Waarom zo onrustig ?

Naar een artikel van George Müller
–Psalm 43:5

Is er enige reden waarom we terneergeslagen moeten zijn? Eigenlijk zijn er maar twee redenen waarom we dat zouden kunnen zijn, maar dan ook echt maar twee.

Als we niet in Jezus geloven hebben we zeker reden om terneergeslagen te zijn. De andere reden is wanneer we wel in Hem geloven maar Hem niet in alles volgen, onze ogen niet op Hem houden en het niet zo nauw nemen met Zijn plan voor ons leven. Als we zondigen tegen Zijn liefdevolle geboden, gaan we echt in de put zitten.

Maar buiten deze twee redenen om hebben we geen enkele reden om terneergeslagen te zijn, want wij zijn in die geweldige gelegenheid om alles bij God te brengen en onze gedachten en zorgen in gebed bij Hem te leggen vanuit een oprecht hart en met dankzegging. Sterker nog, door onze problemen en strijd kunnen we ons geloof in de macht van God en Zijn liefde uitoefenen.

“Ik wil op God vertrouwen.” Onthoud het goed: Er is nooit een moment waarop we niet op God mogen vertrouwen. Wat onze noden ook mogen zijn, hoe hoog onze problemen ook voor ons opdoemen en hoe onmogelijk het ook mag lijken dat er ooit hulp zal komen, toch is het onze zaak om op God te vertrouwen en dan zullen we zien dat het nooit tevergeefs zal zijn.

Op het moment dat het God goed dunkt zal de hulp zijn aantreden doen. Dit heb ik wel honderden, nee zelfs wel duizenden keren ervaren in de afgelopen zeventig jaar dat ik God ken! Telkens weer, wanneer het onmogelijk leek dat er nog hulp zou komen, kwam die toch; want God heeft zo Zijn eigen bronnen. Hij is niet gelimiteerd. Op tienduizend verschillende manieren en op tienduizend momenten kan God ons helpen. Het is onze zaak ons probleem aan God voor te leggen en met kinderlijke eenvoud ons hart voor Hem uit te storten

“Ik verdien het niet dat U mij hoort en mijn gebeden beantwoordt, maar in de Naam van mijn dierbare Here Jezus, om Zijnentwille verhoor mijn gebed en geef me de genade om rustig af te wachten totdat het U behaagt mijn gebed te beantwoorden. Want ik geloof dat U het op Uw tijd en op Uw eigen manier zult doen.” “Hem wil ik lofprijzen.” Nog meer gebed, nog meer uitoefening van het geloof, nog meer geduldig afwachten; dan zal zegen het resultaat zijn, rijke zegen. Zo heb ik het zelf vele honderden malen ervaren, en daarom zeg ik voortdurend tegen mijzelf: “Vertrouw toch op God.”

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier