Angst voor de toekomst?

Volgens een nieuw wetenschappelijk artikel zal de aarde nog maar 1.75 miljard jaar blijven bestaan. Daarna, tussen 1.75 miljard jaar en 3.25 miljard jaar zal de aarde niet meer bewoonbaar zijn, want tegen die tijd zal onze planeet de zon zo dicht genaderd zijn dat de oceanen zullen verdampen en er geen water meer op aarde zal zijn. Het wordt dus hoog tijd om toekomstplannen te maken en er wordt gesuggereerd dat wij tegen die tijd vermoedelijk het beste naar Mars kunnen verhuizen. Dat die planeet tegen die tijd goed bewoonbaar zal zijn. Helaas is ook dat maar een tijdelijke oplossing, want volgens hetzelfde artikel is de zon over 6 miljard jaar opgebrand en als dat gebeurt weet niemand precies wat er moet gebeuren.

Het ziet er dus niet goed voor ons uit.

Natuurlijk wordt er in het bewuste artikel geen rekening gehouden met eventuele calamiteiten, zoals die in een ander artikel worden beschreven, zoals de kans dat wij per ongeluk door een zwart gat zullen worden opgezogen (Ofschoon wetenschappers beweren dat het dichtstbijzijnde zwarte gat altijd nog zo’n 1600 lichtjaren bij ons vandaan ligt) of dat onze planeet zal worden geraakt door rondvliegende meteoren. En dan natuurlijk nog de mogelijkheid van een overname door buitenaardse wezens. Je weet tenslotte maar nooit. Misschien toch een goed idee om een betere levensverzekering af te sluiten, want het ziet er naar uit dat wij geen kant meer op kunnen.
Bij het lezen van dergelijke artikelen denk ik aan een vers uit de bijbel:

Timotheüs, schiet niet tekort in wat God je heeft toevertrouwd. Laat je niet verleiden tot dwaze discussies met mensen die over hun ‘kennis’ opscheppen en daarmee bewijzen dat zij geen kennis hebben. Sommigen van hen missen het belangrijkste in het leven: Zij kennen God niet werkelijk. (1 Timotheüs 6:19-21)

Maar één ding is zeker, de mensen zijn bang. Bang voor de toekomst, bang voor het heden en bang dat het verleden ons niet los zal laten. Angst is een hele reële menselijke emotie en als je de krant openslaat lijkt er alle reden voor te zijn. Zo las ik over een man in Afrika die bijna een hartaanval kreeg toen hij wakker werd en een enorme krokodil onder zijn bed zag liggen die daar een tukje deed.

Ook het verhaal van een clown in Engeland, schijnbaar geïnspireerd door de boeken van Stephen King, die lustig moordend rondtrekt en een hele stad in zijn greep houdt, helpt niet bepaald om met een rustig gevoel in je bed te stappen.

Een gemiddelde Amerikaanse tiener heeft tegen de tijd dat hij tien jaar is al minimaal 8000 gewelddadige moorden op de televisie gezien en volgens de psychologie bestaan er momenteel meer dan 628 verschillende fobieën.

Angst is een ziekte die zich snel verspreidt door onze wereld. En laten we eerlijk zijn, als je er alleen voor staat heb je een goede reden om bang te zijn. Waar moet je naar toe? Wie kun je vertrouwen? Wie helpt je als het misgaat?

Misschien klinkt het je wel afgezaagd in de oren, maar het antwoord is nog steeds hetzelfde als het al jaren en jaren is. Dat antwoord is Jezus. Jezus is de vredevorst. In Zijn nabijheid smelt angst als sneeuw voor de zon.

Hoe groot of hoe klein je angst ook is, er bestaat een afdoend middel tegen:

“Breng je angsten bij Jezus.” Laat Hem toe in je leven en ervaar dat Hij elke angst aan kan. Hoe kan Jezus dat doen? Ik denk daarbij aan de beschrijving van S.M.Lockridge. Hij zei het volgende:

“Jezus is onverwoestbaar en sterk. Volledig oprecht. Voor eeuwig betrouwbaar, ongekend genadig, onbegrensd machtig, en liefhebbend tot in de dood. Hij is het grootste wonder dat deze aarde ooit heeft gekend of zal kennen. Hij is Gods eigen zoon en de Redder van elke zondaar. Hij is het centrum van de beschaving. Er is niets of niemand die aan Hem kan tippen. Niets kan Hem van Zijn stuk brengen, niets of niemand kan Hem verleiden of verwarren en er gaat niets boven Hem. Hij is de grootste persoonlijkheid in de psychologie, de grootste denker in de filosofie, de grootste dokter in de medische wetenschap, de hoeksteen van de theologie, en het hoogste onderwerp in de literatuur. Jezus, het wonder van de eeuwigheid.”

Heb je angst? Ben je bang voor de toekomst?

Wees dan niet te trots om Jezus eens te proberen. Dan praten we nog eens verder.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier