Vals geld herkennen

Jezus waarschuwde ons dat er in het laatste der dagen veel valse profeten zullen opstaan die de argeloze schapen kunnen misleiden. Hoe kunnen we ons daar tegen wapenen en verkeerde ideeën onderscheiden?

Een belangrijke vraag, want zo gemakkelijk is dat niet. Toch is er maar één waarheid. Twee tegengestelde dingen kunnen tenslotte niet allebei waar zijn en er is dan ook de nodige oordeelkundigheid voor nodig om het kaf van het koren te onderscheiden.

Waarom is dat soms zo moeilijk? Omdat iedere valse leer deze wereld wordt in geslingerd in een verpakking die veel op de waarheid lijkt en altijd waarheid bevat en vaak ook nog eens heel logisch overkomt. Zo bevat ook rattengif veel voedzame ingrediënten, maar het weinige gif dat er in verwerkt is, is zo slim verpakt dat een rat het spul met een voldaan gevoel oppeuzelt, maar even later dood op de grond neervalt.

Dus hoe onderscheiden we de echte leer van een valse leer?

De American Banking Association geeft hier een passende illustratie voor. Nog niet zo lang geleden, toen digitaal betaalverkeer nog niet gebruikt werd, stuurde deze vereniging ieder jaar opnieuw honderden bankbedienden naar Washington om hen daar te leren hoe ze vals geld konden herkennen. Twee weken lang moesten de bankbedienden niets anders doen dan goede, echte bankbiljetten door hun handen laten glijden. Deze organisatie was ervan overtuigd dat als een man grondig vertrouwd was met het echte product, het zuivere geld, hij niet zou worden misleid door een vals biljet, hoezeer het ook op het origineel mocht lijken. Op het moment dat hij een vals biljet aanraakte wist hij door zijn bekendheid met het ware product direct dat hij met een vals biljet te maken had. En dat is de les.

Zo moeten ook wij als Christenen volledig vertrouwd zijn met het echte product, zodat wij direct doorhebben als ons een valse geloofsleer of een wereldse filosofie wordt voorgelegd die in strijd is met het Bijbelse Christendom en Gods normen en waarden.

Wat een prachtig principe: Door een goede vertrouwdheid met het echte product, door een warme, persoonlijke band met onze hemelse Vader, hebben wij het direct in de gaten als we oog in oog komen te staan met vervalsing. En er is nogal wat vervalsing aanwezig in onze huidige maatschappij.

Als kinderen van God moeten wij er dagelijks naar streven om te groeien in ons geloof en in gemeenschap met de Heilige Geest. Zo kunnen we te midden van een leugenachtige maatschappij waar vele vreemde ideologieën als giftige paddenstoelen uit de grond schieten, de waarheid steevast blijven herkennen en iedere valse gedachte met overtuiging verwerpen.

De Bijbel, het Woord van God, heeft de antwoorden, maar als wij dat Woord niet grondig bestuderen, dagelijks door onze vingers laten gaan en Gods Geest niet de vrijheid geven Zijn heilzame werk in onze verwarde harten uit te voeren, zullen we niet in staat zijn de leugens te scheiden van de waarheid. Dan zal de wind van onzekerheid, aangewakkerd door de angst die deze wereld op iedereen probeert te projecteren, ons geloofshuisje behoorlijk op zijn grondvesten kunnen doen schudden. Dat is niet de bedoeling.

Alleen het Evangelie kan voorzien in het ware fundament en brengt vrede met God, gemeenschap met de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier