Een gift van de Geest

Een bekende uitgever kreeg voortdurend manuscripten toegezonden van mensen die hun boek graag gepubliceerd zagen en hem vroegen hun boek te lezen en te beoordelen.

Op zekere dag kreeg hij een woedende brief van een ontstemde dame.

“U bent net als al die anderen. Gewoon een oplichter,” begon de brief. “Ik heb u mijn manuscript opgestuurd, maar ik had er al zo’n vermoeden van dat u de boel flest en helemaal niet leest wat u onder ogen krijgt. Daarom had ik bij wijze van test pagina 20, 21 en 22 aan elkaar geplakt. En ja hoor, mijn manuscript kwam terug en de pagina’s zaten nog gewoon vastgeplakt. U heeft mijn boek dus niet gelezen!”

“Mijn waarde vrouw,” schreef de uitgever terug, “als ik bij mijn ontbijt een rot ei krijg voorgeschoteld weet ik na één hapje al meer dan genoeg. Ik hoef toch zeker dat hele ei niet op te eten om te kunnen beoordelen of het rot of vers is?”

***

Het is het vermogen om iets te doorzien en juist te beoordelen. Het helpt je om de ware natuur van iets of iemand te doorgronden en het scheidt wat waar is van wat verborgen of zelfs leugenachtig is.

En waar komt het onderscheidingsvermogen vandaan? Het is ondermeer een van de gaven van de Heilige Geest. Maar zoals elke gave, moet ook dit ontwikkeld worden. Als we meer ervaring opdoen, groeit ook ons vermogen om iets juist te doorgronden en levert het wijsheid op. Toch hangt het voor een groot deel van onszelf af hoe goed ontwikkeld ons vermogen om iets goed te doorgronden zal zijn. Iedereen kan tot op zekere hoogte persoonlijk door God geleid worden, maar hoe ver we daar in gaan en hoeveel ruimte we aan God geven is een heel ander verhaal.

 

Om het onderscheidingsvermogen in je eigen leven te sterken heb je bovenal een gebedsvolle houding nodig. Je moet bereid zijn de tijd te nemen om naar God op te kijken en stil naar Zijn stem te luisteren. Soms voel je intuïtief dat iets niet in orde is. Het is slechts een vaag gevoel, maar ergens klopt er iets niet. Dan is het tijd om naar God te kijken en Hem te vragen wat er aan de hand is. Het kan echter ook gebeuren dat we iets bespeuren, maar er eigenlijk maar liever niets mee te maken willen hebben. Dan blokkeren we Zijn stem. Of we willen er de tijd niet voor nemen en dan schuiven we het maar liever onder het tapijt.

Om onze gaven te ontwikkelen moeten we bereid zijn om eerlijk en stil voor God te staan en onze eigen wegen en ideeën opzij te schuiven, zodat God ons Zijn wegen kan tonen. Dan wordt het onderscheidingsvermogen de sleutel die nieuwe deuren en wegen kan openen die naar nieuwe groene, grazige weiden kunnen leiden.

Toch is het onderscheidingsvermogen alleen niet zaligmakend en dat geldt zeker wanneer de andere gaven van de Heilige Geest, zoals bijvoorbeeld de liefde, voor het gemak maar even over het hoofd worden gezien. Zo zijn er mensen die star vasthouden aan iets dat ze van God ontvangen hebben. Maar in hun starre houding reageren ze hard of wettisch en schieten ze hun doel helemaal voorbij. Sommige mensen gaan prat op hun grote onderscheidingsvermogen maar raken hopeloos verstrikt in een kritische geest, omdat ze vergeten om alles door Gods filter van liefde en genade te schenken. Streef er naar dat je leven voortdurend geleid wordt door de liefde en zorg ervoor dat je de juiste feiten te pakken krijgt, en die krijg je door te bidden en stil te luisteren.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier