Over Apen, Enzymen en het geloof

Geloof je dat echt nummer 43

Enzymen? Chemische reacties?
Dat is misschien moeilijke kost, maar als wij even door de zure appel heen bijten leidt het ons naar een prachtige openbaring van Gods schepping, en een sterk argument om aan te tonen hoe zwak de evolutietheorie is.

Enzymen worden wel de bouwstenen van het leven genoemd. Voor het ontstaan van leven is een uiterst gecompliceerde balans nodig van stoffen, chemische reacties en biologische verbindingen, en daar heb je enzymen voor nodig. Enzymen zijn enorm gecompliceerde moleculen die er voor zorgen dat er duizenden verschillende chemische reacties op de juiste manier plaatsvinden in het lichaam, reacties die absoluut noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van ons lichaam.

Het bijzondere van een enzym is dat het deze reacties mogelijk maakt, door zich te binden zonder daarbij zelf van samenstelling te veranderen en zich alleen bindt aan de daarvoor bestemde stoffen. Een enzym kan eenvoudig gezegd goed worden vergeleken met een driedimensionaal puzzelstukje, dat alleen past in de stof waar het mee moet reageren. Een enzym zal zich nooit verbinden met een stof die daar niet perfect bij aansluit. Op deze manier kunnen alleen de juiste chemische reacties plaatsvinden.

Het grote debat
Waarom is dat belangrijke informatie met betrekking tot de vraag of de wereld geschapen werd door het proces van evolutie of door de schepping? Daarvoor moeten we eerst terug in de tijd. Naar 1860 om precies te zijn.

Zeven maanden na de publicatie van Darwins boek over evolutie werd er in Oxford een groot debat gehouden tussen de aanhangers van de nieuw ontworpen evolutietheorie en de mensen die vasthielden aan het idee dat alleen God de aarde had geschapen. Dit debat, dat uiteindelijk door de aanhangers van de evolutietheorie gewonnen werd, wordt door velen nog altijd beschouwd als een van de fundamenten voor de ideeën van Darwin.

De twee prominente sprekers waren Thomas Huxley, een overtuigd atheïst, en Bisschop Wilberforce, die volhield dat God de aarde had geschapen en dat de evolutietheorie niet klopte.
Wilberforce gebruikte het veelgehoorde argument dat een schilderij niet zomaar uit het niets kan ontstaan en er altijd een schepper voor nodig is. Helaas voor Wilberforce wist Huxley daar, als wiskundige, wel raad mee.

De apen van Huxley
Huxley vroeg aan Wilberforce of deze hem miljoenen denkbeeldige apen kon geven, apen die ook nog eens miljoenen jaren konden leven en allemaal een typemachine voor zich hadden waar ze dag en nacht op konden typen en waarbij er altijd genoeg papier en inkt aanwezig was.
“Natuurlijk,” zei Huxley, “is het volkomen theoretisch, maar deze apen zijn nodig om te bewijzen dat de evolutietheorie de enige juiste is.”

 

Wilberforce vond het prima en Huxley begon.
“Als deze apen inderdaad, dag en nacht, miljoenen jaren lang ongecoördineerd op de typemachine timmeren en niets dan onzin en rommel uittypen, zal er tóch een dag komen dat één van die apen een prachtig velletje met mooie tekst uittypt,” aldus Huxley. Wilberforce staarde de man ongelovig aan en vroeg toen wat er dan op dat velletje stond.
“De Heer is mijn Herder,” grinnikte Huxley. “Hij doet mij nederliggen in groene, grazige weiden en verkwikt mijn ziel.”
“Maar dat kan helemaal niet,” schreeuwde Wilberforce uit. “Dat is het Woord van God?”
Huxley schudde echter van nee. “Onzin. Er is geen God. Maar wat er wel is zijn de wiskundige wetten waardoor het absoluut onvermijdelijk is dat, als wij maar genoeg tijd hebben, miljarden jaren dus, er altijd één moment komt waarop er iets als het leven zal ontstaan, of in dit geval… Psalm 23 uit de Bijbel.”

Wilberforce had er geen antwoord op. Huxley vroeg Wilberforce of hij wel geloofde in de wiskundige natuurwetten, of dat hij misschien nog in de middeleeuwen leefde.

Wilberforce was een gebroken man na het debat omdat hij niet in staat was geweest het geloof afdoende te verdedigen. Vandaag is dit argument nog steeds een van de sterkhouders voor de evolutietheorie. Als er maar genoeg tijd is komt er altijd een moment waarop alles precies goed ligt voor het ontstaan van leven. God is dus overbodig en het bewijs is geleverd.

Waar ging Huxley verkeerd?
Had Huxley gelijk? Gelukkig niet.
Maar waar zit de denkfout? Daarvoor gaan we terug naar de bouwstenen van het leven, de enzymen.

Huxley vergeleek de bouwstenen van het leven met de letters die de apen aansloegen. Elke letter was één van die bouwstenen en als die apen maar lang genoeg op hun typemachine rammelden zou Psalm 23 uiteindelijk zomaar per ongeluk ontstaan. Dat klopt wiskundig.

Alleen… de bouwstenen van het leven werken helemaal niet zo. De typemachine van dit leven, waar die apen op sloegen, zit heel anders in elkaar. Op de typemachine van het leven wordt elke letter die verkeerd wordt aangeslagen direct weer van het papier gezogen. De letter blijft niet vastplakken. Er is geen reactie.

Die letters blijven alleen op het papier zitten als de reactie juist is en de goede letter wordt aangeslagen. Dus als die apen miljoenen jaren lang op hun machines timmeren gebeurt er miljoenen jaren lang helemaal niets, totdat de juiste, vooraf ingestelde combinatie, wordt gevonden en de door God bedoelde Psalm 23 wordt gevormd.

Enzymen zijn de bouwstenen voor het leven, net zoals de letters dat zijn voor Psalm 23. Maar als enzymen zich proberen vast te binden aan een verkeerde stof sluiten ze zich niet. Ze weigeren om zich te binden. Ze verbinden zich alleen met de daarvoor bestemde stoffen.

Het heeft dus helemaal niets te maken met toeval, maar alles met een vooropgesteld plan. God is de planner. Hij weet hoe het in elkaar zit en de evolutietheorie klopt voor geen meter.

Moeten we wetenschappers zijn om dat te begrijpen? Niet echt. Echte wetenschap bewijst de aanwezigheid van God keer op keer, maar God heeft het ons gemakkelijk gemaakt. Jezus zei, “Word als een kind, want de kinderen beërven het Koninkrijk van God.”

Kinderen vertrouwen gewoon. Die hoeven niet alles te snappen of te bewijzen. Die lopen op geloof. Maar als je toch meer wilt weten, denk dan eens aan de apen van Darwin en Huxley. Dat waren pas echte clowns.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier