De lente komt er aan

Ik zag in de lente een prachtige boomtak in volle bloei. Een paar weken daarvoor was de tak nog bedekt met ijs. Het scheen haast alsof hij zou breken onder dat extra gewicht. Ik herinnerde me duidelijk hoe het even had geleken alsof die tak zou afknappen, maar dat gebeurde niet. En toen, slechts een paar weken later, prijkten er rijke bloesems aan!

Zo zijn er nogal wat mensen in onze droevige wereld die lijken op mijn kale tak; gebogen onder het ijs, mensen die op het punt staan om af te knappen onder het gewicht van hun zorgen.
Hun verdriet lijkt op die ijzige storm die ook mijn tak teisterde. Het enige dat hen bezig houdt is de gedachte hoe ze het kunnen volhouden en hoe ze hun hoofd boven water kunnen houden.

En wat kunnen wij dan zeggen tegen iemand die zich zo voelt? “Breek niet, laat je niet kisten, hang met alle macht aan die ene waarheid: God is je niet vergeten! Hij heeft de wind in Zijn hand en Hij beveelt de golven die je nu dreigen op te slokken. Geloof je het niet? Houd vast aan dat troostrijke Woord van God. Hij laat Zijn kinderen nooit in de steek. Weiger om toe te geven aan die stem die je toefluistert dat ook God je nu verlaten heeft. Kijk omhoog en zeg: “U heeft een macht die met geen golven weg te spoelen is. Laat de storm maar razen, want God is met mij.”

En zo, met een eenvoudig geloof in Gods goedheid en liefde hou je je vast, en net zoals bij die tak voor mijn raam, breekt de lente weer aan. Voor je het weet staat alles weer in volle bloei en zul je je verdriet alleen nog maar herinneren als water dat voorbij gegaan is.

“Hou je vast! Het is niet altijd winter. De lente komt eraan! De vogels zullen weer zingen op die tak die vandaag nog zucht onder de lading ijs. Laat de zorgen je niet breken.” En, in tegenstelling tot die tak, die zelf niets kon doen om zijn situatie te verbeteren, hebben wij een wil die door God gebruikt kan worden als wij onze wilskracht gebruiken. Job gaf ons het voorbeeld in de Bijbel toen hij zei: “Zie, al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen?”(Job 13:15) God brengt nooit dood zonder levend te maken. Dat is geloof; vertrouwen onder de last in de volle overtuiging dat God een plan heeft en hoe dan ook voor je zal zorgen. Ook al zul je buigen onder de last; je zult niet breken, je zult je vasthouden, je zult de lente zien! Ik ken geen verwoesting want ik ken de Koning van de Storm die mijn winterstormen zal veranderen in de blijdschap van Zijn lente. Gezegend de mens die, wanneer de storm woedt, zijn Vaders Stem herkent in de ondertoon.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord., terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Efeze 6:12-18

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier