Zijn onze lampen gevuld?

Als we onze zorgen, hoe klein of groot die ook mogen zijn, niet loslaten en in oprecht gebed bij onze hemelse Vader neerleggen, zullen ze onze vrede en rust verstoren en die uiteindelijk van ons stelen. Wat er dan overblijft is een gespannen leven in een barre woestijn van vertwijfeling en onrust waar de hemelse muziek nog nauwelijks te horen is en het menselijk duister de scepter lijkt te zwaaien.

Dat zou niet mogen gebeuren en dat is niet Gods wil voor ons als schapen van Zijn kudde. God is niet zomaar een afstandelijk heerser, maar een dierbare Herder die met grote zorg naar Zijn schapen omziet.

In Psalm 25:14 lezen we: “De Heer is een vriend van wie Hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.” Of zoals het in een andere vertaling zo prachtig staat: “Vertrouwelijke omgang met God is er voor hen die Hem vrezen.” Laat die woorden eens goed tot je doordringen. Vertrouwelijke omgang heb je niet zomaar met iedereen, maar deze passage beeldt een innige vriendschap en een hechte vertrouwensband uit.

In deze huidige wereld, zo vol met onzekerheid en wilde verhalen over een griezelige toekomst, staat er Een voor ons klaar op wie wij daadwerkelijk kunnen bouwen en die onze harten wil vullen met een vriendschap die ver boven het geschreeuw van deze wereld uitstijgt. Hij is geen mooi-weer vriend die in crisistijden in geen velden of wegen te bekennen is.

 

 

 

Maar we weten allemaal dat goede vrienden schaars zijn en soms worden we teleurgesteld in de mensen van wie we dachten dat ze vrienden waren. Niet iedereen wil tenslotte een vriend zijn, althans niet het soort vriend waar ons hart naar hunkert.

Bij Jezus is dat anders. Maar net als bij een aardse vriendschap moeten we in onze relatie met Hem investeren. Hoe kunnen we een echt vertrouwelijke omgang met Hem opbouwen als we ons haast nooit bij Hem terugtrekken en wij het belang van persoonlijke tijd met Hem onderschatten. Zo gebeurt het ons maar al te snel dat wij tijd met onze hemelse Vader maar liever even onder het vloerkleed schuiven ten gunste van andere, zogenaamd belangrijke plichten. Vriendschap vraagt tijd en vertrouwen. In het Bijbelboek Daniel staat: “De wijze mensen zullen stralen als de sterren aan de hemel. Zij die andere mensen hebben geleerd hoe ze God moeten dienen, zullen schitteren als de sterren, voor altijd en eeuwig.”

In andere vertalingen staat: mensen die God kennen. Wellicht zijn God kennen de sleutelwoorden. Kennen wij God ook daadwerkelijk als de vriend van ons hart, of is God voor ons een mooi idee, maar zijn we in alle eerlijkheid niet echt bekend met Zijn wegen en Zijn aanwezigheid?

Er wordt in deze dagen veel gesproken over de Eindtijd: de zware dagen vlak voor de wederkomst van de rechtmatige Koning, de enige vorst die deze opstandige wereld werkelijk rechtvaardig kan regeren. Zijn wij in die tijd aangekomen? Alleen de Heer zelf weet wanneer Hij komen zal, maar het is aan ons, Zijn kinderen, om te allen tijde waakzaam te zijn en ervoor te zorgen dat onze lampen goed gevuld zijn met de olie van de Heilige Geest. Dat kan alleen als we Hem voorop te stellen in onze levens en Hem leren kennen als de beste, dierbaarste en enige Vriend op wie we daadwerkelijk kunnen bouwen.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier