Atheïsme? Geen goed idee

 • Uitspraken en gedachten over geloof en ongeloof

Niet lang geleden kwam een overtuigde atheïst te overlijden en werd hij begraven. Voor de gelegenheid was hem een prachtige smoking aangedaan. Toen hij uiteindelijk in de grond verdween zei iemand cynisch: “Hier ligt een atheïst. Hij heeft zijn uitgaanskleren al aan, maar hij gaat nergens heen…”

***

Atheïsme is een reis zonder bestemming, een lichaam zonder ziel, een leven zonder zin, een geloof zonder hoop en een universum zonder God. Wetenschapper Robert J. Dean, voormalig atheïst, nu een gelovig mens zegt over zijn ervaring met het atheïsme het volgende:

“Mijn vader en moeder waren diep gelovige mensen, maar dat interesseerde mij en mijn broer niet. Wij hadden geen tijd voor het geloof. Religie was voor oude mensen die hun tijd gehad hadden en niet beter wisten, maar wij waren wetenschappers en hadden het bij het rechte eind.

Toen stierf mijn broer. Mijn vader en moeder waren opgewassen tegen deze tegenslag. Ze putten kracht en hoop uit hun geloof, maar ik had niets om op te staan en zakte weg in een donkere, schijnbaar bodemloze put.”

Toen bleek dat zijn atheïstische overtuiging hem geen echte antwoorden kon geven besloot deze wetenschapper om God op de proef te stellen en vond hij God.

***

Een atheïst is geen mens zonder geloof. Hij gelooft wel degelijk, alleen niet in God. Een atheïst gelooft dat er geen God is en bouwt zijn leven op deze veronderstelling. Ieder mens heeft een overtuiging en zo gelooft ook de atheïst dat hij gelijk heeft. Hij heeft daar geen sluitend bewijs voor, want het is slechts zijn veronderstelling. God ligt buiten zijn gedachtenpatroon.

***

“Ik weet zeker dat God niet bestaat!” schreeuwde de student opgewonden tegen de spreker. “Dat weet ik absoluut zeker!”

“Weet jij dan alles wat er te weten valt?” antwoordde de spreker.

“Nee, natuurlijk niet!” sprak de student schaapachtig. “Maar dat God niet bestaat dat weet ik zeker!”

“Stel,” zei de spreker weer, “dat je 60% weet van alles wat er te weten valt. Dat wil dus zeggen dat je 40% niet weet. Misschien zit God wel net in die 40%!”

***

De beroemde wetenschapper Sir Arthur Eddington illustreert ditzelfde idee.

Hij kende een visser die beweerde dat er geen vissen bestonden die kleiner waren dan de gaten in zijn visnet. Toen Eddington hem probeerde uit te leggen dat er wel degelijk heel veel visjes waren die veel kleiner waren dan de gaten in zijn net hield de visser koppig vol dat hij gelijk had.

“Wat mijn net niet kan vangen is geen vis,” zei hij bokkig en beschuldigde Sir Arthur Eddington ervan vooringenomen en niet wetenschappelijk bezig te zijn.

Zo kan en wil ook de atheïst niet weten van God, omdat God eenvoudigweg niet past in zijn wereldvisie. Het net dat de atheïst gebruikt om te vissen is erg gebrekkig. “Wat ik niet kan zien, geloof ik niet! Alles wat niet past in mijn materialistische opvatting van onze wereld bestaat niet!” En zo schieten de visjes links en rechts door de gaten van het atheïstische visnet.

***

 

 • Iemand die het bestaan van God verwerpt moet geloven dat:
 1. Materie eeuwig is.
 2. Dode, levenloze materie zich toch ontwikkelde en tot leven kwam.
 3. Materie zonder geest, gedachten, intelligentie en waarden toevalligerwijs toch geest, gedachten, intelligentie en waarden schiep.
 4. Er geen doel, geen zin en geen aanwijsbare orde en samenhang is maar dat er, onverklaarbaar als het is, toch orde en regelmaat is.

K. Chesterton schreef daarover: Als mensen niet in God willen geloven, zijn ze bereid om bijna alles te geloven zolang het maar niets met God te maken heeft.”

 • Om een oprechte atheïst te zijn moet je:
 1. Bewijzen dat er geen God is.
 2. Alles wat in de richting van een Schepper wijst kunnen ontkrachten.
 3. Jezus Christus wegcijferen, zowel historisch als geestelijk.
 4. Alle bijbelprofetieën die al zijn uitgekomen ontzenuwen.
 5. Aan kunnen tonen dat de bijbel een boek vol leugens is.
 6. Aantonen dat het erg geloofwaardig is om niet in God te geloven.

***

Alexander Solzhenitsyn die eens de Nobelprijs voor literatuur won kwam tot een goede conclusie. Tijdens een lezing zei hij over het toenmalige communistische Rusland: “Als ik in een paar woorden moet uitleggen hoe het mogelijk is dat de verschrikkelijke revolutie in Rusland meer dan 60 miljoen mensenlevens heeft gekost zal ik zeggen: “De mensen zijn God vergeten. Dat is alles!”

***

En de atheïstische visie? Is dat iets voor jou? De volgende uitspraken geven de wereldvisie van de atheïst goed weer.

Nietzsche: “Wij willen het Koninkrijk van God helemaal niet. Wij willen het koninkrijk van de mens. Wij filosofen zijn verrukt en onze harten lopen over van dankbaarheid nu we weten dat God dood is. Eindelijk ligt de horizon weer open en kunnen onze schepen uitvaren en kunnen we de gevaren zelf en zonder God trotseren.”

Karl Marx: “De mens maakt religie. Religie maakt de mens niet. De mens is alles. De mens is de Staat en de gemeenschap. Religie is slechts het geklaag van onderdrukte en simpele zielen. Religie is slechts een gevoel en een uitvlucht in een harteloze wereld. Het is een ziel van iets dat geen ziel heeft. Om echt geluk te vinden moet er direct en rigoureus worden afgerekend met religie.”

Jean Paul Sartre: “Als er een God is dan kan de mens niet vrij zijn. Maar de mens is vrij. Dus bestaat God niet. En omdat God niet bestaat is alles toegestaan. Alles wat leeft wordt geboren zonder doel, leeft in zwakte en sterft door toeval of een ongeluk.”

Toch had Sartre eens een soort ervaring met God. Hij schrijft daarover: “Ik had eens het vage idee dat er een God was. Ik had met lucifers gespeeld en een gat in het tapijt van mijn ouders gebrand. Ik was bezig om mijn stommiteit te verdoezelen toen ik opeens het gevoel had dat God me zag. Ik voelde Zijn priemende blik in mijn hoofd en ik ontstak in blinde woede en schreeuwde dat Hij het recht niet had om me op het matje te roepen. Ik vervloekte Hem. En Hij is nooit meer teruggekomen.”

***

“Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: De duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.”Efese 6:11

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier