Goddelijk, goddeloos of neutraal?

 Een korte bijbelse inspiratie

U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.
-Romeinen 12:2

De Bijbel spoort ons aan om een godvruchtig leven te leiden. Maar wat is een godvruchtig leven  eigenlijk en wat is goddelijk? Het is het tonen van eerbied voor God; van God uitgaand; behorend tot de hemel, trouw aan godvruchtige overtuigingen en waarden.

Een godvruchtig leven is dus een leven van iemand die op een andere manier denkt en doet dan de wereld het propageert. Dat is niet altijd even eenvoudig. Onze levens zouden te allen tijde het karakter van God moeten weerspiegelen, en de vrucht van de Heilige Geest moeten voortbrengen zodat we een stem voor de hemel zijn te midden van het ongeloof in de wereld. Niemand is daarin volmaakt, maar de Heilige Geest woont in onze harten en helpt ons God te verheerlijken in ons leven.

“Maak het je doel om meer als Christus te worden door te weigeren de zonde zijn gang te laten gaan. Streef daarom naar wat zuiver en goed is in de ogen van God.”
-Billy Graham

Met mijn hele hart wil ik U volgen.
Helpt U mij om niet van U af te dwalen.
-Psalm 119:10

 Doe je best, wees een goede werker voor God die zich niet hoeft te schamen. Geef Gods boodschap onvervalst door. Vermijd onzinnige discussies, waardoor mensen hun ondergang tegemoet gaan. Hun woorden zullen voortwoekeren als een kwaadaardig gezwel.
-2 Timotheüs 15-17

 Gehoorzaam God omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. Wees heilig in alles wat u doet, want de Here die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft dat Zelf gezegd: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’
-1 Petrus 1:14-16

Vul je hart dus met alles wat je stimuleert om een godvruchtig leven te leiden. Dat zijn dus de dingen die je dichter bij God brengen, je geloof ondersteunen, of een positief effect hebben op je geest. Het is alles wat de waarheid versterkt, of lessen illustreert die resulteren in geestelijke groei. Vul je dus met die dingen die goddelijke eigenschappen en waarden bevorderen, en die jou en anderen helpen om dichter bij God te komen.

Dat vereist wellicht enige inzet. Dat komt niet zomaar, want de invloed van de wereld is vaak tegengesteld aan een godvruchtig leven. Soms lijkt die invloed neutraal en niet erg ingrijpend te zijn, maar er zijn echte ongoddelijke invloeden waar we actief tegen moeten strijden om ze buiten de deur te houden.

Goddeloos? Wat is dat eigenlijk?
Het ontbreken van eerbied voor God; God verloochenen of ongehoorzaam zijn; zondig; gekenmerkt door ongerechtigheid; slecht.

Ongoddelijke invloed is dus alle invloed die je van God afbrengt, je geloof belemmert, of onjuiste of negatieve principes onderwijst. Het is de invloed die positieve geestelijke groei belemmert of die het ongehoorzaam zijn of het ontkennen van God bevordert. Het is materiaal dat probeert Gods Woord te weerleggen of het geloof erin te vernietigen. Het is ook input die kwaad als goed ziet, en goed als kwaad of die waarden verheerlijkt die in strijd zijn met goddelijke waarden. In deze wereld wordt de scheidslijn tussen goed en kwaad, geloof en ongeloof steeds sterker en duidelijker en als kinderen van onze hemelse Vader moeten wij ons actief inzetten om te strijden en te leven volgens die basisprincipes van ons geloof.

En die zogenaamde neutrale invloed?
Terwijl sommige invloeden duidelijk goddelijk zijn en sommige overduidelijk goddeloos, is er veel om ons heen dat op zichzelf niet goddelijk of goddeloos is. In dit geval heeft het er veel mee te maken hoe wij hier zelf mee omgaan en hoeveel of hoe weinig we ervan in ons leven toelaten. Dingen die in deze neutrale categorie vallen hebben vaak de neiging om geestelijk negatief of schadelijk te worden als we er teveel van nemen omdat ze teveel plaats gaan innemen of te belangrijk worden en zo onze geestelijke groei afkalven.

De oplossing
Gods Woord moedigt ons aan en geeft andermaal de oplossing:

Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.
-Psalm 119:11

Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die Hem gestuurd heeft.
-Romeinen 5:23

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier