Dat is vuil spel

In Genesis 3:1 staat de eerste beschrijving over Satan: “De slang was listiger dan alle andere dieren, die de HERE God had gemaakt.” De vijand van ons geloof is sluw en hij speelt altijd een vuil spelletje. Ofschoon het zeker niet verstandig is om te lang bij zijn duistere werken stil te staan en hem op die manier teveel aandacht te geven wordt ons ook verteld dat wij de vijand niet mogen onderschatten. Alleen dan kunnen wij op de juiste manier met hem afrekenen.

***

In 1896 was “Kid” McCoy kampioen boksen. Hij stond bekend als een gemene, oneerlijke vechtersbaas die er niet voor terugdeinsde om de tegenstander op slinkse wijze uit te schakelen.

Dat ondervond een van zijn tegenstanders, een dove bokser die hem had uitgedaagd. Hij gaf McCoy gedegen tegenstand en al snel besloot de beruchte bokser een andere koers te varen omdat hij anders het gevecht niet zou winnen. Wetende dat de bokser doof was en de bel niet kon horen, gebaarde hij opeens tegen de onfortuinlijke bokser dat de ronde voorbij was terwijl dat helemaal het geval niet was. Toen zijn tegenstander zijn verdediging liet zakken en zich omdraaide om naar zijn verzorger te gaan sloeg McCoy hem van achteren keihard knock-out. Zijn gevecht was gewonnen.

Dat is de manier waarop de vijand zijn zaakjes regelt. Daarom stelt de Schrift: Geef de duivel geen schijn van kans

***

Een van de geliefde wapenen waarmee wij in de geest door de vijand bestookt worden is ontmoediging. Als wij onze ogen niet richten op God en Zijn beloften, maar op onze fouten en zonden en omstandigheden gaat het al snel mis. De Bijbel noemt hem ‘de aanklager, die ons dag en nacht voor God beschuldigt’ en dit ongure element doet niets liever dan ons een vergrootglas in de hand stoppen zodat we onze tekortkomingen eens goed van zijn kant kunnen bekijken.

Het begint vaak met de kleinste dingen die in je gedachten doormalen en worden opgeklopt tot je er helemaal suf van wordt. En omdat hij de kunst verstaat om zijn leugens slim te vermengen met de waarheid komt het allemaal erg geloof- waardig over. Zoiets als rattengif dat in een gezonde rattenhap wordt gedaan. De rat heeft niets in de gaten en slobbert het hele zaakje likkebaardend naar binnen. Jezus vertelt ons dan voortdurend om naar Hem te kijken en naar het Woord en Gods trouwe beloften, en niet naar onze fouten of die van anderen. Ontmoediging betekent letterlijk dat je de moed verloren hebt. Je ziet het niet meer zitten. Het eindstation is een plaats zonder hoop en zonder geloof. Ontmoediging is letterlijk het verliezen van je geloof.

Maar geloof komt door het Woord. (Romeinen 10:18) Als je dus overweldigd wordt door gedachten van twijfel, angst en ontmoediging is het hoog tijd om je Bijbel open te slaan en God tot je te laten spreken. De vijand is sterker en slimmer dan wij en hij kent onze zwakheden maar al te goed. Maar voor God is hij geen partij en alleen de gedachte aan de naam van Jezus is al genoeg om hem een nachtmerrie te bezorgen. Ontmasker de vijand. Geef hem geen plaats in je gedachten.

Jakobus 3:16,17: Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier