Van koninklijke bloede

Een Christen leeft wel in deze wereld, maar hij moet al zijn kracht en rijkdom van buiten de wereld halen. Daar is overtuiging voor nodig en de bereidwilligheid het doel boven je eigen wensen te plaatsen. En daar gaat de Oppepper deze week over.

***

Toen de kleine Victoria Guelph op elf-jarige leeftijd hoorde dat zij de nieuwe koningin van Engeland zou worden barstte ze in tranen uit. Wat een verantwoordelijkheid! Hoe kon zij de troon nu bestijgen? Maar al snel had ze haar zinnen weer bij elkaar en sprak

ze doelbewust en met overtuiging: “Als ik de koningin moet worden, dan moet ik ook een goed mens worden. Zo God mij de kracht geeft zal alles daar voor moeten wijken!” Wat een uitspraak voor een meisje van elf. Toen het duidelijk werd dat Victoria de troon zou moeten bestijgen besloot ze ook om zo te gaan leven dat het God welgevallig zou zijn. Zij zocht naar een leven dat de kroon waardig zou zijn, en wilde daar alles voor opgeven. Ze wist dat het de enige manier was om het land goed te regeren.

***

En wij? Wat hebben wij daar mee te maken? Wij zijn toch niet van koninklijken bloede? Of misschien toch wel? Er staat geschreven: U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn; mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, Die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar Zijn heerlijk licht te komen. (1 Petrus 2:9)

Jezus zelf zegt dat wij tot het koninklijk huis van God behoren, omdat wij Hem hebben aangenomen en Hij ons ziet als koninklijke priesters van Zijn koninkrijk. Dat betekent niet minder dan dat we door God gekozen zijn als instrumenten om Zijn plannen mee uit te voeren. Instrumenten in Zijn hand.

 

Een timmerman heeft zijn gereedschapskist altijd bij zich en hij weet precies wat hij voor een bepaalde klus moet gebruiken. Hij kiest zijn gereedschap zorgvuldig uit en zorgt er ook voor dat het in goede conditie is. Een hamer moet makkelijk in de hand liggen en de kop mag niet wiebelen. Een schroevendraaier moet stevig in de schroef passen en een verroeste, kromme nijptang laat hij liever thuis. Zo zijn ook wij uitgekozen door God om deel uit te maken van Zijn gereedschapskist. Het gereedschap waarmee Hij Zijn grote doel kan

verwezenlijken, namelijk het tonen en verspreiden van Zijn liefde zodat rechtvaardigheid de aarde zal bedekken als de wateren de zee. En wat voor gereedschap zijn wij?

Zijn we net als de elf-jarige Victoria bereid om ons leven in te zetten voor het grote koninklijke doel dat God voor ogen heeft? Wat voor offers zijn wij bereid om te maken? Zorgen wij er voor dat wij niet wiebelen op de steel, of laten we de roest toe in ons leven en maakt het ons eigenlijk niet zoveel uit of we verbogen en krom zijn? Proberen we om een leven te leiden dat de kroon waardig is?

Victoria werd een koningin op deze aarde, maar de toekomst die God voor Zijn kinderen voor ogen heeft is vele malen groter en mooier dan het beste wat deze aarde te bieden heeft. Onze toekomst ligt in het huis van de Koning der Koningen, waar wij met Christus zullen regeren op deze aarde. Daarom wordt ons gevraagd om te leven als rechtvaardige en liefdevolle kinderen van de Koning die zich resoluut afkeren van alles wat hindert en niet in overeenstemming is met de wil van God.

Blijf dus scherp en zorg ervoor dat je een goed ingevet stuk gereedschap bent dat God maar al te graag meeneemt in Zijn gereed- schapskist op Zijn tochten om deze wereld te repareren. Deze wereld is tenslotte snel voorbij en de aardse geneugten en voordeeltjes hebben nauwelijks enige waarde in de eeuwigheid. Maar dan begint de eeuwigheid, en daar telt alleen de liefde die we elkaar en God in het leven op aarde hebben betuigd.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier