Kan het niet wat makkelijker?

Niet elke belofte van Jezus lijkt op het eerste gezicht goed nieuws. Zo zegt Hij duidelijk in Johannes 16: “In de wereld zult u verdrukking hebben.” Verdrukking, pijn, weerstand… dat zijn niet direct de dingen waar we naar uitkijken. Op het moment van verdrukking is het dan ook niet altijd even makkelijk om rustig te vertrouwen. Onze zelfzuchtige natuur heeft er geen moeite mee om zich vol zelfmedelijden over te geven aan de waarom vraag. Maar zo vreemd is het niet dat wij als Gods kinderen verdrukking meemaken.

Kijk eens naar boven, naar je hemelse Vader; hoe goed, hoe liefdevol en hoe heilig Hij is, en kijk dan eens naar jezelf. Dat is een hemelsbreed verschil. Terwijl er in God zelfs nog geen spatje duisternis aanwezig is, is dat bij ons helaas wel anders. En toch is het Gods plan ons om te vormen naar het beeld van Zijn Zoon waarbij wij steeds een beetje meer op Hem gaan lijken en Zijn liefde gaan uitstralen. Dat is een louteringsproces en daar is heel wat zuivering voor nodig in de smeltkroes van de verdrukking.

Het zou wel makkelijk zijn als God met een toverstafje zou zwaaien en ons op het moment van onze bekering in één klap volmaakt zou maken. Maar zo werkt het niet. Door het proces van vallen en opstaan leren we God pas echt goed kennen en keren we ons vrijwillig naar Hem toe, naar de ware rots van ons leven.

Maar er zijn nog andere redenen waarom wij verdrukking ervaren. Kijk ook eens naar beneden, want daar, in de donkere schachten van de onderwereld leeft een vijand die voor lange tijd zeggenschap over onze levens had.

Waren wij niet allemaal eens de onderdanen van Satan? Welke koning laat het toe dat zijn onderdanen en slaven onder zijn neus worden weggerukt, iets dat gebeurde toen wij Jezus aannamen. Satan gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

En tenslotte moeten wij misschien ook eens om ons heen kijken. Feitelijk wonen we in bezet gebied. Ofschoon God alles in Zijn hand houdt, leert de Bijbel ons dat deze wereld momenteel onder het gezag van Satans duistere macht staat, en niet wordt geregeerd door de liefde van God. De wereld en God en Zijn Woord staan zelfs lijnrecht tegenover elkaar. “Weet u niet dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, maakt zichzelf tot vijand van God.” *

Als kinderen van God zijn we in deze huidige wereld pelgrims en vreemdelingen op zoek naar een ander Koninkrijk. Dus waarom zouden wij dan verbaasd zijn als wij vijanden aantreffen die ons uitlachen, verguizen, en het liefst voorgoed met ons en dat geloof zouden willen afrekenen? Het is niet voor niets dat de Apostel ons maant om voortdurend in gebed te zijn en dicht bij God te blijven.

Maar laten wij de duivel niet te veel eer geven, en niet alles afschuiven op de wereld, want zelfs als de condities op deze aarde vrijwel volmaakt zouden zijn, zit er genoeg kwaad en zelfzucht in onze eigen harten. Denk je dat dit wel meevalt en jij je zaakjes goed voor elkaar hebt? Luister dan eens naar de woorden van de profeet Jeremia die zei: “Het hart is het meest bedrieglijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is!”

Dus verdrukking is in deze wereld onvermijdelijk, precies zoals Jezus het zei. Maar God staat naast ons en beschermt ons, zodat wij steeds weer een dagje dichter bij dat heerlijke Koninkrijk komen waarin alle pijn en al het lijden verleden tijd zijn.

Dat is genoeg reden om dankbaar te zijn.

  • Jakobus 4:4
  • Jeremia 17:9

Naar een artikel van CH Spurgeon.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier