Over dankbaarheid

Zoek je de weg naar het geluk? Verwacht dan dat alles wat je nodig hebt van boven komt, maar wees oprecht verrast en dankbaar als het je inderdaad gegeven wordt. Reken erop dat goede dingen je ten deel zullen vallen, maar zie dat nooit als een vanzelfsprekendheid. Als er zoiets bestaat als een sleutel naar het leven, dan is dit die sleutel.
(C. Joybel)

Op het politiebureau werden fietsen geveild. Gestolen fietsen, gevonden fietsen en zwerffietsen die niemand schenen toe te behoren. Een 11-jarig jongetje zat gespannen op de eerste rij en bood meteen 1 euro voor de  eerste fiets. Dat was alles wat het kereltje had en daar ging iedereen natuurlijk direct overheen. Zo kwam het dat  het jongetje na een uur al vele malen vruchteloos geboden had met zijn ene euro.

De veilingmeester zag dat het jochie in het bijzonder geïnteresseerd was in sportfietsen. Elke keer als er een sportmodel werd geveild sprong de jongen enthousiast op en zette hij direct zijn euro in op de fiets.

Er was uiteindelijk nog één fiets over. Een sportfiets. Er was al acht euro voor geboden. Toen sprak de veilingmeester: “Verkocht, voor negen euro, aan het jongetje op de eerste rij. Toen nam hij acht euro uit zijn eigen zak, vroeg de jongen om zijn euro en gaf hem de sportfiets.

De jongen was in opperste verrukking en stapte naar buiten met zijn nieuwe bezit. Maar bij de deur stopte hij opeens; hij zette de fiets tegen de muur, rende terug naar de veilingmeester en omhelsde hem.

“Dank u, mijnheer. U hebt mij zo blij gemaakt.”

***

 

Wanneer was het ook alweer dat wij net zo dankbaar waren als dat kereltje, voor het goede dat God ons gegeven heeft? De goede dingen in ons leven, onze zegeningen en de dingen waar we van houden, zijn Gods geschenk aan ons. Een geschenk dat Hij in principe aan ieder mens geeft. Als wij de tijd nemen om van het leven te genieten en ons te realiseren wat we allemaal wel hebben, kunnen we oprecht dankbaar zijn.

Dankbaarheid is meer dan een goed advies. Het is een noodzaak.

Zo staan er meer dan 50 verwijzingen in de Bijbel over het belang van dankbaarheid. Wanneer hebben wij God voor het laatst omhelsd uit diepe en oprechte dankbaarheid voor alles wat Hij voor ons doet?

Tien melaatsen werden genezen. Slechts een kwam er terug om Jezus te bedanken. (Lukas 17:11-19)

In onze gejaagde en welvarende westerse maatschappij bestaat het gevaar dat we alles maar gewoon vinden. Zo kennen we het verhaal van de kruisiging maar al te goed en zijn we erg bekend met de verhalen over Gods wonderen. Die hebben we al honderden keren gehoord. Het is bijna dagelijkse kost en we vinden het haast normaal dat Jezus ons het eeuwige leven heeft geschonken en voortdurend naast ons staat op ons levenspad.

Maar zo gewoon is dat helemaal niet. Hoe dankbaar zijn wij?

God giet Zijn liefde uit over de rechtvaardige, maar ook over de onrechtvaardige. En dat doet Hij uit liefde voor Zijn grote schepping. Het is menselijk en gemakkelijk om je toevlucht te zoeken in een jammerklacht als het even tegen zit, maar niet alleen schieten we er niets mee op, het verwijdert ons van Gods liefdevolle aanwezigheid.

Dankbaarheid is niet alleen een goed idee, het is de enige juiste houding ten opzichte van God. Het ontwikkelen van dankbaarheid maakt dat we alles in ons leven door een nieuwe, frisse en dankbare bril gaan bekijken en onze relatie met God groeit er met sprongen door.

Laten we die dankbaarheids bril eens oppoetsen.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier