Geen God? Dat is niet zo logisch…

Bewerkt naar een artikel van William Lane Craig
Geloof je dat echt nummer 40

Richard Dawkins over de atheïstische wereldvisie: “Er is geen ontwerp, geen plan, geen goed of slecht. Alles is in wezen nutteloze onverschilligheid. Wij zijn slechts DNA machines.”

Wat een duistere levensvisie. Kunnen atheïsten wel lachen? Natuurlijk wel, dat zullen ze ook weleens doen; wanneer ze zich niet bezighouden met de realiteit van hun eigen visie dat God niet bestaat, want als ze goed over de gevolgen van hun ideeën nadenken blijft er niet veel te lachen over.

Als God niet bestaat zijn zowel de mens als het universum gedoemd te verdwijnen. De mens, net als elk ander biologisch organisme, zal sterven. Er is geen hoop op onsterfelijkheid en het leven is slechts een kortstondig  flikkerend licht temidden van een inktzwarte duisternis. Ook het universum sterft. Wetenschappers leren ons dat het universum uitdijt en de verschillende melkwegstelsels zich langzaam van elkaar verwijderen. Het wordt steeds kouder, de energie raakt op, sterren doven en alle materie wordt opgeslokt in zwarte gaten. Het gevolg is een duister universum zonder licht en warmte.  De Amerikaanse schrijver Stephen Crane beschrijft de onontkoombaarheid en de hopeloosheid van zo’n visie. Hij zegt: “Er was eens een man die tot het universum sprak en zei: „Universum, hou er rekening mee dat ik besta.” Het universum haalde zijn schouders op en antwoordde: „Dat kan wel zo zijn, maar daar heb ik niets mee te maken. Dat verplicht mij tot niets.”

Als God niet bestaat zijn wij gevangenen die wachten op het moment van executie. Er is geen mogelijkheid om te ontsnappen en het leven zelf heeft geen betekenis.

Wat voor ware zin kan de mens aan dit leven geven als alles toch verdwijnt? Als alles en iedereen  toch afsterft en in een zwart gat verdwijnt, wat heeft het dan voor zin om deze wereld vooruit te helpen. Het maakt uiteindelijk geen enkel verschil, want in een verre toekomst is alles weg.

De mensheid is dan in wezen niets anders dan een zwerm muggen of een groep varkens in een stal want we  gaan allemaal terug naar dat blinde kosmische proces dat ons per ongeluk op aarde had uitgehoest.

“Als er geen onsterfelijkheid is dan is echt alles toegestaan.” —Fjodor Dostojevski

Zonder God is er geen standaard voor het goed en het kwaad. Richard Wurmbrand, een dominee die vanwege zijn geloof lange tijd gemarteld werd in communistische gevangenissen schrijft het volgende:

“De wreedheid van het atheïsme is voor een Christen nauwelijks te begrijpen. Maar vanuit het standpunt van de atheïst niet. Als God niet bestaat is er geen werkelijke beloning voor mededogen en geen straf voor wreedheid en zelfzucht in een volgend leven. Zonder God is het niet nodig  om je als een goed mens te gedragen. Met zo’n houding zit er geen veiligheidsklep op het menselijk hart en is er dus ook geen einde aan de slechtigheid die er uit kan opwellen. Mijn communistische cipiers lachten me uit als ik over God praatte en zeiden: „Er is geen God. Er is geen eeuwig leven en dus kunnen wij doen wat wij willen.” Een van hen zei zelfs: „Ik dank God, in wie ik niet geloof, dat ik de mogelijkheid heb om de boosheid van mijn hart volledig te ontplooien.”

En volgens hun wereldvisie hadden ze gelijk. Als God er niet is en alles is zonder plan of reden tot stand gekomen,  maakt het niet uit hoe je leeft.  De ongelovige filosoof Bertrand Russell begreep dit en probeerde er nog een positieve draai aan te geven toen hij schreef:

“Wat kunnen we dan doen? Wij moeten dapper zijn en onze levens stevig bouwen op het fundament van de wanhoop. Alleen door ons te realiseren dat wij in een verschrikkelijke wereld leven kunnen we er mee omgaan.”

Het spijt me Bertrand. Sorry Richard Dawkins. Jullie slaan de plank mis. Er is wel een God en een prachtig plan. Er is reden, schoonheid en hoop. En jij? Wiens visie volg jij? Geloof jij in de slimme intellectuele hersenspinsels van de atheïstische levensvisie, of vertrouw je toch liever op de woorden van Jezus Christus? Jezus zelf zei dat Hij kwam om het leven te brengen, een standaard van goed en kwaad en de hoop van een eeuwig leven. Maar Hij vraagt ook van ons om als kinderen tot Hem te komen in een warm en hartstochtelijk Godsvertrouwen. Abraham sprak de profetische woorden: “De Rechter van de wereld is een rechtvaardige rechter.” En die Rechter komen we allemaal tegen aan het eind van ons leven.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier