Verenigd met hen en met Hem

In de hemel zullen wij weer verenigd worden met onze geliefden en andere kinderen van God. Maar die hereniging zal natuurlijk niet beperkt blijven tot de kleine kring van mensen uit ons huidige leven. We behoren tot een veel grotere familie dan die waarmee we nu het leven doorbrengen. Wellicht kunnen we die mensen uit de grotere familie zien als oudere kinderen die lang voor ons geboren werden. Oudere broers en zussen, maar van dezelfde hemelse familie waar wij ook bij horen.

En wat zijn dat er veel. Al die dichters, schilders, profeten, martelaren en ook de eenvoudige, doch trouwe gelovigen die de weg lang voor ons hebben bewandeld. Mensen die we nooit hebben gezien, wiens stemmen we niet hebben gehoord, maar die naast ons zullen zitten tijdens die grote familiereünie op die heerlijke dag van de Vader. Kun je je een voorstelling maken van de grote menigte die het huis van de Vader zal bevolken? Stel je eens voor dat je dan opeens de gezegende Heiland hoort zeggen: “Ik geef nu het woord aan de apostel Paulus die jullie zijn verhaal zal vertellen over zijn bekering.” Stel je toch eens voor dat je persoonlijk kunt spreken met al die gelovigen die vóór je geleefd hebben, maar die je hier op aarde hebben geholpen met hun inspirerende woorden? Mensen zoals Maarten Luther, William Carey, Dwight L. Moody en zoveel anderen die hun leven gaven voor het kruis?

Zoals bij elke familiereünie zal er echter Eén zijn wiens persoonlijkheid helderder zal stralen dan die van alle anderen. Wat zou de samenkomst van alle heiligen betekenen als Hij er niet zou zijn; Hij die de plaats voor ons heeft voorbereid? Als Jezus er niet zou zijn zou zo’n bijeenkomst als een paleis zijn zonder warmte, een boom zonder gebladerte, of een hemel zonder licht. We willen allemaal onze dierbaren weer zien met wie we de stoffige kilometers hier op aarde hebben afgelegd. We willen allemaal de onsterfelijken zien die ons zijn voorgegaan. Maar boven alle verlangens staat het verlangen om de Heer en Meester zelf te mogen aanschouwen. We hebben Hem gezien toen we Zijn Woorden lazen; we hebben Hem gezien op het doek van de kunstenaar, en we hebben Hem gezien in het licht van het geloof. Maar we willen Hem zien zoals Hij is. We hebben vaak over Hem gehoord op die gezegende momenten als gezalfde mensen Hem aan ons openbaarden, maar we willen Hem van dichtbij kennen, vrij van alle beperkingen van sterfelijkheid en tijd. We willen Zijn door spijkers doorboorde hand vastpakken, de liefdevolle stem horen in Zijn hemelse thuis.

De vreugde van de gemeenschap met de verlosser zal de vreugde van de gemeenschap met elkaar in het geheel niet uitwissen, maar zal haar wel ondergeschikt maken zoals een zielsverruimende preek de minder belangrijke dingen in het leven op de juiste plaats zet. In de eeuwigheid zullen we samen zijn in de hoop van onze vader, met elkaar, maar in vervoering voor de Heer.

Uit: Whirlwinds for God

 

Originele afbeelding: <a href=”https://www.freepik.com/free-ai-image/full-shot-jesus-nature_64311281.htm#query=jesus&position=11&from_view=search&track=sph&uuid=ea604930-fda5-448e-a04a-77048ae466be”>Image By freepik</a>
Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier