Vriendschap met God

Website: From Christian Churches of God.

     De apostel Jakobus schrijft over Abraham, de vader van de gelovigen de volgende boeiende woorden: “In de Boeken staat het zo: “Abraham geloofde God en daarom noemde God hem zijn vriend. Want hij leefde zoals God het wil.” (Jakobus 2:23)

De vriend van God? Dat is nogal wat. De term “vriend” is uiterst intiem en geeft een gevoel van verbondenheid, vertrouwen en delen weer en het is dan ook een opmerkelijke uitspraak. Het was de grote almachtige, altijd aanwezige en alwetende God die deze uitspraak deed. Abraham zei het niet en probeerde niet om uiting te geven aan zijn geloof en relatie met God, maar het was God zelf die het zei. Jakobus citeerde uit Jesaja 41:8 waar staat geschreven: “Maar jij, Israël, jij bent míjn dienaar. Volk van Israël, jou heb Ik uitgekozen. Je bent de familie van mijn vriend Abraham.”

Hoe opmerkelijk zijn deze woorden en wat een opmerkelijke relatie beschrijven ze. Een beperkt, lichamelijk, sterfelijk wezen wordt door de onsterfelijke, alwetende God beschouwd als Zijn dierbare vriend. God wil met ons onvolmaakte mensen, gemaakt van het stof van de grond een warme, blijvende en bijzondere vriendschap opbouwen die blijft tot in de eeuwigheid.

De woorden die God over Abraham uitsprak zijn dan ook van toepassing voor ons. Ook wij kunnen dezelfde soort vriendschap met God ervaren die Abraham genoot. Maar om dit te doen moeten we goed begrijpen wat een echte vriendschap inhoudt en wat wij moeten doen om iemand echt een vriend te kunnen noemen.

 Een vriend van God
Michael Card

Wat betekent het om Jezus je vriend te noemen? Of nog belangrijker, wat betekent het dat Hij ons vrienden noemt? Vrienden zijn met Jezus betekent dat je je door Hem laat vertellen wie je nu eigenlijk precies bent. Jezus vroeg aan de discipelen: “Wie denk je dat Ik ben?” Petrus antwoordde en zei: “U bent de Messias, de Zoon van de Levende God.” Een paar momenten later antwoordt Jezus en zegt: “Simon, zoon van Jona, wat heerlijk voor je dat je dit begrijpt! Want je weet dat niet doordat een mens je dat heeft laten zien. Maar mijn hemelse Vader heeft jou dat laten zien. Ik zeg je dat jij Petrus [ (= ‘steen’) ] bent. En op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden.” (Mattheüs 16:17-19)

 

Echte vrienden definiëren elkaar. In ware vriendschap wordt de afdruk van de ware vriend onuitwisbaar op de ziel van de ander gegrift.

Een vriend van Jezus te zijn betekent ook, Hem te horen zeggen: ‘Wees niet bang’. De discipelen waren keer op keer weer bang. De Bijbel staat vol met hun angstige momenten en telkens weer troostte Jezus hen met die woorden. “Wees niet bang.”

Als we langer met Jezus wandelen en onze vriendschap met Hem ontwikkelen zullen wij die stem ook steeds duidelijker horen als er dingen in onze levens gebeuren die we niet begrijpen. Ook dan fluistert Hij tot ons: “Wees niet bang.” En dan geloven wij het ook, want wij weten wie het is die deze woorden tegen ons spreekt.

Als Jezus je vriend is, weet je zeker dat er iemand in je leven is die je broosheid, strijd en pijn begrijpt. Jezus stuurt niemand naar een plaats waar Hijzelf nog niet geweest is en alles heeft meegemaakt.

Tenslotte is het belangrijk om je te realiseren dat vriendschap niet verdiend wordt door goed gedrag. Jezus houdt van ons zoals we zijn en niet zoals we zouden moeten zijn. Wij proberen niet te veranderen zodat Hij van ons houdt, maar Hij houdt van ons en daarom veranderen we.

“Het is de goedertierenheid van God die ons tot bekering leidt.”
Romeinen 2:4 

Gesprekken met God
-Dan Ross

Vrienden spelen een grote rol in het leven van de meeste mensen. Iedereen wil vrienden hebben, en als je ze niet hebt ervaar je verdriet en eenzaamheid. Zelfs oppervlakkige contacten zoals vrienden op Facebook zijn belangrijk geworden.

Over vrienden en vriendschap wordt in de Bijbel al gesproken in het boek Genesis. In Exodus 33:11 staat dat God met Mozes sprak als iemand die met een vriend praat. Ik heb me vaak afgevraagd wat voor soort gesprekken dat waren. En dan was er natuurlijk Abraham, die in Jesaja 41:8 de vriend van God werd genoemd omdat hij zo’n nauwe band met God had. Jezus noemde Zijn discipelen ook vrienden en vertelde ze over de dingen van God. Dit geeft inzicht in hoe God ook naar ons verlangt. Door ons bij God terug te trekken, met Hem vertrouwelijk over alles te praten en naar Zijn antwoorden te luisteren, ontwikkelen wij een warme vriendschap met de Koning der Koningen. Geen slecht idee voor een vriendschap.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier