Kim Jong-un en Xi Jinping: Een probleem voor Christenen.

Twee nieuwsartikelen sprongen er deze week uit. Er was het nieuws dat President Trump de uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor een bezoek aan Noord-Korea in Mei heeft geaccepteerd en vanuit China kwam het nieuws dat de Chinese regering besloten heeft om een wet in werking te stellen die Xi Jinping voor het leven de Chinese leider maakt. Deze ontwikkelingen hebben direct gevolgen op de Christenen in deze landen en uiteindelijk ook voor Christenen in de hele wereld.

Noord-Korea

Noord-Korea is niet bepaald Christenvriendelijk. Daar moet je je leven wagen om een Christen te zijn. Sommige mensen zijn er enthousiast over dat de Amerikaanse President het land bezoekt, maar anderen zijn behoorlijk sceptisch. Hoe ziet de kerk er uit onder het regime van Kim, een dictator, die zoals een journalist het beschrijft, “de misdadige baas is van de grootste openlucht gevangenis in de wereld.”

Op de lijst van meest Christen-onvriendelijke landen ter wereld, opgesteld door Open Doors; een organisatie die zich inzet voor hulp aan de vervolgde Christenen, staat Noord-Korea stevig op de eerste plaats. Volgelingen van Jezus worden door het Noord-Koreaanse regime gezien als een directe bedreiging voor de huidige regering.
Christenen in Noord-Korea worden genadeloos opgesloten in werkkampen als politieke misdadigers en regelmatig ter plaatse doodgeschoten. Familieleden delen in dit lot en samenkomsten voor gelovigen zijn zo goed als onmogelijk. Zelfs als je als ongelovige contact maakt met een Christen loop je het risico om opgepakt te worden en kun je naar zo’n kamp worden gestuurd. In dergelijke kampen worden gevangenen regelmatig gedwongen om vierentwintig uur lang in een watertank te staan, gevuld tot net onder hun neus. Er is nauwelijks te eten, zodat gevangenen zelf regelmatig op jacht gaan naar ratten, slangen en kikkers.

Het aantal Christenen in Noord-Korea wordt geschat op zo’n driehonderdduizend.

De situatie in China

Het nieuwe plan van de regering om de huidige President Xi voor het leven tot Chinese leider te benoemen doet de wenkbrauwen

fronsen. Xi is een overtuigd volgeling van Lenin en in de Chinese geschiedenis waren alleen de oude Chinese keizers hun leven lang de keizer en meer recentelijk de beruchte dictator Mao Tse Tung.

Wat kan dit betekenen voor de Christenen in het land met de meeste inwoners ter wereld? De vooruitzichten zijn niet goed. Xi heeft al verklaard dat iedere religie die weigert zich aan te passen aan de Communistische zienswijze een direct gevaar betekent voor de veiligheid van het land en dat volgelingen van dergelijke ideologieën zich moeten ‘Chineseren.’ Afgelopen herfst is de regering begonnen in de Jiangxi provincie met een campagne om Christelijke symbolen en afbeeldingen met geweld uit huizen van gelovigen te verwijderen en deze te vervangen door afbeeldingen van Xi.

In Januari werd een bekende Chinese Megakerk met de grond gelijk gemaakt en in februari is er een nieuwe wet in werking gesteld waarin staat dat gelovigen een speciale toestemming moeten hebben om samen te komen voor Bijbelstudie en gebed, het publiceren van religieus georiënteerde lectuur, of het bestuderen van theologie op school.

Het beeld dat in China aan het opkomen is doet sterk denken aan het bekende boek van Orwell, “1984.” China is begonnen met het opzetten van een digitaal systeem dat de bewegingen van ieder afzonderlijk individu en zijn of haar reputatie nauwkeurig bijhoudt en aanpast. Niemand ontsnapt er aan, inclusief bedrijven en zelfs regeringsambtenaren.

Het doel is dat iedere burger afzonderlijk netjes zit opgesloten in het elektronische systeem om er zo voor te zorgen dat het Communistische ideaal nauwgezet wordt nageleefd. Mensen die goed in dit systeem scoren worden direct beloond met kortere wachttijden in de ziekenhuizen, goedkoper vervoer en gratis toegang tot de sportschool. Een lage score in het digitale systeem resulteert in het verlies van een baan, problemen met het afsluiten van een hypotheek, schoolkeuzes en restricties op het reizen. In verschillende provincies worden de mensen met de aller-slechtste scores publiekelijk belachelijk gemaakt op grote LED televisieschermen in openbare plaatsen.
Het is niet moeilijk om in te schatten wat voor gevolgen dit zal hebben voor de volgelingen van Jezus die de Bijbel liefhebben en zich niet willen onderwerpen aan de vloek van het communisme.

Ook hier zien we de opkomst van het duivelse rijk van de Antichrist die zich uit alle macht blijft verzetten tegen de heerschappij van Christus. Gelukkig is de uitkomst duidelijk. De macht van Satan zal vallen. Christus zal uiteindelijk als overwinnaar terugkeren naar deze aarde, en Zijn rijk vestigen met liefde en ware rechtvaardigheid. Maar zo ver is het nog niet.

Wat kunnen wij als Christenen doen?

Gebed

Gods Woord is duidelijk. Paulus zegt in Efeze 6:18: Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Het is geen dooddoener als wij stellen dat wij oprecht moeten bidden voor vervolgde Christenen in landen zoals Noord-Korea en China. En waarom niet bidden voor de leiders van deze goddeloze naties? Opnieuw is het Paulus die ons onderwijst als hij schrijft in 1 Timotheüs 2:1-4: “Bid veel voor alle mensen, smeek en dank God voor hen.

Bid zo ook voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben, opdat wij in rust en vrede mogen leven en de Here vrij in alles kunnen dienen. Dat is goed en aangenaam voor God, onze Redder, want Hij wil dat alle mensen gered worden.”

Bidden heeft toch geen zin? Als je dat denkt ken je de Heer niet zo goed als dat zou moeten. Gebed doet wonderen, maar zonder gebed zijn de handen van God gebonden.

De tekenen des tijds

Veel Christenen in China en Noord-Korea moeten een prijs voor hun geloof betalen die ons in de Westerse wereld nauwelijks bekend is. Maar vergis je niet. De duivel loopt rond als een briesende leeuw, op zoek naar een slachtoffer dat hij kan verscheuren. De goddeloosheid overspoelt de wereld en daar blijven wij in onze Westerse wereld niet van verschoond. Oswald Chambers schrijft: “De enige manier om trouw en gehoorzaam te zijn aan de hemelse visie van God is door alles aan God te geven. Geheel voor Hem.” Alles voor God… Dan komt de rest vanzelf.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier