De sultan versliep zich

Er was eens een sultan die heel veel van God hield. Hij was dan ook enorm getrouw met zijn godsdienstige oefeningen. Iedere morgen om 5 uur ging zijn wekkertje af en sprong hij slaperig uit bed om te gaan bidden en hij was er eigenlijk best wel een beetje trots op dat hij God zo trouw diende.

Maar op een goede dag werkte zijn wekkertje niet en leek het er op dat hij dwars door zijn tijd met God heen zou slapen. Gelukkig was er nog iemand die het zag gebeuren en die maakte hem wakker. “Goede sultan… wakker worden! Het is tijd om te bidden.”

De sultan opende verbaasd zijn ogen en keek slaperig naar de klok. Inderdaad, het was al vijf  minuten later dan gewoonlijk. Hij wreef nog een keer in zijn ogen, gooide haastig zijn vorstelijke sprei van zich af, sprong uit bed, en zonk toen op zijn knieën naast het bed om te gaan bidden. Fijn dat hij een goede dienstknecht had die hem op tijd wakker had gemaakt… Maar toen drong het tot hem door dat zijn dienstknecht die dag vrij had en helemaal niet in het paleis was. Wie had hem dan wakker gemaakt?

Hij opende zijn ogen weer en keek om zich heen en zag tot zijn schok de duivel, die net op het punt stond om zachtjes de kamer uit te sluipen. “Hé jij daar,” riep de sultan uit. “Waarom heb je mij wakker gemaakt?”

De duivel draaide zich om en keek de sultan met gluiperige oogjes aan. “Dat is nogal wiedes,” zei hij met een kille stem die een rilling teweeg bracht bij de sultan. “Het is 5 uur, en je moet bidden.”

Daar begreep de sultan niets van. Waarom  zou de duivel willen dat hij, de sultan, tijd met God zou doorbrengen? Daar zat een addertje onder het gras. Hij keek de duivel onbevreesd aan en zei: “Je liegt. Jij bent de vijand. Jij bent de vader van de leugen en het bedrog. Je houdt helemaal niet van God. Ik beveel je om me te vertellen wat je in je schild voert.”

De ogen van de duivel glinsterden kwaadaardig toen hij sprak: “Jij bent altijd heel getrouw met je gebeden en je godsdienstoefeningen. Je bent zelfs zo trouw dat je er trots door bent geworden. Wat jou betreft is er niemand die zo netjes bidt en zo trouw in de Bijbel leest. Wij zijn al lang aan het werk om je zelfgenoegzaam te maken, zodat je je beter voelt dan anderen, want het is juist die houding die God verafschuwt. Als je dus om 8 of 9 uur wakker zou zijn geworden zou je je heel slecht voelen en zou er van al die zelfgenoegzaamheid niet veel meer over zijn. Dat moest ik koste wat kost voorkomen en dus moest ik je wel wakker maken.

“God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar Hij is genadig voor wie nederig is.”
Jakobus 4:6

Reacties

  1. Laatste zin van de op een na laatste paragraaf:
    ‘Ik beveel je om me te vertellen wat je in je schild voert.’
    🙋‍♀️

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier