1 Korinthiërs 13 voor vandaag

Jezus gaf ons de sleutel tot het geluk toen Hij zei: “Bemin uw naaste als uzelf ” Wat betekent dat in praktische, alledaagse bewoordingen?

De beste uitleg is te vinden in de Bijbel in 1 Korinthiërs 13. De tijden en de bewoordingen zijn veranderd, maar de principes die achter deze woorden zitten zijn nog net zo waar. Hier is een voorbeeld van de manier waarop de apostel Paulus het vandaag gezegd zou kunnen hebben.

1. Al spreek ik vijf talen en kan ik op intelligente wijze over van alles en nog wat meepraten, als ik niet genoeg liefde heb om niet te roddelen of neerbuigend over anderen te spreken, zijn mijn woorden nutteloos en hol. Sterker nog, dan ben ik uitgesproken destructief bezig.

2. Al lees ik de Bijbel regelmatig en ken ik zelfs hele gedeelten uit mijn hoofd; al bid ik iedere dag en heb ik veel geloof en prachtige geestelijke gaven, als ik niet genoeg liefde heb om mijn eigen persoonlijke wensen op te offeren voor iemand anders, dan is al mijn ‘geestelijkheid’ niets waard.

3. Al heb ik twee banen om in de noden van mijn gezin te voorzien, al geef ik aan liefdadige instellingen en stel ik me beschikbaar als vrijwilliger voor talloze acties, als ik geen liefde en vriendelijkheid laat zien aan degenen met wie ik samenwoon en samenwerk, dan zijn al mijn harde werk en zelfopoffering waardeloos.

4. De liefde heeft een lange, moeilijke, frustrerende dag op kantoor, maar wordt niet kortaf of opvliegend. De liefde is blij voor iemand anders die promotie maakt. De liefde hoeft niet in een patserige auto te rijden, in het grootste huis te wonen, of alle nieuwste snufjes te bezitten. De liefde hoeft niet altijd de baas te zijn of het laatste woord te hebben.

5. De liefde is niet ruw of grof of egoïstisch. De liefde klaagt of dwingt niet bij anderen om te krijgen wat zij wil. De liefde heeft het te druk met de noden van een ander om veel tijd over te hebben om over die van haarzelf te denken. De liefde draait niet door als er iets niet gaat zoals zij het wil. De liefde gelooft direct het beste in de mens en maakt zich niet druk over de rest.

6.De liefde heeft een hekel aan roddelen en wil alleen maar praten over de goede eigenschappen van anderen en het goede wat ze gedaan hebben. De liefde weet dat de dingen waar zij naar luistert, kijkt of leest, haar reacties en acties beïnvloeden en dus ook een uitwerking op anderen zullen hebben. Daarom is zij kieskeurig over de manier waarop ze haar tijd besteedt.

7. De liefde is flexibel, stapt makkelijk over de dingen heen en kan alles aan. De liefde is altijd bereid om anderen het voordeel van de twijfel te geven en de positieve punten op te zoeken. De liefde wil dat anderen hun bestemming bereiken en doet alles om dat mogelijk te maken. De liefde verliest nooit haar geduld, zelfs als de ander niet opschiet of zijn aandeel niet doet. De liefde kijkt niet op haar horloge als anderen aan het woord zijn.

8. De liefde faalt nooit. Ik kan anderen teleurstellen en zij kunnen mij teleurstellen. We kunnen ons allemaal van tijd tot tijd vergissen, we kunnen misleid worden of in de war zijn. Onze woorden en daden schieten vaak tekort en onze geweldige ideeën komen niet altijd uit zoals we wilden of verwachtten.

9.We zijn zwak, feilbaar en vaak dwaas. We begrijpen maar heel weinig van de wereld waarin we leven, laat staan de wereld die nog moet komen.

10. Maar als Gods Geest van liefde in ons leeft, dan verandert alles.

11. We zijn maar kinderen als het om de echte liefde gaat, maar God kan ons helpen om onze kinderschoenen te ontgroeien.

12.  Zonder Hem weten we niets over de liefde en dat waar het in dit leven werkelijk om gaat, maar als we in Zijn koninkrijk leven, het koninkrijk van de hemel dat, zoals Jezus zei, nu al in ons is, dan kunnen we de dingen zien zoals Hij ze ziet, we kunnen de dingen in de juiste volgorde zetten, alle remmen losgooien en een rijk en liefdevol leven leiden.

13. Er zijn veel leuke dingen in het leven en hopen goede dingen, maar er is er niet één zo goed als de liefde!

Er is geen moeilijkheid die de liefde niet kan overwinnen, geen ziekte die genoeg liefde niet kan genezen. Geen deur die genoeg liefde niet kan openen, geen kloof die genoeg liefde niet kan overbruggen. Geen muur die genoeg liefde niet kan afbreken, geen zonde die genoeg liefde niet kan vergeven. Het maakt niet uit hoe diep geworteld het probleem is, hoe uitzichtloos iets kan zijn, hoezeer alles in de knoop zit, hoe groot de fout is. Voldoende liefde zal alles oplossen.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier