Over de Heilige Geest

In de Bijbel kunnen we lezen wat er gebeurde toen de volgelingen van Jezus de Heilige Geest ontvingen met Pinksteren. Zo spraken ze opeens in talen die ze nooit geleerd hadden en er zweefden tongen van vuur boven hun hoofden. Heel bijzonder, maar dat gebeurt tegenwoordig natuurlijk niet meer. Of misschien toch …? En daar gaat de Oppepper deze week over.

***

Met God is alles mogelijk. Kertu Gasman en Lia Piir, twee christenen uit Estonië, vinden dat ook. Enige jaren geleden reisden ze naar Letland om daar te helpen met een christelijke missie. De twee vrouwen spraken geen woord van de plaatselijke taal en konden zich alleen in het Russisch verstaanbaar maken. Maar wie schetst hun verbazing toen ze tijdens een kerkdienst een jonge vrouw de Heer enthousiast en uitgebreid hoorden danken in hun eigen taal. Helder, zonder enig accent en zonder fouten. “Het was voor de twee vrouwen een reuze aanmoediging. Na afloop liepen ze op het meisje af en begonnen in hun moedertaal tegen haar te praten, maar het arme kind begreep er niets van. Uiteindelijk konden ze elkaar via het Russisch een beetje begrijpen. “Je sprak onze taal perfect tijdens de lofprijzing,” zei Kertu verbaasd. “Hoe komt het dat je ons nu niet verstaat?” Het meisje keek hen verbaasd aan en zei: “Ik spreek echt geen woord Estisch. Ik was gewoon blij en enthousiast omdat ik van God hou en ik uitte wat er in me opkwam!”

Wonderen gebeuren. Daar zijn zelfs hele boeken over geschreven. ‘Maar,’ denk je misschien, ‘bij mij gebeuren helemaal geen wonderen. Ik heb ze nog nooit gezien.’ Wil dat dan zeggen dat God jou misschien niet ziet zitten, of dat je niet goed genoeg bent? Of dat je misschien niet geestelijk genoeg bent? Dat heeft er gelukkig niets mee te maken. Zo ziet God de dingen niet. De zalving van de Heilige Geest is bovenal een zalving van

Gods innige liefde voor jou als Zijn kind. Soms uit de aanwezigheid van de Heilige Geest zich in wonderen, maar heel vaak ook niet. Waar het om gaat is de diepe, persoonlijke relatie die God met ons wil opbouwen.

Vroeger, ten tijde van het Oude Testament, was dat heel anders. Toen zalfde God alleen bepaalde mensen, speciale leiders, koningen en profeten. Alleen die mensen konden van God horen en Zijn Geest kennen. Als je toen iets van God wilde weten of een antwoord moest hebben kon je maar beter naar zo’n persoon stappen, want zelf kreeg je het niet voor elkaar.

Maar sinds de allereerste Pinksterdag is het anders. Dat was het moment waarop God Zijn Geest over al Zijn kinderen uitstortte. Sindsdien heeft de Geest van God klaargestaan voor ieder mens, voor groot en klein en voor oud en jong. In Joël staat geschreven: “In het laatste der dagen zal Ik op allen mijn Geest uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen krijgen. Ik zal mijn Geest ook uitstorten op uw slaven, mannen zowel als vrouwen en Ik zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde.” (Joël 2:28-30)

Nu kan ieder mens God persoonlijk kennen, een eigen relatie met de Geest van God hebben en persoonlijk door God worden geleid. Nu kan ieder mens zich dicht en persoonlijk bij God terugtrekken en Zijn innige liefde persoonlijk ervaren. Ieder mens die zijn hart voor Jezus heeft geopend ontvangt Zijn Geest, maar de volledige doop met de Heilige Geest is meestal een ervaring met God die op zichzelf staat. Dit werd ook duidelijk gemaakt door de apostel Paulus toen hij aan een aantal nieuwe gelovigen vroeg: “Hebt u de Heilige Geest ook ontvangen, toen u ging geloven? (Handelingen 19:2) Om de Heilige Geest te ontvangen hoeven we er alleen maar om te vragen. Dan zullen we de kracht van God ontvangen om anderen over Jezus te vertellen.

Jezus zelf zei daarover: Ook al ben je slecht toch geef je je kinderen alles wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest dan geven aan wie Hem daarom vragen?” (Lukas 11:13)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier