Dat kan alleen de Geest van God

 O, wat hebben we de invloed van de gezegende Heilige Geest toch nodig.

Het is de Geest die onze harten van steen kan breken,

Het is de Geest die onze sombere, duistere geest kan verlichten, het is de Geest die onze moedeloze ziel wil troosten.

Hier maakt de wereld dan ook een cruciale fout. Telkens weer proberen mensen de wereld naar hun hand te zetten of zelfs te verbeteren, maar dat doen ze in hun eigen kracht, met hun eigen wijsheid en hun eigen talenten. Maar dat zal nooit lukken.

Een hart dat niet door de Geest is aangeraakt en niet leeft onder het gezag van de Koning der koningen blijft een zondig hart dat uiteindelijk alleen op eigen voordeel uit is, hoe goed bedoelend en wijs er ook wordt gesproken.

De Heilige Geest is de enige effectieve hervormer van de wereld! Als Hij afwezig is-

* kunnen wetgevers wetten maken tegen misdaad;
* filosofen met grote wijsheid slim redeneren tegen ondeugd:
* predikanten prediken tegen zonde;
* en kan het geweten protesteren tegen het kwaad;
maar alles zal tevergeefs zijn en geen blijvende verandering brengen.

De sterkste argumenten, de meest aangrijpende smeekbeden, de meest alarmerende aanklachten, afgedwongen met het hoogste gezag, zullen geen eeuwig effect hebben.

Er zal nooit vrede en harmonie worden gevestigd in deze woelige wereld – totdat deze Goddelijke Agent het werk ter hand neemt.

* Alleen Hij kan de weerbarstige harten van de mensen doen smelten en tot liefde en vrede brengen!
* Alleen Hij kan het ruwe, woeste en opstandige temperament van ons mensen verzachten en veranderen in oprechte welwillendheid!
* Hij is de enige die de lusten die de wereld steeds weer in vuur en vlam zetten, kan doven en daarvoor in de plaats goddelijke deugden en waarden inbrengen.

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing worden door Paulus de vrucht van de Geest genoemd, omdat alleen de Geest ze voortbrengt. En als deze vruchten de overhand zouden hebben in de wereld, wat zou het dan een serene, rustige en vredige wereld zijn; een wereld ongestoord door de orkanen van menselijke hartstocht.

En die wereld komt.

Maar niet door menselijke wijsheid en kracht, maar door God en op Zijn tijd en wanneer Hij Zijn Koninkrijk hier op aarde zal opzetten.

Dat is wat de Bijbel ons leert.

Samuel Davies, uit: “Serious Reflections on WAR” 1757

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier