Wat Jezus deed

 Hij kwam uit een hemel van pracht en praal om in armoede geboren te worden. Hij verliet de aanwezigheid van engelen voor het gezelschap van een mens zoals ik. Hij legde zijn scepter in de hemel neer om in een kribbe te worden gelegd en hij verruilde de aanbidding van aartsengelen voor de lof van nederige herders. Daar wandelde hij de wereld in met de macht van de Almachtige God, een macht die hij nooit misbruikte.

Hij berispte de vromen en troostte de zondaar. Hij weigerde koning over de aarde te zijn, terwijl hij wel degelijk een koning was. Hij genas de gebrokene van hart, maar stierf zelf met een gebroken hart.

Hij hield van de genegenheid van zijn vrienden, maar werd verstoten door zijn bloedverwanten en verraden door een van hen. Trotse hoogmoedige mensen vonden bij hem geen troost, maar hij zegende de kleine kinderen. Na een machtige vergadering op de berg van Transfiguratie huilde hij daarna heel alleen in de hof van Getsemane. Hij droogde de ogen van velen, maar niemand droogde Zijn ogen daar in de tuin van Zijn lijden.

Hij kon over water lopen, maar kon niet weglopen van de tranen in de ogen van de weduwe uit Naïn. Hij kon de sterren in hun banen commanderen, maar hij weigerde de omstandigheden van zijn eigen executie te veranderen. Zijn missie was, alle mensen te bevrijden, maar toch werd hij zelf gevangengezet op basis van de getuigenis van één leugenaar.

Hij verloste velen van pijn, maar hij werd zelf overgeleverd om kwellende pijn te lijden. Hij droeg de lasten van de wereld, maar er was er maar één die hem hielp zijn kruis naar Golgotha te dragen.

Zijn executie leek onbeduidend, maar werd de grote controverse van de eeuwen. Zijn leven werd uitgedoofd in een wrede executie, maar vervolgens weer ontstoken om de wereld te verlichten. Hij leefde maar kort, maar geen enkel leven heeft ooit zo’n impact gehad op de gedachten van mensen.

Hij heeft meer mensen geïnspireerd, meer harten veroverd, meer gevangenen bevrijd, meer rouwenden getroost dan enig ander figuur in de geschiedenis van de mensheid. Hij sprak over liefde, maar werd vermoord met haat. Hij deelde alles wat hij had en zelfs aan het kruis deelde hij het paradijs met een dief. Hij gaf de wereld licht, om vervolgens in de spelonk van de dood te worden gedreven. Hij vervulde alles wat er over Hem geschreven stond en toch geloofde de mens Hem niet.

Zijn komst veranderde de loop van de naties en Hij zal uiteindelijk terugkeren om de naties te oordelen. Zijn titel aan het kruis was eenvoudig: “Jezus van Nazareth, Koning der Joden,” maar voor hen die Hem ooit hebben gekend, is Hij Jezus Christus, de Zoon van de levende God.

Bron onbekend

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier