen hulpeloosheid doordrongen is kan onmogelijk een diepe en vruchtbare band met God opbouwen. Jezus zei: “Als u dicht bij Mij blijft en Ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort. Want zonder Mij kunt u niets doen.”

De Noorse predikant Ole Hallesby schrijft in zijn boek over gebed het volgende: “Gebed is de adem van de ziel, het is het middel waardoor wij Jezus en Zijn Geest ontvangen in onze uitgedroogde en dorstige harten. Gebed is het openen van de deur waardoor wij Jezus binnen laten om ons te helpen met onze pijn en onze noden. Onze hulpeloosheid is daarbij onze grootste vriend, want pas als wij er van doordrongen zijn dat wij het alleen niet af kunnen, zijn wij waarlijk bereid om uit te roepen naar God.”

 Het is de menselijke natuur die denkt dat het zinvoller is om actie te ondernemen en te werken dan om je een paar minuten terug te trekken en uit te roepen naar God om leiding en hulp. Wij denken maar al te graag dat actie hetzelfde is als iets doen; iets fysieks bewerkstelligen. Maar wij vergeten een heel belangrijk principe. Er is een geestelijke, onzichtbare wereld die onze fysieke wereld direct beïnvloedt. En die geestelijke wereld kan alleen bereikt worden door het gebed. Natuurlijk is er ook een tijd van lichamelijke arbeid. De Bijbel stelt duidelijk dat wij ons brood zullen verdienen in het zweet des aanschijns. Er is echter een groot verschil tussen een dienaar die goed luistert naar de instructies van zijn Koning en de tijd neemt om te begrijpen wat er van hem gevraagd wordt en een dienaar die niet eens gelooft dat er een Koning is. Zo’n mens verzet bergen werk, maar komt er aan het einde van zijn leven leeg en met een maagzweer eindelijk achter dat hij de verkeerde leidsman heeft gevolgd. En niet alleen  dat, maar Jezus noemt onszelf meer dan dienaren. Hij noemt ons vrienden…

 Gebed is meer dan jezelf dwingen om op je knieën te zitten en na een paar minuten op te staan omdat je je geestelijke plichten vervuld hebt en nu eindelijk aan de dingen kunt gaan werken die je liever doet. Gebed is een wapen waarmee wij daadwerkelijk kunnen strijden in de geestelijke oorlogvoering voor het geluk van onze geliefden en voor Gods eeuwige plan voor deze wereld. Vertrouw er maar op dat God heel goed weet wat Hij doet en ook jouw gebeden heel goed kan gebruiken bij het opbouwen van Zijn Koninkrijk

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier