Het debat

naar aanleiding van een debat tussen een Christen en een ongelovige wetenschapper

De afgelopen week keek ik naar een debat tussen een atheïst en een christen.

Het onderwerp was: Schepping of evolutie. De artheïst, die beweerde een gedegen wetenschapper te zijn, kwam aanzetten met een overweldigende stortvloed aan wetenschappelijke voorbeelden, termen en verklaringen. De atheïst was een goede spreker en wist het publiek te boeien met gedegen logica en een gezonde dosis humor op de juiste plaats. Helaas kon hij het in zijn trots niet nalaten zijn afkeer voor dat ‘onnozele’ geloof duidelijk kenbaar te maken met een aantal sarcastische opmerkingen onder de gordel. Toch zou ik zelf niet direct geweten hebben wat ik daar nu op had moeten antwoorden.

Gelukkig stond ik echter niet op het podium, want de christen was goed voorbereid en bleek meer dan in staat om de zwakke plekken in de logica en redenatie van de atheïst bloot te leggen. Natuurlijk was de atheïst aan het eind van het debat nog steeds net zo ongelovig als aan het begin van het debat, ondanks de logische antwoorden van de christen die de kans had om een zuivere getuigenis te geven van de noodzaak voor een relatie met God in deze ‘goddeloze’ wereld.

Maar het zette me wel aan het denken! Hoe zou ik het zelf gedaan hebben als ik daar had gestaan? Ik ben zelf tenslotte geen wetenschapper en heb maar weinig over deze dingen gestudeerd, maar het is duidelijk dat het eenvoudige geloof in Christus onder vuur ligt. Er wordt geprobeerd door menselijke redeneringen aan de stoelpoten van het geloof te zagen.

Hoe gaan wij om met de vloed van ongeloof die over deze wereld wordt uitgestort? Het korte antwoord op mijn vraag werd me door Jezus gegeven in gebed en was eigenlijk zo simpel dat ik het haast over het hoofd zag. ..Geloof.

‘Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is.’ (1 Johannes 5:4)

Geloof? En dat is alles? Is dat niet wat makkelijk? Zet je nu je hersenen niet op non-actief? Natuurlijk niet. God heeft ons een goed stel hersenen gegeven en wil dat we die gebruiken.

“U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.” (Mattheüs 22:37)

Zo zijn er talloze wetenschappers die hun hersenen dagelijks gebruiken voor de meest geweldige uitvindingen, maar die uitgaan van een diep Godsbesef. Geloof is echter geen vage, schimmige gedachtengang waarbij je je tegen beter weten in vastklampt aan een lang achterhaalde hoop die je werd meegegeven door al even onwetende ouders. Dat heeft niets met geloof te maken. Geloof is een daadwerkelijke kracht. Geloof leeft en is de deur naar een echte dimensie die voor de wereld verborgen blijft en het is daarom van het grootste belang om juist onze relatie met Jezus zelf te sterken en daarvoor te strijden.

De wereld zoekt de antwoorden vanuit hun eigen beperkte visie. Een Christen zoekt de antwoorden bij Iemand die ver boven alles verheven is en het hele plaatje kan zien. Dat is God, die er een boek over schreef.
Jezus zei:

“U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.” (Johannes 8:23)

Wij hoeven niet alles te begrijpen en te verklaren. Het geloof is genoeg.

Maar in de tweedimensionale wereld van logica en materie is geen plaats voor andere dimensies. Zo van: ‘Ik zie het niet dus bestaat het niet.’ Het heeft te maken met je wereldvisie. Als je gelooft in God wordt alles wat je doet en denkt gebouwd op dat fundament. God is dan de bron en daar drink je van. Je bouwt je leven op dat fundament en je gelooft dat God voor alles een antwoord heeft, ook al zie je dat nog niet direct.

En dat geloof versterk je en voed je door bij Jezus te verblijven in communie en gebed.

Als je niet in God gelooft is dat je wereldvisie. Wat er ook gebeurt, wat je ook hoort en ziet en welke logica je ook tegenkomt, alles wordt uitgelegd vanuit de overtuiging dat God er niet is en dus verwerp je alles wat met God te maken heeft.

Je drinkt uit een hele andere bron en je verzet je uit alle macht tegen de mogelijkheid van het geloof. God zegt: “Vertrouw op Mij. Als je het vandaag nog niet weet, dan vertel Ik het je morgen. En gehoorzaam ondertussen Mijn wet door anderen lief te hebben.”

De wereld zegt: “Vertrouw op je verstand en op wat je ziet. Er is geen God, dus God past niet in onze logica.”

Maar als God slechts een symbool van hoop is voor de ongeletterde mens en dit leven door een toevallige samenloop van omstandigheden tot stand is gekomen, is er geen doel voor ons bestaan. Er is geen zin en ook het begrip ‘goed en kwaad’ is volledig subjectief. Dan is het idee van ‘laten we maar eten en drinken en er een feestje van maken want morgen gaan we allemaal dood’, eigenlijk het enige alternatief. En dat is een eenzame en hopeloze visie waar ik eenvoudigweg niet in ‘geloof’. Er is voor alles een verklaring. Overal is een antwoord op te vinden, alleen weet niemand, noch de gelovige, noch de ongelovige, precies hoe alles in elkaar steekt. Die kennis is voorbehouden aan God zelf, de schepper die buiten en boven zijn eigen schepping staat. Gelukkig past God niet in een doosje dat gecontroleerd en beheerst kan worden door de mens. Hij staat daar ver en ver boven en houdt nog steeds van de mens.

En dat is pas echt een wonder.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier