Kijk toch naar Jezus

Gelovige, kijk toch naar Jezus. Wie was Hij werkelijk en wat was de kracht van Zijn karakter? Als je werkelijk naar Jezus kijkt dan zie je dat één ding er uitspringt: Jezus was de nederigheid zelve. De Zoon van God, die als mens wel door het kwaad verleid werd, maar die niet zondigde, was boven alles een nederig mens. Zijn nederigheid is het geheim en de verborgen wortel van onze verlossing. Laat het besef van Zijn nederigheid en het belang om ons zelf door Zijn Geest tot nederigheid te brengen diep tot je doordringen. Geloof met je hele hart dat de nederige Christus, die God jou heeft gegeven, bij jou zal binnenkomen om in jou te wonen en te werken, en jou wil maken en vormen naar Zijn wil.

Dus vraag ik je: ‘Leeft de Geest van het zachtmoedige, nederige Lam van God in jou?’ Als je met Jezus verbonden bent, zou Zijn kracht in jouw leven tot uiting moeten komen.

Zei Jezus in Johannes 15 niet: ‘Ik blijf in jullie. Blijf nu ook in Mij. Als een tak niet aan de wijnstruik blijft vastzitten, kunnen er geen vruchten aan groeien. Zo kan er ook geen vrucht aan jullie groeien, als jullie niet in Mij blijven. IK BEN de wijnstruik en jullie zijn de takken. Als jullie in Mij blijven en Ik in jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie groeien. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.”

Trots kan echter niet voor God komen. God luistert alleen naar de mens die in gebroken nederigheid voor Hem komt en zo in Hem verblijft als de tak verbonden blijft aan de wijnstruik.

Realiseer je je de enorme strijd wel die er gaande is tussen je eigen menselijke natuur en de nieuwe natuur die God in jou aan het vormen en ontwikkelen is? Elk gebrek aan liefde van jouw kant komt van je zondige natuur. Alle onverschilligheid voor de noden, de gevoelens, de zwakheid van anderen; alle scherpe en overhaaste oordelen en uitspraken, die we zo snel goedpraten onder het mom van oprecht en eerlijk te zijn; alle uitingen van humeurigheid en lichtgeraaktheid en irritatie; alle gevoelens van bitterheid en jaloersheid hebben niets te maken met de geest van nederigheid van Jezus, maar ontspruiten uit de wortel van trots die in de natuurlijke mens leeft. De natuurlijke mens zoekt altijd en boven alles naar zichzelf en zijn eigen eer.

Paulus zegt daarover in Romeinen 7:24: “Wat een vreselijke toestand! Wie kan mij bevrijden van dit ‘ik’ waar het kwaad in woont dat mij doodt? Prijs God: Dat is Jezus Christus!”

Als we die strijd niet beseffen en we proberen onszelf tot nederige en goede mensen te maken door de dingen die we doen en we laten ons leiden door dat subtiele, haast onmerkbare verlangen om toch iemand te zijn en trekken de eer naar ons toe, dan kan de kracht van God niet volledig door ons heen schijnen. Het is de verklaring voor zwakte en vruchteloosheid in ons Christelijke leven. We staan God niet toe om alles te zijn.

Nederigheid voor God betekent zoveel als bereid zijn om als een leeg vat voor God te komen, zonder iets van onszelf en onze eigen wil, zodat God ons volledig kan vullen met Zijn Geest en ons vruchtbaar kan maken op Zijn manier. De natuurlijke mens wordt geleid door een duivelse trots, die bijna overal binnensluipt en alle houdingen beïnvloedt, die van de Christen niet uitgezonderd.

Het zou ons dagelijkse gebed moeten zijn dat de nederigheid van Jezus ons zal leiden.

 Naar een artikel van Andrew Murray

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier