Een goddeloze samenleving

Naar een artikel van Richard Simmons III

Na de zoveelste schietpartij met dodelijke afloop vroeg een journalist de vader van een van de slachtoffers wat volgens hem de oorzaak was van al dat zinloze geweld. Zijn antwoord was kort maar krachtig: “Dat komt doordat de samenleving God verlaten heeft.”

Het geweld is ook hier in schrikbarende hoeveelheid toegenomen. Ook ons land is niet langer een gelovig land, en de gevolgen zijn toonbaar. Sla de krant er maar op na.

Hoewel ik er zeker van ben dat er mensen zijn die spotten met het antwoord dat een goddeloze samenleving de oorzaak is van al dat onrecht, geloof ik dat het een steekhoudend argument is. Als er geen God is, wat is een mens dan? Waarom zouden we dan meer zijn dan een massa chemische stoffen die hier toevallig zijn gekomen? De beroemde Harvard psycholoog B.F. Skinner, eens overtuigd atheïst, zei in zijn ongelovige jaren dat er geen reden is om mensen als iets anders te beschouwen dan een product van de natuur. Hij geloofde dat er geen logische reden was om de mens anders te behandelen dan elk willekeurig dier. Als we eraan denken hoe gemakkelijk we elke dag duizenden runderen slachten in een slachthuis, is dat een schokkende opmerking.

Zo zag een zekere Stephen Paddock het ook. Hij was de schutter in Las Vegas die willekeurig talloze mensen doodschoot. Of wat te denken van de gruwelijke woorden van Jeffrey Dalmer, misschien wel een van de meest kwaadaardige seriemoordenaars die ooit heeft geleefd, die kort voor zijn dood vanuit de gevangenis een interview gaf. Hij zei: “Toen ik op de middelbare school zat, voelde ik in mezelf het verlangen om dieren te martelen. Ik geloofde niet in God, ik geloofde niet dat er een doel was voor het leven op aarde. En omdat er toch geen doel was en het idee van een God in de hemel ronduit belachelijk, zag ik geen enkele reden om niet toe te geven aan mijn diepe verlangens. Uiteindelijk gaf dierenmishandeling me niet meer de kick die ik zocht en besloot ik dus over te gaan op mensen.”

Nu suggereer ik natuurlijk op geen enkele manier dat mensen die niet in God geloven uiteindelijk allemaal zo ontsporen; dat is natuurlijk niet zo, maar het is een feit dat de echte ontkoppeling in het leven van Dahmer voortkwam uit zijn goddeloze wereldbeeld.

Waarschijnlijk de beroemdste en bekendste atheïst die ooit heeft geleefd was de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Hij daagde zijn atheïstische vrienden uit dat als ze het geloof in de Christelijke God zouden opgeven, ze ook de Christelijke moraliteit zouden moeten opgeven en daar bedoelde hij in het bijzonder mee: medelijden, compassie en de waarde van de mens.

“”Geweld en lijden is iets wat we in de wereld kunnen verwachten,” aldus Nietzsche. “Het is de wet van de natuur, die van origine gewelddadig is.”

Zei Jezus ook niet zoiets toen Hij zei: “Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” En Paulus sprak er ook over: “Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus.”

Nietzsche stierf uiteindelijk als een krankzinnige. Was dat ook toevallig?

Een Christen ziet het anders. Er is wel een doel en er is een moraal, die God in ons hart heeft gegrift en wij doen er goed aan naar Zijn stem te luisteren.

Ik sluit af met een aantal coupletten van een zeer ontnuchterend gedicht van een zekere Steve Turner, dat door vele spijkerharde atheïsten als de “atheïstische geloofsbelijdenis” genoemd wordt. Het werd geschreven in het begin van de jaren 1990, maar spreekt krachtig tot onze huidige cultuur:

We geloven in Marx, Freud en Darwin.
We geloven dat alles OK is
zolang je maar niemand kwetst,
volgens jouw definitie van pijn doen,
en naar beste weten.

Wij geloven in seks voor, tijdens en na het huwelijk.
Wij geloven in de therapie van de zonde.
Wij geloven dat overspel leuk is.
Wij geloven dat sodomie OK is
Wij geloven dat taboes taboe zijn.

Wij geloven dat alles beter wordt
ondanks bewijs van het tegendeel.
Het bewijs moet onderzocht worden.
Je kunt alles bewijzen met bewijs.

Wij geloven in horoscopen,
Ufo’s en gebogen lepels;
Jezus was een goed mens, net als Boeddha
Mohammed en wijzelf.
Hij was een goede morele leraar,
hoewel zijn goede moraal slecht was.

Wij geloven dat alle religies hetzelfde zijn,
tenminste degene die we kennen.
Ze geloven allemaal in liefde en goedheid.
Ze verschillen alleen op het gebied van
Schepping, zonde, hemel, hel, God en verlossing.

Wij geloven dat na de dood Het Niets komt
want als je de doden vraagt wat er gebeurt, zeggen ze niets.
Als de dood niet het einde is,
|dan is het een verplichte hemel voor iedereen
behalve misschien voor Hitler, Stalin en Genghis Khan.

Als het toeval de Vader van alle vlees is,
dan is rampspoed zijn regenboog aan de hemel,
en als je de volgende woorden hoort:

Noodtoestand!
Sluipschutter doodt er tien!
Troepen op rooftocht!
Mensen gaan plunderen!
Bom verwoest school…

Dan is het slechts…
het geluid van de mens
die zijn maker …
aanbidt.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier