Is Jezus beter dan religie?

Bewerkt naar een artikel van Jim Denison

Wat zou je er van denken als je een filmpje op YouTube plaatst dat binnen drie dagen al door meer dan 6 miljoen mensen gezien is? Dat is toch wel bijzonder. En nu, enige tijd later, is dat aantal gegroeid tot 25 miljoen kijkers. Dat zal ongetwijfeld een bijzonder filmpje zijn.
De titel?
“Waarom ik religie haat, maar van Jezus houd!”
Gezien het aantal kijkers dus een onderwerp dat veel mensen enorm aanspreekt. De maker van het filmpje is Jefferson Bethke, een Christen die probeert om het evangelie te verkondigen via het Internet.

Wat bedoeld Bethke met zijn uitspraak dat hij religie haat, maar van Jezus houdt? Hij zei over zijn filmpje het volgende: “Jezus heeft in wezen niets te maken met religie. Vergis je niet, ik ben in geen geval tegen kerkbezoek of de christelijke traditie. Maar vaak missen de mensen de essentie van het geloof. Religie wordt gezien als een soort kompas om je op het juiste pad te houden, maar het gaat uiteindelijk niet om regels en de juiste gedragscode.

Alles draait om een diepe, persoonlijke relatie met God. Kennen wij God persoonlijk, of is Hij slechts een vage hoop ergens boven op een wolk? Als wij God niet echt kennen, ligt ‘religie’ op de loer. Toen ik nog op school zat ging ik naar de kerk, zowel op zondagmorgen als op woensdagavond en hadden we op zaterdagavond de jeugddienst.

Ik leefde in de veronderstelling dat mijn houding me in een goede positie met God plaatste. Hoe meer ik mijn best deed, des te tevredener God met me was. En zonder dat ik het me realiseerde opende ik de deur voor de zelfgerechtvaardigde houding van de Schriftgeleerden uit de Bijbel.”

En daar heeft hij misschien wel gelijk in. De evangeliste Corrie Ten Boom schreef eens: “Als je in een garage komt, word je niet opeens een auto. Zo word je ook niet zomaar een christen als je elke zondag in de kerk komt!”

Religie en een persoonlijk geloof… Het zijn twee verschillende dingen. Het is ook zo moeilijk voor ons, mensen om Gods genade los te zien van onze eigen goede werken en goedheid.
Ons hele maatschappelijke systeem is er op gebaseerd dat er beloningen volgen als je het goed doet en dat je de liefde van een ander eigenlijk moet verdienen.

Maar ware liefde houdt van je. Die kun je niet verdienen. Ware liefde is onvoorwaardelijk.
Natuurlijk wil Jezus dat wij goede dingen doen, maar niet uit de overweging dat wij zo een wit voetje bij God kunnen halen.
Paulus zegt het heel duidelijk in Efese 2:8,9: ‘Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.’
Hoe vaak hoor je niet: “Die God van jou… die is de schuld van al die rotzooi in de wereld. Zelfmoord terroristen die zichzelf opblazen uit naam van religie, de inquisitie, de kruistochten en ga zo maar door…”

Maar is dat echt de schuld van God? Is de God van de liefde daar de aanstichter van? Of zijn dat misschien de uitlopers van starre, onbuigzame religie die er toe kan leiden dat zoals de Bijbel stelt: “Er mensen zullen zijn die doden en daarmee denken dat ze God een plezier doen.” (Johannes 16:2)
God is naast de God van liefde, ook de God van het recht en de prijs voor het onrecht wordt uiteindelijk altijd betaald, daar kun je zeker van zijn. Maar Hij is de rechter die er op toeziet dat deze prijs betaald wordt. Niet de mens en zeker niet de zelfgerechtvaardigde religieuze mens. Wij hebben al genoeg aan onze eigen fouten en kunnen er dus maar beter voor zorgen dat wij ons nestelen aan de voeten van de Meester om van Hem te leren hoe de vork werkelijk in de steel zit.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier