Boemerang

Door Virginia Brandt Berg

Ik herinner me de dag nog goed dat ik voor het eerst naar het circus ging. Ik was nog een heel klein meisje en ik keek mijn ogen uit. Daar, vlak voor mijn neus, waren drie pistes waar iets gedaan werd. In de eerste werden door wilde dieren allerlei kunstjes uitgevoerd en in de tweede vlogen acrobaten over en weer door de lucht. Maar het interessantste vond ik de derde piste. Daar slingerden een jongen en een meisje kleurige objecten in de lucht, die, nadat ze door de piste waren gevlogen, weer omkeerden en terugvlogen, regelrecht naar de handen die ze uitgegooid hadden. In welke richting ze ook gegooid werden, ze draaiden elke keer weer om en kwamen terug naar de jonge artiesten, die ze dan opvingen en opnieuw uitgooiden.

Ik keek vol verbazing toe. Hoe kwam het dat die dingen steeds van koers veranderden en weer terugkeerden naar het begin? “Het zijn boemerangs,” zei iemand naast me. Dat was de eerste keer dat ik dat woord hoorde. Ik ben het nooit vergeten.

Sindsdien heb ik dat woord vaak gehoord en ben ik er achter gekomen dat het eigenlijk een illustratie is van iets wat ons dagelijks overkomt. Het leven zelf is in feite een boemerang. Alles wat we doen komt op een dag weer naar ons terug. Er staat in Gods Woord: “Wat een mens zaait, dat zal hij oogsten.” (Galaten 6:7) Ieder woord dat we uitspreken en iedere daad die we doen komt op een dag weer bij ons terug.

Griezelig, zoals een boemerang omdraait en weer terugkomt naar degene die hem gegooid heeft. Dat is ook een geestelijke wet van vergelding. Wat een mens uitgooit in deze wereld, zal ooit weer bij hem terugkomen. Als hij het brood van vriendelijkheid gooit, dan zal hij uiteindelijk ook vriendelijkheid ontmoeten. Als hij een vloek uitgooit, dan keert de vloek op zijn eigen hoofd terug. Hij komt op een dag terug, en vaak met grotere snelheid dan waarmee hij begonnen was.

Het hoeft niet altijd lang te duren. Zoals bij de moeder die ik in de supermarkt tegen haar kind hoorde praten op een geïrriteerde, ongeduldige toon. Het kind snauwde haar op dezelfde manier af en ik dacht: “Dat is de boemerang die weer bij de moeder terugkomt.”

Maar soms duurt het jaren. Ik ontmoette eens een andere moeder die me vroeg om voor haar volwassen zoon te bidden. Zijn leven lag in puin. “Het was zo anders toen hij klein was,” vertelde ze me. “Ik besefte niet hoe mijn gedrag hem beïnvloedde. Ik wilde gewoon een hoop plezier hebben en dacht er verder niet bij na. Maar toen ik de gevangenisdeur dicht hoorde slaan achter de rug van mijn zoon dacht ik onwillekeurig dat het eigenlijk de echo van mijn eigen leven was.” Het leven van haar kind was in zijn jeugd als gesmolten metaal in een vorm gegoten en was toen verhard in de verkeerde vorm. De boemerang was teruggekomen.

Ik bezocht eens twee vrouwen die in hetzelfde ziekenhuis lagen. In de ene kamer stond het vol met bloemen en kaartjes en allerlei kleine attenties van vrienden en kennissen. De zieke werd omringd door liefde en zorg, vriendelijkheid en sympathie. Dat was een afspiegeling van haar leven, want zij had liefde gezaaid en had al die jaren vele liefdevolle dingen voor anderen gedaan, en nu kwam het allemaal terug in haar tijd van nood toen ze daar zo ziek in die ziekenhuiskamer lag.

In een andere kamer, verderop in de gang lag een andere vrouw, helemaal alleen. Er lag bitterheid, weerzin en wantrouwen op haar gezicht gegrift. Haar leven was volkomen bedorven door egoïsme. Ze lag daar nog net zo in zichzelf gekeerd, wantrouwig en kritisch als ze altijd al geweest was, met haar gezicht naar de muur, een muur die net zo koud en kaal was als de muren die ze haar hele leven om zichzelf heen had gebouwd. Nu was ze alleen en moest ze de dood onder ogen zien.

Wat een verschil tussen die twee kamers! De boemerang was bij beide vrouwen teruggekomen, maar wel op verschillende manieren.

“Geef, dan zal jullie gegeven worden. Een mooie maat, stevig aangedrukt, goed geschud en overvol zal je in de schoot geworpen worden. Want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden.” (Lucas 6:38) Iedereen die probeert om onzelfzuchtig door het leven te stappen en om anderen geeft en zijn naaste een helpende hand reikt zal de boemerang eens weer ontvangen in de vorm van een rijke zegening.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier