Hinderlijke praktijken

“Wees niet bang, Daniël,” zei hij. “Want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord, al vanaf de allereerste dag waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht. Diezelfde dag werd ik gestuurd om u hier te ontmoeten. Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen.
Toen kwam Michaël, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, mij te hulp. Daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken.”
(Daniël 10:12,13)

Wat een diepe les over gebed en wat een geweldige blik op de geestenwereld en de hinderlijke praktijken van Satan. Daniël had eenentwintig dagen gevast en gebeden. Dat is op zich al bijzonder omdat het voor ons allemaal al moeilijk genoeg is om ons zelfs maar een paar minuten bij God terug te trekken en de wereld heel even in haar eigen sop gaar te laten koken.

En dan, als we niet direct antwoord krijgen op onze gebeden, denken we ook al snel dat het wel aan ons zal liggen. Wij hebben God waarschijnlijk op de een of andere manier gefaald. Maar uit dit verhaal van Daniël kunnen we opmaken dat zijn onbeantwoorde gebed niets te maken had met een verkeerde houding of een verkeerd uitgesproken gebed. Satan zelf was op het oorlogspad en het is niet voor niets dat hij in de Schrift wordt afgeschilderd als de dwarsligger. *

 

De Heer beantwoordt onze gebeden altijd, alleen geven wij het soms te snel op of hebben we vooraf al besloten hoe God ons moet gaan antwoorden. Als het niet gaat zoals wij denken dat het zou moeten gaan, worden we opstandig en ongeduldig, maar zo werkt het niet. De kracht van het geloof ligt er juist in dat wij durven te vertrouwen en dat wij rusten in de overtuiging dat God aan het roer staat en ons veilig over de zee van het leven heen zal leiden.
In het geval van Daniël had God vanaf het eerste moment dat de profeet begon te bidden al een boodschapper op weg gestuurd, maar het antwoord kwam pas weken later. Het boek van Daniël werpt een blik op de geestelijke oorlogvoering, die onzichtbaar is voor onze fysieke ogen, maar die uiterst serieus genomen moet worden. In het geval van Daniël kwam er een kwade engel die de goede engel, die Gods antwoord kwam brengen, aanviel en met hem worstelde en hem hinderde.

Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. **
Satan slaagde erin het antwoord drie volle weken op te houden. Daniël had het bijna opgegeven en Satan had hem het liefst gedood, maar zo ver kwam het niet. God laat nooit toe dat wij meer moeten doorstaan dan we kunnen verdragen.***

Wanhoop dus niet als je gebeden schijnbaar niet worden beantwoord. Trek je terug bij de Meester, laat Zijn licht in je hart schijnen en houd vast aan dat kostbare geloof dat God van je houdt. Er komt altijd een moment dat de antwoorden binnen stromen. Wellicht net iets anders dan we verwachten, maar altijd als stralende zegeningen.

(Vertaald en bewerkt uit een oud artikel van een eeuw geleden)
*     1 Thessalonicenzen 2:18
**   Efeziërs 6:12
*** 1 Corinthiërs 10:13

 

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier