Hij droeg het kruis met Jezus

…Jezus droeg Zelf zijn kruis.
-Johannes 19:17

Toen de twee losse balken van de bloedende schouders van Jezus werden gehaald en op de schouders van de stoere man uit Cyrene werden gelegd, werd Simon wat niemand ooit was geweest en ook nooit zou zijn in het verhaal van de Passie… hij werd voor heel even de vervanger van Jezus!

Simon kwam naar Jeruzalem die ochtend vanuit het huis in een ander dorpje waar hij te gast was geweest. Hij was zich totaal niet bewust van het drama dat zich had afgespeeld en hij kwam vast te zitten in de mensenmassa die achter Jezus aanliep naar de Calvarieberg. Deze zwaargebouwde landbouwer drong zich door deze menigte heen totdat hij aankwam bij de processie. Vanaf dit punt had hij goed zicht op Jezus; hij kon Diens uitgeputte gelaatstrekken bespeuren. Was het maar bij toeval dat Simon zich in het hart van de tragedie had begeven? De wacht keek in het rond en kreeg Simon in het oog. Hij zag hoe groot en sterk hij was en ook hoe er onbewust een blik van medeleven op zijn gezicht was verschenen en voordat Simon in de gaten had wat er gebeurde werd hij de menigte uit gesleept, had hij het kruis op zijn schouders liggen en liep hij naast Jezus naar de Calvarieberg.

Wat een geluk dat hij zo’n sterk lichaam had, dat hij op het platteland geboren was en gewend was aan het dragen van zware vrachten en dat hij zo’n menslievend hart had! Daardoor verkreeg hij een eer die voor koningen en wereldveroveraars niet weggelegd was.

En niemand had zo’n voorrecht gekregen als deze Cyreniër, want ze liepen omringd door een ijzeren muur. Geen mens kon hen storen of lastig vallen, de priesters niet en de menigte niet, ze liepen zo dicht naast elkaar dat het leek alsof het kruis op hen allebei lag.

Ongetwijfeld sprak Jezus nog een paar woorden tot Simon, want niemand kon ooit iets voor Hem doen zonder er direct voor beloond te worden en deze man was Hem te hulp gekomen in Zijn grote nood.

Wat Jezus tegen Zijn plaatsvervanger zei is nooit opgetekend. Maar één ding is zeker: in het hart van de tragedie op weg naar de Calvarieberg had Simon een ontmoeting met Jezus. En Hij zal zo zachtmoedig met hem gesproken hebben terwijl ze samen verder gingen onder één kruis; één schande die ze met elkaar gemeen hadden. Alleen met de Heiland vergaar je kostbare schatten!

Een kort ogenblik droeg deze man een lading hout. In ruil daarvoor droeg Jezus zijn zonden en die van zijn kinderen na hem, want tegen de tijd dat dit evangelie aan de wereld werd gepresenteerd was Simon bekend als hoofd van een befaamd Christelijk huis; een man die geëerd werd in zijn zoons Alexander en Rufus.

Er was niets anders overgebleven dan een paar druppels bloed op de grond toen Simon die avond naar huis terugkeerde, maar Jezus had in dat tijdsbestek de verlossing van de wereld bewerkstelligd en Simon, de Cyreniër, had het kruis van de Heer gedragen! Wat een voorrecht!

Uit de menigte gehaald om het kruis van een ander te dragen. Over de Via Dolorosa met Jezus!

-Naar een artikel van John Watson, D.D. (1832-1913)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier