De levende God

‘Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, Die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? (Dan. 6:21)

Hoe vaak vinden we deze uitdrukking, de levende God, niet in de Schrift, maar het is juist precies wat we zo vaak uit het oog verliezen. We weten wel dat er staat: “de levende God” maar in ons dagelijks leven zijn er nauwelijks dingen die we zo snel vergeten als het feit dat God de levende God is. Dat Hij nu is wat Hij drie- of vierduizend jaar geleden al was; dat Hij dezelfde allesoverheersende macht heeft, dezelfde reddende liefde voor hen die van Hem houden en Hem dienen als Hij altijd al had en dat Hij voor ons nu dezelfde dingen zal doen als twee, drie, vierduizend jaar geleden, omdat Hij nou eenmaal de levende God is, die nooit verandert. We moeten daarom zoveel vertrouwen in Hem hebben en tijdens onze donkerste momenten ook nooit uit het oog verliezen dat Hij nog steeds is en dat Hij altijd de levende God zal zijn!

Je kunt er zeker van zijn dat Hij, als je met Hem loopt en naar Hem opkijkt en hulp van Hem verwacht, je nooit zal teleurstellen. Neem het aan van een oudere broer die dit schrijft, die de Here al vierenveertig jaar kent, dat Hij hem nooit in de steek gelaten heeft. Tijdens de grootste moeilijkheden, de zwaarste strijd, de ergste armoede en nood, is Hij me altijd te hulp gesneld.Omdat ik altijd door Zijn genade in staat werd gesteld om op Hem te vertrouwen is Hij altijd verschenen op het moment van mijn nood. Ik vind het heerlijk om Zijn naam te loven.
-George Müller

Luther werd eens gezien op een moment dat hij in een penibele situatie zat, toen hij onzichtbare kracht nodig had, terwijl hij op de tafel met zijn vinger de woorden “Vivit! Vivit!” vormde. (Wat betekent: Hij leeft! Hij leeft!) Dit is onze hoop voor onszelf en voor

Zijn woord, voor de hele mensheid. Grote figuren komen en gaan; leiders, onderwijzers, filosofen spreken en werken voor korte tijd, maar vervallen dan in een diep zwijgen en worden machteloos. Hij blijft. Zij sterven, maar Hij leeft. Hun licht wordt eens aangestoken maar gaat daarna ook weer uit, maar Hij is het ware Licht waar zij hun licht uit putten en Hij schijnt voor eeuwig en altijd. –Alexander Maclaren

***

“Ik maakte eens kennis met Dr. John Douglas Adam,” schrijft Trumbull. “Van hem leerde ik wat hij zijn grootste geestelijke kracht vond; zijn voortdurende bewustzijn dat Jezus werkelijk in eigen Persoon aanwezig is. Niets beurde hem zo op, zei hij, als het besef dat Jezus altijd bij hem was als een echte persoon en dat dit niets te maken had met zijn gevoelens van het moment, of zijn problemen of zijn persoonlijke opvatting van Jezus.

“Hij zei dat Christus de bron van zijn gedachten was. Als hij niets anders aan zijn hoofd had dacht hij aan Jezus, en hij praatte hardop met Jezus als hij alleen was; op straat, overal, net zo gemakkelijk als een vriend die hij kon zien. Zo waarachtig was de aanwezigheid van Jezus.”

Zie, Ik heb de smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel.- Jesaja 54:16

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier