Nutteloos terzijde gelegd? Nooit

De Here brult uit Sion en laat zijn stem in Jeruzalem weerklinken zodat de hemel en de aarde beven. Maar voor zijn volk Israël zal de Here een toevluchtsoord zijn, een veilige vesting.
Joël 3:16

God is een toevluchtsoord, een sterke burcht voor elk van Zijn kinderen. Dat is Hij voor hen die voorop aan het front staan, maar ook voor hen die wellicht in de strijd verwond zijn geraakt. Zo sprak iemand recentelijk vol ontmoediging: “Voor mij is het voorbij. Ik ben terzijde gelegd en ben niet meer van nut voor het Koninkrijk.”

Een soldaat die verwondingen heeft opgelopen op het slagveld wordt naar het ziekenhuis gestuurd, niet om hem daar nutteloos in een hoekje te plaatsen, maar om hem daar op krachten te laten komen zodat hij later weer ingezet kan worden in nieuwe gevechten.

Zo is het ook met ons. Ook wij raken soms verwond, vermoeid of overbelast in de geestelijke strijd waar ieder kind van God mee te maken krijgt en dan lijkt het wel alsof we door God terzijde worden geplaatst en nauwelijks nog van waarde zijn. Toch niet.

De geestelijke strijd is overal om ons heen, maar niet ieder gevecht en iedere plaats van bediening is hetzelfde. Vaak worden we door de Heer dan ook naar een andere plaats van de strijd gevoerd, een plaats die wij wellicht niet direct herkennen als de plaats waar wij het beste tot ons recht komen. Toch heeft God, die geen fouten maakt, die zorgvuldig voor ons uitgekozen. Die wetenschap zou ons moeten vervullen met vreugde.

Als kinderen van onze Hemelse Vader worden wij nooit ergens achteloos weggezet en als nutteloos bestempeld.

Daar, op die schijnbaar uitzichtloze plaats ergens achteraf op een stoffige plank in Gods huis, ziet God mogelijkheden die wij maar moeilijk kunnen zien. Er bestaat geen plaats waar God niet rondwaart en die zo klein en onbelangrijk is dat een kind van God er niet kan groeien en hij God er niet kan verheerlijken. Als trouwe soldaten van onze Heer moeten wij leren in Zijn wijsheid te rusten en Hem niet voortdurend te bestoken met onze vragen over het hoe en waarom.

Tegelijkertijd kan God ons haarfijn uitleggen wat er aan de hand is, als wij tenminste naar Hem willen luisteren. Een wijze Koning zal toch zeker nooit de kracht en energie van een van zijn dienstknechten verspillen aan klusjes die nergens toe doen? Geen werk is onbelangrijk voor God en er is geen plaats in Zijn Koninkrijk waar geen belangrijke overwinningen behaald kunnen worden. Een kind van God wordt nooit ontslagen.  De Vader weet waar je nodig bent en vraagt eenvoudigweg van je om Hem te vertrouwen.

Wellicht vandaag het trompetgeschal aan het front en morgen de stilte van een vermoeide akker. Of misschien net andersom.

Paulus zegt daarover: “U moet ons zien als dienstknechten van Christus, als beheerders van Gods geheimen. Een eerste voorwaarde voor een beheerder is dat hij betrouwbaar is.” 1 Corinthiërs 4:1-2

Vertrouw op God. Hij heeft een plan en het is een goed plan. Wij blijven soldaten tot op de dag dat Hij ons tot zich neemt in het hemelrijk.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier