Niet door kracht of geweld

In de schuilplaats van Zijn nabijheid is vrede. “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

Er bestaat een insect dat zo gemaakt is dat het kan ontsnappen wanneer het in aanraking komt met water. Er vormt zich een soort ballon van lucht rondom het insect waardoor het veilig uit het water kan komen. Het is beschermd.

Wat een prachtig voorbeeld van wat onze Hemelse Vader ook telkens weer voor ons doet. Op het moment dat wij worden blootgesteld aan gevaar vormt zich ook rondom ons zo’n laagje van bescherming, het onzichtbare laagje van de Goddelijke nabijheid. Bij God zijn, betekent zoveel als voortdurend in een goedgebouwd huis leven waar de storm geen echte greep op heeft. De wind mag aan de deuren rammelen en vervaarlijk om het huis jagen, maar ons kan hij niet bereiken. Wij wonen in een toevluchtsoord waarvan de deuren gesloten blijven voor het echte kwaad.

In de schuilplaats van Zijn nabijheid word ik vernieuwd, gereinigd en vervuld met nieuwe kracht. Mijn geloof wordt er puur en echt. Het laat zich niet langer meesleuren met iedere golf van twijfel of angst, want ook al loop ik door de vallei van de schaduw des doods, Gods loopt naast mij en omringt mij met de veilige ballon van Zijn nabijheid.

In de schuilplaats van Zijn nabijheid stroomt ook de rivier van kracht, die ik dag en nacht nodig heb op mijn pelgrimstocht door dit leven. Het gaat hier om geestelijke kracht. Niet de kracht van het intellect, de kracht van welsprekendheid, of het menselijk inzicht. Dat zijn krachten die de macht van het kwaad niet kunnen weerstaan. Daar lacht het kwaad zelfs om.

“Niet door kracht of geweld zal het werk worden gedaan, maar door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse legers.” (Zacharia 4:6)

Mensen die God aanraken, maken contact met de Geest. Ze worden als het ware gemagnetiseerd en geladen met inspiratie en geestkracht die de wereld niet kan weerstaan of weerspreken. Laat het ons gebed zijn dat ook wij Jezus mogen aanschouwen in de tempel van Zijn heerlijkheid en dat wij in ononderbroken contact met de Geest mogen staan. Dan zal de goddelijke energie in en door onze holle, hongerige geest vloeien en zijn wij voortdurend omringd door bescherming, zoals dat insect dat in het water terechtkomt. Met God aan onze kant kunnen wij de woestijnen van deze wereld omvormen tot gezegende tuinen van God.

-Naar een artikel van F.B. Meyer

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier