Als God niet antwoordt

Dit heb Ik jullie verteld, omdat Ik wil dat jullie mijn vrede bewaren. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.’
Johannes 16:33

Ik las laatst het trieste verhaal van een man die in de jaren twintig van de vorige eeuw een bekende dominee was en met veel enthousiasme een grote kerk leidde. Maar toen kwam hij aan op een donkere plaats in zijn leven. Zijn zoontje, zijn oogappel, werd ernstig ziek en overleed niet veel later.

De arme man kwam de klap niet te boven. In plaats van zich door God te laten kneden en vormen koos hij het pad van verbittering en werd hij een uitgesproken atheïst. “Ik kan niet geloven in een God, die zo wreed is dat hij mijn kindje heeft weggenomen,” aldus de man.

En zo zijn er meer mensen die het geloof de rug toekeren op het moment dat het leven te zwaar lijkt te worden en ze voor onoverkomelijk grote uitdagingen komen te staan.

Wat is er aan de hand? Beantwoordt God dan toch niet altijd het gebed, of misschien alleen de gebeden van speciaal gezalfde mensen?

Dat zou in strijd zijn met de woorden van Jezus zelf die stelde dat ieder mens tot Hem kan komen en dat er plaats is voor iedere mens die zich voor Hem openstelt. Er zijn echter nogal wat redenen aan te wijzen waarom God niet altijd lijkt te antwoorden.

Teleurstellingen zoals bijvoorbeeld het overlijden van het kindje van deze dominee zijn moeilijk te begrijpen, maar ze zijn wel een onvermijdelijk deel van ons huidige leven. Wij leven momenteel nog steeds in een gebroken wereld, wat niet altijd even makkelijk te accepteren is, vooral niet als het ons eigen leven betreft. In ons verlangen naar een leven zonder al teveel tegenspoed gebeurt het daarom nog weleens dat wij ons een beeld van God vormen dat niet altijd overeenkomt met de natuur van God.

Net als kleine kinderen die verlangend uitzien naar het grote Sinterklaas gebeuren, en verwachten dat de goedheilig man in al hun materiële wensen zal voorzien, kan het gebeuren dat wij verwachten dat ook God op die manier met ons omgaat en ons alles zal geven dat we nodig denken te hebben.

 

Dat doet Hij ook, alleen niet altijd zoals wij dat zouden willen. Hij weet beter wat wij nodig hebben dan wijzelf. Zijn gedachten zijn heel wat dieper, hoger en verstrekkend dan de onze.

Als het Gods bedoeling was om ons vandaag al helemaal zalig te maken en Hij ons ongemak en onze pijn nu al volledig zou willen wegwerken, zou het toch zeker heel wat makkelijker zijn geweest om ons naar de hemel te transporteren op het moment dat wij ons hart aan Jezus gaven? Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Dat zou wat zijn. Vermoedelijk zouden zelfs de grootste ongelovigen zich direct proberen te verzekeren van zo’n reiskaartje, alleen niet om de juiste redenen.

Het is God er echter niet om te doen onze pijn nu al weg te nemen en ons op deze aarde volmaakt gelukkige levens voor te schotelen. Waar het wel om gaat is dat wij leren hoe wij met Hem moeten lopen, hoe wij Zijn hand kunnen vinden in het duister en dat wij uit eigen ervaring leren dat Jezus getrouw is. Trouw op ieder moment van de dag en in iedere situatie.
Maar wij staren ons vaak blind op die wonderbaarlijke verhalen van redding, genezing en voorziening, alsof die dingen de maatstaf zijn. Als je ziek bent, behoor je na gebed genezen te worden. Als je problemen hebt moeten die met gebed worden opgelost. En als dat niet gebeurt, is er ofwel iets mis met ons geloof, ofwel met de God in wie we geloven. Maar zo simpel is dat niet.

Kun je dan niet bidden om genezing of oplossingen voor problemen? Natuurlijk wel. God wil dat wij bidden en Hij vraagt van ons om al onze zorgen met Hem te delen, zodat Hij ons Zijn liefde kan tonen. Maar is ons beeld van God wel realistisch? Wat verlangen we van God? Verlangen we onvoorwaardelijke antwoorden op onze gebeden, en dat op een manier die wij kunnen begrijpen en die ons zint? Of durven wij voor God neer te knielen terwijl wij met tranen in onze ogen fluisteren dat Gods wil moet geschieden en dat wij ons zullen vastbijten in Gods trouw, of we de antwoorden nu wel krijgen of niet? Als wij onvoorwaardelijke antwoorden van God verlangen varen we een moeilijke koers en is het niet ondenkbaar dat ons geloof vandaag of morgen schipbreuk zal lijden. Maar als we met God samen door het duister durven te lopen wordt ons geloof sterk en echt. Dan leren we dat God genoeg is. Het verhaal van ieder mens die Jezus liefheeft is in wezen hetzelfde verhaal; dat van de zwakke mens die zich durft te onderwerpen aan de liefde van God, ook als die liefde niet altijd te begrijpen is, en ook als het antwoord niet lijkt te komen.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier