Wat heb je met je leven gedaan?

De week tussen Kerstmis en Oud en Nieuw is best wel bijzonder. Het oude jaar is bijna voorbij en het nieuwe ligt als een onbeschreven blad vóór ons. Een goede tijd om ons te bezinnen en daar gaat de Oppepper deze week over.

***

Er bestaat een verhaal over een rijke, egocentrische dame en haar arme dienstmeisje. Het is maar een verhaal, maar het illustreert een belangrijk geestelijk principe. Het dienstmeisje had nauwelijks een opleiding gehad en bezat niets op deze aarde, maar ze bracht vreugde waar ze maar kwam en ze was een steun voor de mensen. Zelfs van haar kleine inkomen werd altijd een deel weggegeven aan mensen die het nog harder nodig hadden. Maar de rijke dame was anders. Die was naar de beste scholen geweest, zwom in het geld en deed niets voor een ander. Uiteindelijk stierven beide vrouwen en kwamen ze aan in de Hemel. Toen de rijke dame binnenkwam werd ze door een engel rondgeleid. De engel vertelde haar dat hij haar naar haar hemelse onderkomen zou brengen. Na verloop van tijd liepen ze langs een prachtig hemels huis in een geweldige buurt.

“Wat een mooi onderkomen,” stamelde de rijke dame, “is dat voor mij?”

“Nee,” antwoordde de engel eenvoudig, “dat is het hemelse huis van je dienstmeid!”

“Tjonge,” dacht de rijke dame opgewonden, “als mijn dienstmeid al zoiets moois krijgt, wat zal ik dan wel niet ontvangen?”

Maar de engel stopte nergens en terwijl ze verder liepen werden de huizen steeds minder mooi. Op een gegeven moment kwamen ze uit in de kelders van de hemelse stad en stopten ze voor een armoedig, vervallen schuurtje.

“Wat is dit?” schreeuwde de rijke dame boos, “wie woont hier?”

“Dit,” zei de engel bedroefd, “is jouw huis. Hier in de hemel worden de huizen gebouwd met de materialen die de mensen ons vanaf de aarde opsturen. Jij deed nooit veel voor de mensen om je heen, je wilde nooit helpen en elk offer was je teveel. Met alles wat je ons gestuurd hebt konden wij slechts dit krot in elkaar zetten.

Je bent dan wel gered, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren…

***

Wat hebben we het afgelopen jaar met ons leven gedaan? Kan de Heer tegen ons zeggen: ‘Prima, Je bent een goede en betrouwbare knecht. Je hebt dit kleine bedrag goed beheerd en nu mag jij delen in mijn vreugde.’ * Heb je geleefd uit overtuiging, liefde en oprechtheid? Dat zijn de waarden die blijven bestaan in de wereld die gaat komen.

Veel mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad beweren dat ze met deze vraag geconfronteerd werden toen ze, nadat ze door een lange tunnel waren gegaan, aankwamen bij een wezen van licht, een engel van God, en ze op hun leven terugkeken. “Wat heb je met je leven gedaan? Wat dacht je er zelf van?”

Het is Gods bedoeling dat ieder mens op zijn eigen, unieke manier vrucht voortbrengt in dit leven. Maar wat voor vruchten dat zijn hangt af van onze instelling, onze overtuiging en ons geloof. De vruchten van de Geest die God zo graag in ons leven ziet, staan beschreven in het vijfde hoofdstuk van Galaten: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Heb ik het afgelopen jaar meer voor mijzelf en mijn eigen wereld geleefd of heb ik ruimte geschapen voor anderen en de vruchten van de Geest?

Waar investeer ik eigenlijk in? Is het in deze tijdelijke wereld met alle glitter en goud of investeer ik in de eeuwigheid en het Koninkrijk van God? Dat is uiteindelijk het Koninkrijk dat aan het langste eind zal trekken, met een Koning die altijd naast je wil staan en je als vriend en herder ook in het komende jaar wil leiden, leren en beschermen.

Hij is geen dwaas die geeft wat hij toch niet kan behouden om te verkrijgen wat hij nooit meer kan verliezen.
-Jim Eliott (zendeling – martelaar)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier