Laat dat vuur branden

Laat dat vuur branden

Ik kende U alleen van horen zeggen. Maar nu heb ik U zelf gezien.
Job 42:5

Spreek toch tot Hem, want Hij hoort, en
dan zal de Geest de geest ontmoeten.
Nog dichterbij is Hij dan levensadem, en
nog echter dan handen en voeten.

-Tennyson

Volgens de Engelse, reeds lang overleden dichter Lord Tennyson was het zo moeilijk niet om God te vinden. God is dichtbij. Praat gewoon met Hem.

Toch is die eenvoudige waarheid voor de meeste mensen toch een waarachtige ontdekking, een openbaring. Dat gold ook voor Job uit de Bijbel toen hij, na door God onderwezen te zijn in vervoering uitriep: “Ik had wel over U gehoord, Vader, maar kennen deed ik U niet.”
Job had zijn hele leven geloofd, maar het was niet zijn eigen geloof. Het was het geloof dat hij van zijn ouders had geërfd. Toen de stormen van het leven losbarstten bleek het niet afdoende en bleef hij vertwijfeld achter en riep hij wanhopig uit: “Kon ik Hem maar vinden! Dan zou ik voor zijn troon komen!” (*)

Daarop volgde Jobs zoektocht naar de eeuwigheid en de ware God, een zoektocht die we zelf ook allemaal meemaken en die bij Job uiteindelijk resulteerde in die uitbundige uitroep: “Nu heb ik Hem zelf gezien.”

Wat een gezegend moment als onze ogen geopend worden voor de geestelijke waarheid van een levende God, en wij inzien dat God niet slechts een idee is, maar een levende persoon waarop wij mogen bouwen en die we kunnen vertrouwen. Het vage geloof waar we eens over gehoord hebben smelt weg in de vurige aanwezigheid van God en wordt een burcht van vertrouwen. Dat mag met recht een openbaring worden genoemd.

Daarna zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn. De evangelist Charles Spurgeon zegt daarover:
“Een Christen zou een verbluffende gelijkenis moeten vertonen met de Heer die hij aanbidt en volgt. Wij hebben allemaal prachtige verhalen gelezen over geweldige Christenen uit een ver verleden, maar de beste getuigenis en de meest overtuigende biografie over de kracht van Jezus is de biografie die geschreven staat in de levens van Zijn kinderen. Als wij leven op een manier die overeenkomt met wie we met onze mond beweren te zijn, zouden onze levens stralen met het waarachtige licht van Christus. Dan zijn we een ware afspiegeling van Zijn liefde en kracht.

Toch gebeurt het maar al te vaak dat de wereld ons beoordeelt en zegt: ‘Die persoon heeft wel wat weg van die Jezus, en hij praat er ook nog eens heel veel over, maar toch, als we goed kijken moeten we concluderen dat het allemaal niet veel om het lijf heeft’”
Hoe anders als de mensen hetzelfde over ons zouden zeggen als over de discipelen toen Petrus en Johannes de wereldse leiders moedig te woord stonden na hun arrestatie: “Wat zijn dit voor figuren? Het zijn ongeleerde mensen en toch stralen ze zoveel kracht uit. Het kan niet anders of ze behoren bij die Jezus.” (**)

Die kracht, die moed en dat vertrouwen zal ook ons deel zijn als wij ons door Jezus zelf laten onderwijzen. Hij ontsteekt in ons het heilige vuur en wij hebben geen ander verlangen dan Hem iedere dag te dienen.

*Job 23:3
** Handelingen 4:13

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier