Nooit te laat

In het verleden stuurde een koning zijn brieven vaak met ruiters mee die zo snel als ze konden naar speciale pleisterplaatsen galoppeerden. Daar stond dan een goed uitgerust paard klaar met een nieuwe ruiter die de brief overnam, en zo ging de post door het hele land. Overal in het land stonden de boodschappers van de koning klaar om hun werk te doen. God zelf werkt ook zo. Overal door het hele koninkrijk heeft Hij Zijn kinderen en Zijn boodschappers die op de meest onverwachte plaatsen tevoorschijn komen met een boodschap van de Koning der Koningen. In een ziekenhuis, op het voetbalveld, in de jungle van Afrika…Overal staan Zijn boodschappers klaar om op het moment dat God daar om vraagt Zijn boodschap uit te dragen. Uiteindelijk is die boodschap altijd dezelfde:  “Vertrouw maar op God. Hij zorgt voor je.”

Wij geloven graag in Gods almachtige aanwezigheid en zijn er zeker van dat Hij overal voor zorgt. En toch blijkt  uit onze houding dat we nog niet helemaal overtuigd zijn. Dat wordt duidelijk als ons geloof op de proef wordt  gesteld en een nieuwe storm zich heeft aangediend. Dan schreeuwen we al snel, net als Petrus, dat de golven weer veel te hoog zijn en vergeten wij om onze blik op God te richten. Geloof is ook niet makkelijk in deze oppervlakkige wereld. Deze wereld doet zijn uiterste best om ons ervan te overtuigen dat het geloof in een onzichtbare God een dwaze en onverantwoordelijke stap in het duister is.

Maar dat is het nooit. God blijkt telkens weer een betrouwbare rots te zijn en Hij slaat telkens terug met een nieuw wonder of een nieuwe verzekering van Zijn eeuwigdurende liefde. En Hij stuurt Zijn antwoorden altijd precies op tijd. Geen minuut te vroeg of te laat.

Wat een rijkdom en wat een zegen dat wij mogen rusten in de wetenschap dat er voor ons gezorgd wordt. Zelfs als wij dat in onze angst en op momenten van twijfel soms vergeten, houdt God ons toch stevig vast en toont Hij ons uiteindelijk Zijn grote kracht. Hij antwoordt niet altijd op de manier die ons het beste lijkt, maar antwoorden doet Hij altijd. Betrouwbaarheid, liefde en standvastigheid zijn Zijn handelsmerk.

En één ding is zeker; Hij is nooit te laat. Natuurlijk ervaren we dat niet altijd zo. Wij zitten al dagen op dat antwoord te wachten en worden er tenslotte zelfs toe verleid om maar te gaan mopperen. Is God ons misschien vergeten? Net als Maria en Martha die zich beledigd afvroegen waarom Jezus de moeite niet had genomen om Lazarus even te genezen. Nu was hij dood en begraven. Maar Jezus was ook toen geen minuut te laat, maar kwam precies op tijd.

Wie kan het beter zeggen dan God zelf toen Hij een andere boodschapper gebruikte die uit naam van God zei: “Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.” (Jesaja 41:10)

Alles werkt mede ten goede voor een kind van God.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier