Twijfels

In een nieuwsartikel werd in geuren en kleuren verteld hoe een bekende Amerikaanse predikant zich niet meer kon verenigen met zijn geloof in de Bijbel en zich geen Christen meer noemt. Dat kan natuurlijk. Geloof is een uiterst persoonlijke overtuiging en er zijn genoeg stemmen die een heel andere wereldvisie propageren.

Toch is het, als soldaten van het kruis die verwikkeld zijn in een geestelijke strijd, heel zinnig om stil te blijven staan bij de vraag hoe het mogelijk is dat sommige mensen Jezus de rug toekeren en zelfs zo ver gaan om zich te verontschuldigen voor hun vroegere overtuiging.

Een ding is direct duidelijk. Een Christen is maar gewoon een mens, net als ieder ander mens en de invloed van de wereld en de kracht van de verleiding is voor een gelovig mens zeker zo groot als voor een ander.

Maar hoe wapenen wij ons tegen de invloed van de wereld met al haar twijfels en zogenaamde bewijzen tegen het geloof?

Het boek Handelingen geeft een belangrijk antwoord. Er staat in Handelingen 17:11: De Joden daar waren niet zo bevooroordeeld als die van Thessalonica. Zij luisterden heel aandachtig naar [Paulus]. Elke dag keken de Bereeërs in de Boeken na of het waar was wat Paulus beweerde.

Hier ligt de sleutel van een volwassen en stevig geloof: “Iedere dag keken ze zelf in het woord na of het wel waar was wat er gezegd werd.”

Het was nog nooit zo makkelijk om geestelijke leiding en antwoorden te vinden als het vandaag is. In een tijd waarin podcasts, online video’s en duizenden religieuze sites met een vingerklik onze huiskamer kunnen binnenstromen was het nog niet eerder zo belangrijk om te weten wat je nu zelf eigenlijk gelooft.

Iedereen kan op zondag op een preekstoel gaan staan of een YouTube filmpje maken waarin deze of gene beweert een nieuwe openbaring van God te hebben ontvangen.

Goede sprekers met prachtige woorden kunnen het allemaal heel goed vertellen en als gevolg daarvan is het heel makkelijk om ons geloof te baseren op de leer van andere mensen in plaats van op de leer van de Schrift.

Je zou hopen dat degenen die beweren dat ze vanuit de Bijbel spreken, dat ook werkelijk doen. Maar we leven niet in een ideale wereld en er is niemand zonder fouten, en daar hoort de voorganger ook bij.

Veel mensen baseren hun relatie met God op de relatie met hun favoriete voorganger, spreker of leraar.

“Die predikant zei het toch? Die man kent God, dus dat zit wel goed.”

Maar met zo’n houding laad je lasten op de schouder van die man die hij nooit kan dragen. Zo’n houding leidt dan ook onherroepelijk tot teleurstelling en problemen, met het gevolg dat er nieuwe twijfels worden aangeboord.

Daarom is het voorbeeld van de Bereeërs zo belangrijk. We zouden er allemaal goed aan doen om dat voorbeeld te volgen. De Bereeërs ontvingen de woorden van Paulus met grote gretigheid, maar daar bleef het niet bij. Direct na zijn woorden gehoord te hebben gingen ze zelf op onderzoek uit in de Heilige Schrift en lieten ze Gods Geest op de woorden van Paulus schijnen om te zien of het werkelijk waar was wat de Apostel hen verteld had.

De dag dat we er zonder meer van uitgaan dat degenen die ons onderwijzen dit doen op een manier die getrouw is aan de Schrift, is de dag dat we ons openstellen voor bedrog en bouwen we ons geloof op zand in plaats van op de stevige rots van Gods woord.

Eigen relatie met God
Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor jouw geloof? De predikant, die bekende voorganger of die gebedsgenezer? Of die man misschien die al dertig verhandelingen schreef over het gebed?

Uiteindelijk zijn wijzelf de enigen die echt verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van onze relatie met God.

Als wij voor de zetel van het oordeel van Christus komen te staan, kunnen we ons echt niet verschuilen achter de verkeerde woorden van een predikant of dat boekje met die valse doctrines die ons misleid hebben.

God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om Hem te kennen en Hem als onze Heer en Redder te vertrouwen. Er zijn nogal wat mensen, zelfs beroemde Christenen, die dingen zeggen die lijnrecht tegen de woorden van de Bijbel ingaan, en als die ons ertoe brengen om de fundamenten van onze relatie met de Heer in twijfel te trekken, dan is ons geloof wellicht nog niet gebouwd op het enige juiste fundament; het Woord van God, Jezus, de hoeksteen van ons geloof.

Gelukkig kun je er zeker van zijn dat God niets liever doet dan je bij de hand te nemen om je persoonlijk te helpen om een diepere en persoonlijke relatie met Hem te hebben. Hij zelf kan je tonen wie Hij is en hoeveel Hij om je geeft.

Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Here hebt ontvangen, in het dagelijks leven één met Hem blijven.  Met uw wortels diep in Hem verankerd, moet u uw leven door Hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over Hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid. Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus.
Colossenzen 2:6-8

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier