Er zijn eigenlijk maar twee religies…

Men zegt wel dat Jezus de persoon was die allerlei goeds deed, waar Hij maar kwam en dat zou dan ook ons leefpatroon moeten zijn. Toch wordt onze relatie met God niet gebouwd op onze goede werken en daar gaat de Oppepper deze week over.

***

Er was eens een rijke vrouw die zich enorm inzette voor de gemeenschap. De ene goede daad volgde na de andere en ze was erg ingenomen met al haar pogingen om het leed in de wereld wat te verlichten. En de hemel? Dat zou met zo´n staat van dienst geen probleem worden. Althans zo dacht ze er zelf over, maar de pastoor zag dat anders. Hoe kon hij de dame helpen om in te zien dat goede werken de sleutel niet zijn die de hemelpoort opent? Toen de dame hem uitnodigde voor een groot banket voor de armen van de stad, waarna nieuwe kleren aan hen uitgereikt zouden worden, kreeg hij een idee. “Wat zou u er van zeggen,” begon hij, “als een van uw gasten, dankbaar voor de nieuwe kleren en het lekkere eten, er op zou staan dat hij u een kleine vergoeding zou geven. Wat zou u zeggen als hij zijn oude, stinkende klofje in uw armen zou drukken en opgelucht zou zeggen: ´Nu heb ik de rekening tenminste vereffend´?”

Opeens zag de vrouw haar pogingen om zichzelf te verbeteren in een heel ander licht en begreep ze de woorden van Jezus die zei dat wij gered worden door Zijn genade en niet door onze werken.

***

Er zijn eigenlijk maar twee religies…

Laatst hoorde ik het weer: “Hoe kan ik nou in God geloven? Er zijn zoveel verschillende religies en ze beweren allemaal het bij het rechte eind te hebben. Ik kan door de bomen echt het bos niet meer zien!”

Maar klopt dat wel? Is dat echt zo?Eigenlijk zijn er in de wereld in wezen maar twee religies en elk geloof en elke afsplitsing daarvan kan daar uiteindelijk in worden onderverdeeld.

 

Maar twee religies?
Ja. Aan de ene kant heb je het geloof in een God van vergeving en genade die een hulpeloos mens kracht geeft en weer verenigt met Zijn eigen vaderhart. Het geloof dat God redding brengt, dat er een plan is en dat God van Zijn schepping houdt.

Aan de andere kant staat het geloof in onze eigen kracht, eigen werken en de voortdurende strijd om jezelf op een hoger en veilig niveau te tillen. Een geloof waarin het eigen kunnen en de menselijke trots een prominente plaats innemen. Je moet God zelf bereiken, verdienen of veroveren.

Kaïn uit de bijbel was daar een voorbeeld van. Hij wilde niet luisteren naar de eenvoudige geboden die God hem gegeven had, maar besloot zelf wat hij wel en niet moest offeren. Dat was beter. Dat kon hij tenminste begrijpen. Hij volgde zijn eigen opvatting en zijn eigen geloof. Maar zijn offer; de vruchten van zijn eigen werk die hij met bloed, zweet en tranen en zijn eigen rechtvaardigheid bij elkaar had geschoffeld, was God niet welgevallig.

En zoals zo vaak gebeurt wanneer wij ons in onze menselijke trots voelen aangevallen en ons onbegrepen terugtrekken in een poel van zelfmedelijden en de schuld op God en onze omgeving schuiven, ging het goed mis bij Kaïn. Toen bleek dat het eenvoudige en nederige offer van zijn broer Abel wel door God werd geaccepteerd ontstak hij in een vlaag van jaloerse waanzin en werd hij de eerste moordenaar in de geschiedenis van de mensheid.

Er zijn talloze mensen die God op de een of andere manier proberen te bereiken en te aanbidden. Ze zijn heel godsdienstig, streven naar de een of andere vorm van hemelse perfectie en volgen bepaalde religieuze leefregels en geboden, maar toch doen ze niet wat God echt van hen vraagt en blijven ze ronddolen in de verwarrende duisternis van hun eigen twijfels. Vertrouw je liever toe aan de liefhebbende armen van de hemelse

Vader die vergeeft, geneest en redt. Hij zal je niet verlaten of je teleurstellen en heeft de hemelpoort voor ons geopend door Zijn Zoon Jezus.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier