Mijn kind…

Naar een artikel van Joseph Alleine (1665)

 Ik geef Mijzelf aan jou, en met Mijzelf geef Ik je alles. Alles wat je je maar kunt wensen zal Ik voor je zijn.

* Ik zal een vriend voor je zijn. Ik praat met jou vertrouwelijk over Mijn geheimen. Je zult vrije toegang tot Mij hebben en de vrijheid om je hart in Mijn boezem uit te storten.

* Ik zal een Vader voor je zijn. Ik ben de eeuwige Vader en ben ook jouw Vader. Ik ontvang je niet als een dienstknecht, maar als een zoon die voor altijd in Mijn huis mag blijven. De liefde of zorg die je van Mij kunt verwachten gaat veel verder dan wat kinderen van hun aardse vader kunnen verwachten. Ik ben wijzer, groter en beter dan welke aardse ouders ook. Als aardse vaders goede dingen aan hun kinderen kunnen geven, dan zal Ik nog veel meer aan je geven. Ik zal je nooit vergeten, want jij bent Mijn kind.

Ik geef je:

Mijn hart,
Mijn huis,
Mijn zorg,
Mijn oor,
Mijn brood en
Mijn kastijdende roede om je op het juiste pad te      houden.

En zo wil Ik je graag Mijn vaderlijke genegenheid schenken waarbij Ik je met tedere liefde gadesla. Ik geef je dus ook Mijn vaderlijke medelijden als je bent vastgelopen. Zoals een vader medelijden heeft met zijn kinderen, zo zal Ik medelijden met jou hebben. Ik zie je tranen als je dromen gebroken zijn en Ik blijf niet hameren op de dingen die je verkeerd hebt gedaan. Nadat Ik je met liefde heb gecorrigeerd zal Ik alles bedekken met de mantel van Mijn medelijdende liefde.

* Ik zal je Trooster zijn in tijden van eenzaamheid en je Raadgever in nood.

* Ik zal een dokter voor je zijn. Al je misstappen zal Ik genezen en gebruiken om je wonderlijke lessen te leren. Met je ziekten zal Ik afrekenen. Vrees dus niet, Mijn lieve kind, want bij Mij ben je veilig. Wist je dat er nog nooit iemand die zichzelf in Mijn handen had gelegd en die Mijn Woord volgde, in ellende is gestorven?

* Ik zal een herder voor je zijn. Wees niet bang voor slechte berichten en onrust, want Ik ben bij je. Mijn stok en Mijn staf zullen je troosten. Je zult geen gebrek hebben, want Ik zal je voeden. Je zult niet dwalen of verloren gaan, want Ik zal je terugbrengen en je naar de groene weiden en stille wateren van rust leiden.

 

* Ik zal je:
vasthouden met Mijn arm,
je in Mijn boezem dragen,
en je liefdevol en met zachte hand leiden.

* Wat gebroken is zal Ik verbinden, en wat zwak is zal Ik sterken. ’s Nachts zal Ik over Mijn kudde waken en overdag rusten Mijn ogen op je.

* Ik zal een echtgenoot voor je zijn. In liefdevolle goedheid en barmhartigheid zal Ik je voor altijd aan Mij verloven! Ik zal als één met jou zijn en jij met Mij. Jij bent voor Mij bestemd en niet voor een ander, en zo zal Ik er altijd voor jou zijn.

Hoewel Ik je vond als een hulpeloze zuigeling, blootgesteld aan de zonde en het verdriet, heeft al je onwaardigheid Mij niet ontmoedigd. Voorwaar, Ik heb naar je gekeken en Mijn lieflijkheid op je gelegd! Ik heb een verbond met je gesloten en zo zul je de Mijne zijn. Zie, Ik geef Mijzelf hier plechtig, in een huwelijksverbond aan jou weg, en zo geef Ik je met Mijzelf alle dingen.

Kun je die rijkdommen doorgronden of kun jij je eigen geluk wel bevatten? Kun jij onmetelijkheid begrijpen of eeuwigheid inschatten? Dit alles is van jou! Ik zal al Mijn schatten voor je openstellen en niets voor je achterhouden. Ik heb Mijn eeuwige keuze gemaakt door jou uit te kiezen. Al zouden anderen je verlaten of teleurstellen, toch zal Ik je nooit verlaten en kun je altijd op Mij rekenen. Ik ben je rots en je vesting, je verlosser, je kracht, de hoorn des heils en je hoge toren!

Mijn huis is jouw thuis.

Je kunt net zo vrijelijk uit Mijn voorraadkamer pakken als in je eigen kast. Je mag je hand net zo vrijelijk in Mijn schatten steken als in je eigen portemonnee. Je kunt nooit te veel vragen en nooit te veel van Mij verwachten!

Ik ben jullie erfenis, die met geen meetlat berekend kan worden en die door geen wiskundige kan worden gepeild.

Durf dus te vertrouwen, ook al zie je alles nog niet. Spoedig word je opgenomen in Mijn schoot en ontvouwt het eeuwige leven zich voor je in al zijn pracht en heerlijkheid en zie je dat elke belofte en ieder woord waar was.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier