Dit alles is van Mij uitgegaan

Woorden van Jezus

De teleurstellingen in het leven zijn versluierde uitingen van Gods liefde. Mijn lieve kind, Ik heb een boodschap voor je; laat me die in je oor fluisteren zodat de stormwolken die aan de horizon oprijzen met een gouden randje bekleed mogen worden, en de harde, rotsige oneffen plaatsen die je moet doorkruisen beter begaanbaar worden. Deze boodschap is maar kort, maar laat hem tot in het binnenste van je ziel doordringen; gebruik hem als een kussen waar je vermoeide hoofd op kan rusten: Dit alles is van Mij. Heb je er weleens aan gedacht dat alle dingen die je plagen en dwarszitten, Mij ook plagen en dwarszitten? Want “wie u aanraakt, raakt Mijn oogappel aan.” *Jij bent kostbaar voor Mij *

Daarom wil Ik je die belangrijke geestelijke principes van het geloof zo graag laten leren. Ik wil je graag leren dat wanneer stormachtige gedachten je hoofd binnen dringen en de “vijand binnendringt als een vloedgolf,” dit van Mij afkomstig is omdat je daardoor gaat inzien dat jij, in jouw zwakheid, Mijn macht nodig hebt en dat jouw veiligheid altijd gewaarborgd is wanneer je Mij voor je laat vechten.

Zit je in moeilijke omstandigheden, omgeven door mensen die je niet begrijpen, die je nooit vragen wat jij fijn of mooi vindt, die je op de achtergrond dringen? Ook dat is van Mij afkomstig, want Ik ben de God van omstandigheden. Je bent niet per ongeluk op die plaats terecht gekomen, het is de plaats die Ik voor je in gedachten had. Hierdoor word je gekneed en gevormd en ga je Mij leren kennen als de Almachtige.

Had je ook niet eens gevraagd om nederiger te worden? Kijk eens aan, Ik heb je dus precies in de leeromgeving geplaatst waar deze les gegeven wordt; je omgeving en je medereizigers helpen slechts om Mijn wil te laten geschieden.

Zit je in financiële problemen? Kun je de eindjes maar nauwelijks aan elkaar knopen? Dit is van Mij afkomstig. Ik ben je penningmeester en Ik wil je leren om Mij om de middelen te vragen die je nodig hebt en van Mij afhankelijk te zijn. Mijn bronnen zijn onuitputtelijk. Ik vind het fijn als je Mijn beloften op de proef stelt. Laat het niet van je gezegd kunnen worden dat “ je weigerde om de Here je God te geloven.”

Maak je een nacht vol droefheid door? Dit is van Mij afkomstig. Ik ben de Man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Ik heb toegelaten dat aardse troosters je geen troost kunnen brengen, zodat je eeuwige hoop en moed kunt vinden als je je tot Mij wendt.* Had je zo graag een prachtig werk voor Mij willen doen maar lig je in plaats daarvan op een ziekbed, verzwakt en met veel pijn? Dit is van Mij afkomstig. Toen je het zo druk had kon Ik niet tot je doorkomen en Ik wil je een paar diepe lessen laten leren. “Zij die stil zijn en wachten zijn ook aan het dienen.” Een aantal van de grootste dienstknechten die Ik heb zijn juist degenen die afgezonderd zijn van actieve dienst, zodat ze mogen leren om bij alles naar het grootste wapen te grijpen dat hen ter beschikking staat en dat is het gebed.

Op deze dag plaats Ik in jouw hand deze pot met heilige olie. Wees er kwistig mee, Mijn kind. Laat iedere omstandigheid die zich voordoet, ieder woord dat jou kwetst, iedere onderbreking die jou ongeduldig maakt, iedere onthulling van je zwakheden ermee gezalfd worden. De scherpe pijn gaat er uit als je leert om Mij in alle dingen te zien.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier