Het geheim van de stilte

Stil zijn voor de Heer is wellicht een van de grootste en moeilijkste taken voor een gelovig mens. Er is veel over geschreven en dat komt ongetwijfeld doordat het een van de belangrijkste dingen is die een mens nodig heeft om waarachtig te groeien in het geloof.

En waarom is het een moeilijke taak? Omdat er zoveel dingen zijn die de heilige stilte kunnen verstoren. De wereld rondom ons is altijd rusteloos en doet niets liever dan ons voort te jagen.

Nu meer dan ooit. Er is vast en zeker nog nooit in de geschiedenis van de wereld zo’n luidruchtige en rusteloze generatie geweest als de onze. De roep is: sneller, sneller, te land ter zee en in de lucht, over de aarde en onder de wateren! (Aantekening: en dit werd bijna 100 jaar geleden geschreven!)

Het hart van de mens is altijd rusteloos. Maar nu meer dan ooit. Het lijkt haast alsof mensen bang zijn voor stilte en eenzaamheid. Ze lijken een stilzwijgende afspraak te hebben gemaakt om elkaar te helpen om de stilte maar vooral te vermijden. En ook wij christenen worden diep getroffen door de luidruchtigheid van onze tijd.

Er was een tijd dat het volk van God ‘de stille in het land’ werd genoemd. Maar dat was meer dan 2000 jaar geleden. In de Scandinavische landen was er een tijd dat het volk van God ‘de lezers’ werd genoemd, maar ik ben er niet zeker van dat de gelovige christenen van die landen die naam vandaag nog met recht mogen dragen.

Tot een generatie die koortsachtig bezig is met uiterlijke dingen komt de vermaning van de Heilige Schrift die zegt: “Wees stil voor de Heer.”

Is er eigenlijk wel een boodschap die we harder nodig hebben dan deze?

Hij die in de eeuwige stilte woont, ziet onze luidruchtige nood en verlangt ernaar om ons eeuwige vreugde en kracht te mogen geven die voortvloeit uit stilte. God fluistert op een vriendelijke manier tegen alle rusteloze, uitgeputte, oppervlakkige en schijnbaar door de geest verlaten christenen: “Wees stil. Wat je nodig hebt, Mijn kind, is stille tijd in Mijn aanwezigheid.”

Het verhaal van de profeet Elia, toen hij was weggevlucht in een grot voor de boze koningin Izebel, leert ons dezelfde les. De Schrift vertelt ons dat de Heer niet in de wind was, noch in de aardbeving en niet in het vuur. Maar de Heer was in de stille, kleine stem. En die stem kan niet gehoord worden tenzij je jezelf toestaat om door de stilte te worden omarmd.

Zoek dus de stilte.

Zoek de geheime plaats van gebed. Probeer er vaker binnen te gaan dan je in het verleden hebt gedaan. En blijf er dan zitten totdat je waarlijk stil wordt voor de Heer. Als de drukte van de wereld en de rusteloosheid van de ziel je daarheen proberen te volgen, vraag dan aan God om je erop te wijzen hoe je de deur effectief kunt sluiten.

Dit is een belangrijk punt en iets waar we goed op moeten letten: als we niet stil kunnen worden voor de Heer, is er ergens iets mis met ons. Er is een obstakel, iets in ons hart waarop we het licht van God liever niet gericht willen hebben, of iets in onze relatie met God waar we ons niet bij neer willen leggen.

Zoek stilte als je aan het werk bent.

Zoek stilte als je over straat loopt. Laat stilte je dierbare vriend worden, je dagelijkse metgezel. Zoek stilte terwijl je werkt en als je rust. Dan zul je echt rust en kracht opdoen voor lichaam, geest en ziel. De grootste zegening die met stilte verbonden is, is dat we de eeuwigheid kunnen horen; we kunnen de stem van God horen als Hij tot ons geweten spreekt. Wij gaan onszelf zien als een gebroken mens met een zondige natuur. Wat een genade om zo onze werkelijke staat te kennen. Het trekt onze ziel in nederigheid naar de Grote Geneesheer.

In stilte horen we de boodschap van God die Hij heeft voor ieder mens; iedere zondaar. Wij horen de boodschap over Zijn Zoon, de Plaatsvervanger, en de boodschap over het kruis en het bloed. En niemand kan zich vergissen in die stem als hij die eenmaal gehoord heeft. Er is slechts één zo’n stil woord van Hem nodig om vrede en zekerheid in onze ziel te brengen en ons moedig en sterk te maken.

Wees stil voor de Heer wanneer tegenspoed, lijden en bezorgdheid je hart dreigen te overspoelen; wanneer ongeduld, eigenzinnigheid en angst voor het lijden in je opkomen. Zoek op zo’n moment stilte voor het aangezicht van de Heer.

Zoek er vaak naar en blijf lang in afzondering bij God. Laat de hemelse stilte je hart overspoelen. Je zult wonderlijke dingen van de Heer horen. Als Hij tot je spreekt zal Hij op zo’n manier spreken dat je het nooit zult vergeten, ook als je met Hem praat over je pijn en het lijden. Als je van Hem hebt gehoord zul je het lijden in een heel ander licht zien.

Wie in stilte voor de Heer gehoorzaamheid leert door de dingen die hij lijdt, heeft de grootste overwinning behaald die een mens kan behalen. Zelfs over Jezus staat geschreven dat Hij volmaakt werd door de gehoorzaamheid die Hij hier op aarde leerde.

Wees ook stil voor de Heer wanneer de vreugde van succes je toelacht. Zoek stilte en verkrijg zo een evenwichtige ziel waarmee je de lof, de eer en de macht kunt dragen die succes met zich meebrengt.

Dit is het geloof dat de test van het dagelijks leven beter zal kunnen doorstaan.

Bewerkt naar een artikel van Ole Hallesby (Noors predikant 1879-1961)

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier